přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Propozice

POŘADATEL

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl SSK Vítkovice, z.s. 

DATUM

1.9.2018 - 2.9.2018 

MÍSTO

Ostrava 

VEDOUCÍ ČINOVNÍCI

Vedoucí projektu Mgr. Bor David
Delegát ČAS Ing. Janků Tomáš
Technický delegát Ing. Veverka Ondřej
Ředitel závodu Zvolánek Oldřich
Hlavní rozhodčí RNDr. Ludmila Pudilová
Technický ředitel JUDr. Miko Aleš
Časomíru zajišťuje Online systém, spol. s.r.o. Měření a zpracování výsledků Online systém, spol. s.r.o.
Výsledky zpracoval Online systém, spol. s.r.o. Měření a zpracování výsledků Online systém, spol. s.r.o.

STARTUJÍ

ročníky 2002 - 1998
ročníky 2002 - 1998

SOUTĚŽE

Muži 20-22 let 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 110 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg, disk 2kg, kladivo 7,26kg, oštěp 800g
Ženy 20-22 let 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 100 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g

TECHNICKÁ USTANOVENÍ

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

MĚŘÍCÍ ZAŘÍZENÍ

Použití certifikovaných zařízení pro měření:

Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

ZÁVODNÍ KANCELÁŘ

Závodní kancelář bude umístěna na hlavním stadionu v prostoru cíle, bude označena.

PŘIHLÁŠKY

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od středy 22.srpna 6:00 hod. do pondělí 27.srpna 2018 do 24:00 hod.

PREZENTACE

Provádí oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od středy 29.srpna 2018  do čtvrtka 30.srpna 2018, ukončení prezentace je ve čtvrtek 30. srpna 2018 v 18,00 hod. U případných náhradníků, resp. náhradnic, v pátek 31.srpna do 18,00 hod.

VÝDEJ STARTOVNÍCH ČÍSEL

Výdej bude probíhat v sobotu 1.září 2018 od 08,30 hod. a v neděli 2.září 2018 od 08,00 hod. na Městském stadionu ve Vítkovicích. Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo/startovní čísla připevněno a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy. Závodníci ve skoku do výšky a skoku o tyči jedno startovní číslo, na prsou nebo na zádech.

ROZCVIČOVÁNÍ

Rozcvičování bude probíhat výhradně na rozcvičovacím hřišti.

KONTROLA NÁČINÍ

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole v místnosti při vstupuna stadion u startu na 100m.

SVOLAVATELNA

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat ve svolavatelně umístěné na hlavním stadionu u startu na 100m.Po provedené prezentaci již závodníci, resp. závodnice, nesmějí opustit svolavatelnu a na start, resp. do příslušného sektoru, budou odvedeni, resp. odvedeny, společně závodnčím, nebo rozhodčím.
Časy zahájení a ukončení prezentace a časy odvedení závodníků, resp. závodnic, na start, nebo do příslušného sektoru, budou uvedeny v minutovém časovém pořadu, který bude vyvěšen na informační tabuli a u svolavatelny.
Odchody ze svolavatelny před startem soutěže: Běhy, Chůze 15 min, Technické disciplíny 30 min, Tyč 60 min.

ŠATNY

Šatny budou označeny a slouží pouze k převlečení. Pořadatel neručí za odložené a neuzamčené věci.

STARTOVNÍ LISTINY

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli pod hlavní tribunou.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

VÝSLEDKY

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli pod hlavní tribunou a zveřejňovány okamžitě po skončení disciplíny na světelné tabuli a hlasatelem. Stejným způsobem bude zveřejňován průběžný stav soutěže družstev. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

PROTESTY

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli pod hlavní tribunou a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky). Při zamítnutí odvolání vklad propadá ve prospěch pořadatele.

DOPING

Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým komisařem vyzváni, který se prokáže platným průkazem o licenci a pověřovacím dopisem. Dopingová kontrola bude probíhat ve viditelně označených prostorách hlavní tribuny u vchodu na dráhu.

ZDRAVOTNÍ SLUŽBA

Zdravotní služba bude zajištěna po celou dobu závodu.

 

Vytisknout