přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Časový pořad

ČASOVÝ POŘAD

pátek, 28.6.2019

ČASDISCIPLÍNY
12:30 kladivo 5kg Dci Finále
13:00 tyč Dky Finále
14:00 100 m př. Dky Rozběh
14:20 110 m př. Dci Rozběh
14:45 100 m Dky Rozběhdálka Dci Kvalifikace Aoštěp 500g DkyKvalifikace A
15:05 100 m Dci Rozběhkladivo 3kg Dky Finále
15:30 300 m př. Dky Rozběh
15:50 300 m př. Dci Rozběhtyč Jky Finále
16:00 Slavnostní zahájení
16:05 dálka Dci Kvalifikace Boštěp 500g DkyKvalifikace B
16:20 100 m Dky Semifinále
16:30 100 m Dci Semifinále
16:45 2000 m př. Dky Finále
17:05 3000 m př. Jky Finálekladivo 4kg Jky Finále
17:20 dálka Dky Kvalifikace Aoštěp 700g DciKvalifikace A
17:25 2000 m př. Dci Finále
17:45 3000 m př. Jři Finále
18:15 chůze 5000m DkyFinálechůze 5000m DciFinále
18:40 dálka Dky Kvalifikace Boštěp 700g DciKvalifikace B
19:00 chůze 10000m JkyFinálechůze 10000m JřiFinále

sobota, 29.6.2019

ČASDISCIPLÍNY
09:00 kladivo 6kg Jři Finále
10:00 100 m př. DkySemifinále
10:15 100 m př. Jky Rozběhvýška Dky Finále
10:40 110 m př. DciSemifinále
10:55 110 m př. Jři Rozběh
11:00 dálka Dci Fináleoštěp 800g Jři Finále
11:10 1500 m Dky Finále
11:20 1500 m Jky Finále
11:30 1500 m Dci Finále
11:40 1500 m Jři Finále
11:55 100 m Jky Rozběh
12:10 100 m Jři Rozběhtyč Jři Finále
12:25 800 m Dky Rozběh
12:40 800 m Jky Rozběhvýška Jky Finále
12:55 800 m Dci Rozběh
13:00 dálka Dky Fináleoštěp 600g Jky Finále
13:10 800 m Jři Rozběh
13:50 100 m Dky Finále
14:00 100 m Jky Finále
14:10 100 m Dci Finále
14:20 100 m Jři Finále
14:45 100 m př. Dky Finále
14:55 100 m př. Jky Finále
15:00 dálka Jky Fináleoštěp 500g Dky Finále
15:15 110 m př. Dci Finále
15:25 110 m př. Jři Finále
15:45 400 m Dky Rozběh
16:00 400 m Jky Rozběhtyč Dci Finále
16:15 400 m Dci Rozběh
16:30 400 m Jři Rozběh
17:05 dálka Jři Fináleoštěp 700g Dci Finále
17:10 400 m př. Jky Rozběh
17:25 400 m př. Jři Rozběh
17:40 200 m Dky Rozběh
18:00 200 m Dci Rozběh
18:20 5000 m Jři Finále
18:45 4x100 m Jky Finále
19:00 4x100 m Jři Finále
19:15 4x100 m Dky Finále
19:30 4x100 m Dci Finále

neděle, 30.6.2019

ČASDISCIPLÍNY
09:30 trojskok Dky Fináledisk 1kg Dky Finále
09:45 3000 m Dky Finálevýška Jři Finálekoule 5kg Dci Finále
10:00 3000 m Jky Finále
10:15 3000 m Dci Finále
11:00 200 m Dky Semifináledisk 1kg Jky Finále
11:10 200 m Jky Rozběh
11:20 trojskok Jky Finále
11:25 200 m Dci Semifinálekoule 6kg Jři Finále
11:35 200 m Jři Rozběh
11:45 výška Dci Finále
12:10 300 m př. Dky Finále
12:20 300 m př. Dci Finále
12:30 400 m př. Jky Finále
12:40 400 m př. Jři Finále
13:00 400 m Dky Finále
13:10 400 m Jky Fináletrojskok Jři Fináledisk 1,5kg Dci Finále
13:20 400 m Dci Finálekoule 3kg Dky Finále
13:30 400 m Jři Finále
13:40 800 m Dky Finále
13:50 800 m Jky Finále
14:00 800 m Dci Finále
14:10 800 m Jři Finále
14:40 200 m Dky Fináledisk 1,75kg Jři Finále
14:50 200 m Jky Finále
15:00 200 m Dci Fináletrojskok Dci Finále
15:10 200 m Jři Finálekoule 4kg Jky Finále
15:30 4x400 m Dky Finále
15:40 4x400 m Jky Finále
15:50 4x400 m Dci Finále
16:00 4x400 m Jři Finále

Vytisknout