přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Časový pořad

Sobota 23. června 2018

8:45     5000 mch        Dky     F

            5000 mch        Dci      F

9:25     10000 mch      Jky      F

            10000 mch      Jři        F

10:30   Slavnostní zahájení                                                                                      Kladivo 4kgJky 

10:35                                                                                                 Disk 1,5Dci

10:40   1500 m            Dky     F                                 Dálka Dky                 

10:50   1500 m            Jky      F

11:00   1500 m            Dci      F

11:10   1500 m            Jři        F

11:15   Vyhlašování vítězů (5000m chůze Dky, 5000m chůze Dci, 10000m chůze Jky,                           10000m chůze Jři)

11:25   100 m             Dky     R                                                                                           

11:40   100 m              Jky      R                                

11:55   100 m              Dci      R

12:10   100 m              Jři        R

12:25   800 m              Dky     R        

12:40   800 m              Jky      R                                            

12:55   800 m              Dci      R                                 Dálka Jky

13:00                                                                                                 Disk 1,75Jři    Kladivo 3kgDky

13:10   800 m              Jři        R

13:25   Vyhlašování vítězů (Kladivo Jky, Disk Dci, Dálka Dky, 1500m Dky, 1500m Dci,                  1500m Jky, 1500m Jři)

13:40   100 mpř          Dky     R         Tyč A Dci

13:50                                                  Tyč B Dky                                                                

13:55   100 mpř          Jky      R                                

14:15   110 mpř          Dci      R

14:20                                                  Výška Dky

14:30   110 mpř          Jři        R

14:35                                                                         Dálka Dci       Disk 1kgJky

14:50   100 m              Dky     F         

14:55   100 m              Jky      F

15:00   100 m              Dci      F

15:05   100 m              Jři        F                                            

15:15   100 mpř          Dky     F

15:20   100 mpř          Jky      F

15:25   110 mpř          Dci      F

15:30   110 mpř          Jři        F                                                                                Kladivo 5kgDci

15:45   400 m              Dky     R                                                       

16:00   400 m              Jky      R        

16:15   400 m              Dci      R        

16:25                                                                                                 Disk 1kgDky

16:30   400 m              Jři        R         Tyč A Jři

16:40                                                  Tyč B Jky       Dálka Jři

16:45   Vyhlašování vítězů (Dálka Jky, Disk Jři, Kladivo Dky, Tyč Dci, Tyč Dky, Výška Dky, Dálka Dci, Disk Jky, 100m Dky, 100m Jky, 100m Dci, 100m Jři, 100 mpř Dky, 100 mpř Jky, 110 mpř Dci, 110 mpř Jři)

17:05   300 mpř          Dky     R         Výška Jky

17:20   300 mpř          Dci      R        

17:40   400 mpř          Jky      R

17:55   400 mpř          Jři        R

18:00                                                                                                                         Kladivo 6kgJři

18:00   Vyhlašování vítězů (Kladivo Dci, Disk Dky, Tyč Jři, Tyč Jky, Dálka Jři,)

18:20   1500 mpř        Dky     F

18:35   2000 mpř        Jky      F

18:50   2000 mpř        Dci      F

19:05   3000 mpř        Jři        F

19:20   4x100 m          Dky     F

19:30   4x100 m          Jky      F

19:40   4x100 m          Dci      F

19:50   4x100 m          Jři        F

20:00   Vyhlašování vítězů (Výška Jky, Kladivo Jři,1500mpř Dky, 2000mpř Jky, 2000mpř Dci, 3000 mpř Jři, 4x100m Dky, 4x100m Jky, 4x100m Dci, 4x100m Jři)

 

Neděle 24. června 2018

9:30                                                                           Trojskok Dky Koule 3kgDky

9:45     3000 m            Dky     F          Výška Jři                                Oštěp 600gJky

10:00   3000 m            Jky      F

10:15   3000 m            Dci      F

10:30   5000 m            Jři        F

10:50   Vyhlašování vítězů (Trojskok Dky, Koule Dky, 3000m Dky, 3000m Jky,                          3000m Dci, 5000m Jři)

11:00   200 m              Dky     R                                 Trojskok Jky  Koule 4kgJky

11:15   200 m              Jky      R        

11:30   200 m              Dci      R                                                        Oštěp 500Dky

11:45   200 m              Jři        R                                                       

12:00                                                 Výška Dci

12:10   300 mpř          Dky     F

12:20   300 mpř          Dci      F

12:30   400 mpř          Jky      F                                 Trojskok Jři    Koule 5kgDci

12:40   400 mpř          Jři        F

12:45   Vyhlašování vítězů (Výška Jři, Oštěp Jky, Trojskok Jky, Koule Jky, 300mpř Dky, 300mpř Dci,)

13:00   400 m              Dky     F                                                         Oštěp 800gJři

13:10   400 m              Jky      F                                                        

13:20   400 m              Dci      F

13:30   400 m              Jři        F         

13:40   800 m              Dky     F                                                        

13:50   800 m              Jky      F

14:00   800 m              Dci      F

14:10   800 m              Jři        F                                

14:15   Vyhlašování vítězů (Oštěp Dky, Výška Dci, 400mpř Jky, 400mpř Jři 400m Dky, 400m Jky, 400m Dci, 400m Jři) 

14:30   200 m              Dky     F                                                         Koule 6kgJři

14:35   200 m              Jky      F                                 Trojskok Dci 

14:40   200 m              Dci      F                                                         Oštěp 700gDci

14:45   200 m              Jři        F

14:50   Vyhlašování vítězů (Trojskok Jři, Koule Dci, Oštěp Jři, 800m Dky, 800m Jky,

800m Dci, 800m Jři)

15:00   4x400 m          Dky     F

15:10   4x400 m          Jky      F

15:20   Vyhlašování vítězů (200m Dky, 200m Jky, 200m Dci, 200m Jři)

15:30   4x400 m          Dci      F

15:40   4x400 m          Jři        F

15:50   Vyhlašování vítězů (Koule Jři, Trojskok Dci, Oštěp Dci)

16:00   Vyhlašování vítězů (4x400m Dky, 4x400m Jky, 4x400m Dci, 4x400m Jři)

Vytisknout