přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Časový pořad

Sobota 22. června 2013
09.00    5000 m chůze    Dci    F
              5000 m chůze    Dky    F
09.40    10000 m chůzeJři    F
             10000 m chůzeJky    F
10.30    Slavnostní zahájení                                                                                         Kladivo Jky
10.35                                                                             Dálka Dky                                   Koule Dky
11.45    1500 m    Dky    F                                                                        Oštěp Jři
11.55    1500 m    Jky    F
12.05    1500 m    Dci    F
12.15    1500 m    Jři    F
12.30                                                                                                          Koule Dci    Kladivo Dky
12.40                                                                             Dálka Jky
13.00    100 m        Dky    R
13.10    100 m        Jky    R
13.20    100 m        Dci    R
13.30    100 m        Jři    R              Tyč Dci
13.40    800 m        Dky    R                                                                                           Oštěp Jky
13.50    800 m        Jky    R
14.00    800 m        Dci    R
14.10    800 m        Jři    R
14.25    100 m př.    Dky    R
14.30                                                                            Výška Dky            Koule Jři
                                                                                                                      Kladivo Dci
14.40    100 m př.    Jky    R          Dálka Dci
14.55    110 m př.    Dci    R
15.10    110 m př.    Jři    R
15.20    100 m        Dky    F
15.25    100 m        Jky    F
15.30    100 m        Dci    F
15.35    100 m        Jři    F                                                                         Oštěp Dci
15.45    100 m př.    Dky    F
15.55    100 m př.    Jky    F
16.05    110 m př.    Dci    F
16.15    110 m př.    Jři    F
16.30    400 m        Dky    R                                                                      Kladivo Jři        Koule Jky
16.40    400 m        Jky    R             Tyč Jři
16.50    400 m        Dci    R            Dálka Jři
17.00    400 m        Jři    R
17.15    300 m př.    Dky    R                               Výška Jky
17.30    300 m př.    Dci    R
17.45    400 m př.    Jky    R                                                                                                 Oštěp Dky
18.00    400 m př.    Jři    R
18.15    1500 m př.    Dky    F
18.30    2000 m př.    Jky    F
18.45    2000 m př.    Dci    F
19.00    3000 m př.    Jři    F
19.15    4x100 m    Dky    F
19.25    4x100 m    Jky    F
19.35    4x100 m    Dci    F
19.45    4x100 m    Jři    F

Neděle 23. června 2013
09.30                                                                     Tyč Jky                                                  Disk Dky
                                                                               Trojskok Dky
09.45    3000 m    Dky    F
10.00    3000 m    Jky    F         Výška Jři
10.15    3000 m    Dci    F
10.30    5000 m    Jři    F
11.00    200 m        Dky    R                                  Trojskok Jky                                        Disk Jky
11.15    200 m        Jky    R
11.30    200 m        Dci    R
11.45    200 m        Jři    R
12.00    300 m př.    Dky    F      Výška Dci
12.10    300 m př.    Dci    F
12.25    400 m př.    Jky    F
12.30                                            Trojskok Jři         Tyč Dky              Disk Dci
12.35    400 m př.    Jři    F
12.50    400 m        Dky    F
13.00    400 m        Jky    F
13.10    400 m        Dci    F
13.20    400 m        Jři    F
13.30    800 m        Dky    F
13.40    800 m        Jky    F
13.50    800 m        Dci    F
14.00    800 m        Jři    F                                           Trojskok Dci            Disk Jři
14.10    200 m        Dky    F
14.20    200 m        Jky    F
14.30    200 m        Dci    F
14.40    200 m        Jři    F
14.50    4x400 m    Dky    F
15.00    4x400 m    Jky    F
15.10    4x400 m    Dci    F
15.20    4x400 m    Jři    F

Vytisknout