přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Propozice

Pořadatel

Z pověření ČAS zajišťuje atletický klub AK Škoda Plzeň.

Datum a místo

Neděle 10. 9. 2017 na Atletickém stadionu města Plzně v Plzni – Skvrňanech. Adresa: Vejprnická 1253/36, Plzeň 31800.

Činovníci závodu

Ředitel závodu Ing. Miloslav Plašil
Technický ředitel Ing. Pavel Kovalský
Hlavní rozhodčí Mgr. Erna Linhartová
Řídící soutěže Dušan Molitoris, Roman Málek

Závodní kancelář

Online systém, spol. s.r.o. Měření a zpracování výsledků Online systém, spol. s.r.o.

Přihlášky

Oddíly jsou povinny podat nejpozději do 9. 9. 2017 do 20:00 hodin na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz) předběžnou přihlášku ke kolu, která musí obsahovat seznam závodníků s uvedením příjmení, jména, názvu přihlašované individuální soutěže a aktuálního výkonu docíleného v přihlašované soutěži. V den soutěže jsou povoleny pouze škrty závodníků. Startují Družstva, která se umístí v extralize mužů a žen na 1. - 6. místě. Za družstvo může startovat maximálně 24 závodníků a závodnic, závodník může startovat nejvýše ve dvou individuálních disciplínách. Startující závodníci musí mít potvrzení o lékařské prohlídce, v den závodu ne starší 1 rok. Za dodržení tohoto ustanovení odpovídají oddíly.

Technická porada

Technická porada bude od 9:00 hod. v horní části tribuny. Technické porady se zúčastní řídící soutěže, ředitel závodu, vedoucí kanceláře, hlavní rozhodčí a jeden vedoucí každého zúčastněného družstva.

Disciplíny

100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110 m př. (100 m př.), 400 m př., 3000 m př., 4x100m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule, disk, kladivo, oštěp, 5000 m chůze.

Výdej startovních čísel

Bude probíhat v sobotu 9. 9. 2017 od 15:00 do 20:00 a v neděli 10. 9. 2017 od 8:00 v prostoru svolavatelny.

Prezentace závodníků

Bude probíhat ve svolavatelně. Konec prezentace je stanoven: běhy, překážky: 15 minut před zahájením disciplíny skoky, hody, vrhy: 30 minut před zahájením disciplíny skok o tyči: 45 minut před zahájením disciplíny

Rozcvičování

Rozcvičování závodníků je možno ve víceúčelových halách, nebo v atletickém tunelu přímo v areálu stadionu. Zásadně není povoleno rozcvičování v prostoru atletické dráhy a sektorů.

Vstup na plochu

Vstup na plochu bude umožněn závodníkům (pouze ze svolavatelny), rozhodčím, řídícím soutěží a organizátorům. Ostatním je vstup na plochu zakázán.

Dráha a sektory

Délka oválu je 400 m a má 8 drah. Dráha i sektory mají umělý povrch – PORPLASTIK. Sektory na dálku a kouli má stadion zdvojené.

Tituly

Vítězná družstva získají titul „Mistr ČR pro rok 2017“. První 3 družstva mužů a žen obdrží medaile, diplomy a pohár.

Šatny a sprchy

Šatny budou v tribuně stadionu, neuzamčeny a budou sloužit pouze k převlékání, nikoli k úschově osobních věcí. Pořadatel, ani správa stadionu za případné ztráty nebude ručit.

Vážení náčiní

Vážení náčiní bude prováděno v prostoru tribuny nejpozději 1 hodinu před začátkem disciplíny.

Dopingová kontrola

Všichni startující jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým komisařem, který se prokáže platným průkazem o licenci a pověřovacím dopisem, vyzváni.

Dopingová kontrola

Dopingová kontrola bude probíhat v označené místnosti v prostoru tribuny.

Protesty

Při podávání protestů se postupuje podle Pravidel atletiky. Protest musí být podán do 30 minut po úředním vyhlášení výsledků (na tabuli v horní části tribuny) příslušnému vrchníku disciplíny. Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka disciplíny podává písemně vedoucí oddílu do rukou hlavního rozhodčího doložený vkladem 500,- Kč. Odvolání řeší jury ve složení řídící soutěží, ředitel závodů a hlavní rozhodčí, která vydá písemné rozhodnutí. Při zamítnutí odvolání vklad propadá ve prospěch pořadatele.

Zdravotní služba

Bude pořadatelem zajištěna v prostoru tribuny.

Parkování

V přilehlém areálu učiliště (cca 500 m chůze).

Ubytování

Park hotel: parkhotel-czech.eu Středoškolské koleje vedle areálu stadionu http://www.souepl.cz

Občerstvení

Bude zajištěno stánkovým prodejem v areálu stadionu. 

Vytisknout