přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Propozice

POŘADATEL

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl AC TJ Slovácká Slavia Uh.Hradiště 

DATUM

25.8.2018 - 26.8.2018 

MÍSTO

Uherské Hradiště (Uherské Hradiště, Stonky 860, 68601) 

VEDOUCÍ ČINOVNÍCI

Delegát ČAS Tomáš Janků
Ředitel závodu Květoslav Tichavský
Hlavní rozhodčí Vlastimil Kovář
Technický ředitel Ivan Ressler
Řídící soutěže družstev Dušan Molitoris, Roman Málek
Časomíru zajišťuje Online systém, spol. s.r.o.
Výsledky zpracoval Online systém, spol. s.r.o.

STARTUJÍ

ročníky 1928 - 2004
ročníky 1928 - 2004

Startují družstva, která se umístí v extralize mužů a žen na 1. - 6. místě. Za družstvo může startovat maximálně 24 závodníků a závodnic. Závodník může startovat nejvýše ve dvou individuálních disciplínách. Startující závodníci musí mít potvrzení o lékařské prohlídce, v den závodu ne starší než jeden rok. Za dodržení tohoto ustanovení odpovídají příslušné oddíly.

SOUTĚŽE

Muži 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg, disk 2kg, kladivo 7,26kg, oštěp 800g, chůze 5000m
Ženy 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g, chůze 5000m

MĚŘÍCÍ ZAŘÍZENÍ

Použití certifikovaných zařízení pro měření:

Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

ZÁVODNÍ KANCELÁŘ

Závodní kancelář bude otevřena v tribuně stadionu  za cílem.
Technická porada proběhne v neděli 26.8. 2018 v 9:30 hod. podle plánku ve fotbalové tribuně. Technické porady se zúčastní řídící soutěže, ředitel závodu, vedoucí kanceláře, hlavní rozhodčí a jeden vedoucí každého zúčastněného družstva.

PŘIHLÁŠKY

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to do 25.8.2018 do 20:00 předběžnou přihlášku ke kolu, která musí obsahovat seznam závodníků s uvedením příjmení, jména, názvu přihlašované individuální soutěže a aktuálního výkonu docíleného v přihlašované soutěži. V den soutěže jsou povoleny pouze škrty závodníků. Upozornění: Přihlášky k soutěži pro hod kladivem mužů a žen je potřeba podat na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz) do pátku 24.8.2018

VÝDEJ STARTOVNÍCH ČÍSEL

Výdej startovních čísel, akreditace trenérů a doprovodu  bude probíhat v sobotu 25.8. od 15 do 17 a v neděli 26.8.2018 od 8:00 hod. ve sportovní hale.  Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo/startovní čísla připevněno a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy. Závodníci ve skoku do výšky a skoku o tyči jedno startovní číslo, na prsou nebo na zádech.

ROZCVIČOVÁNÍ

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na umělých plochách podle plánku u sportovní haly nebo v okolí stadionu. Na hmotě lze použít tretry s délkou hřebů max. 6 mm.
Oficiální trénink proběhne v sobotu od 15 do 17 hodin na atletickém stadionu bez možnosti využití travnaté plochy pro dlouhé hody.

KONTROLA NÁČINÍ

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v prostoru tribuny.

SVOLAVATELNA

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat ve svolavatelně umístěné při vstupu na atletický stadion dle vyvěšeného plánku. Po provedené prezentaci již závodníci, resp. závodnice, nesmějí opustit svolavatelnu a na start, resp. do příslušného sektoru, budou odvedeni, resp. odvedeny, společně závodnčím nebo rozhodčím. Konec prezentace je stanoven: Běhy, překážky: 15 minut před zahájením disciplíny. Skoky, vrhy, hody: 30 min. před zahájením disciplíny. Skok o tyči: 45 min. před zahájením disciplíny.

ŠATNY

Šatny jsou k dispozici v tribuně stadionu, nebudou uzamčeny a budou sloužit pouze k převlékánín nikoliv k úschově osobních věcí. Dále je možnost využít šatny ve sportovní hale.Pořadatel ani správa stadionu za případné ztráty nebude ručit.

VÝSLEDKY

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

PROTESTY

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli , a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího  podává vedoucí oddílu prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky). Odvolání řeší jury ve složení: řídící soutěže, ředitel závodu a hlavní rozhodčí, která vydá písemné rozhodnutí. Při zamítnutí odvolání vklad propadá ve prospěch pořadatele.

DOPING

Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým komisařem,, který se prokáže platným průkazem o licenci a pověřovacím dopisem,  vyzváni. Dopingová kontrola bude probíhat ve viditelně označené místnosti v prostoru tribuny uprostřed stadionu.

ZDRAVOTNÍ SLUŽBA

Bude pořadatelem zajištěna v označené části v prostoru tribuny.

 

Vytisknout