přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Propozice

Pořadatel
Z pověření Českého atletického svazu technicky zajišťuje atletický oddíl TJ LIAZ Jablonec nad Nisou.

Datum
Sobota 30. a neděle 31. srpna 2014.

Místo
Jablonec nad Nisou, atletický stadion Střelnice.

Vedoucí činovníci
Delegát ČAS Mgr. Václav Fišer
Technický delegát Roman Málek
Ředitel závodů Ing. Pavel Procházka
Hlavní rozhodčí Mgr. Ivan Šembera

Přihlášky
Podávají  atletické  oddíly  na  webové  stránce  ČAS  (http://www.atletika.cz),  a  to  od  středy  20.  do pondělí 25. srpna 2014, uzávěrka přihlášek je v pondělí 25. srpna 2014 ve 24:00 hodin.

Prezentace
Provádějí atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od středy 27. do pátku 29. srpna 2014, ukončení prezentace je v pátek 29. srpna 2014 v 18:00 hodin.

Startují
Muži  a  ženy,  nar.  1992  –  1994,  případně  junioři,  juniorky,  dorostenci  a  dorostenky,  kteří  byli k účasti na mistrovství ČR přihlášeni atletickými oddíly a zařazeni technickým delegátem.

Soutěže
Muži    - 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1 500 m, 5 000 m, 110 m př., 400 m př., 3 000 m př., 4 x 100 m, 4 x 400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule, disk, oštěp, kladivo.
Ženy    - 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1 500 m, 5 000 m, 100 m př., 400 m př., 3 000 m př., 4 x 100 m, 4 x 400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule, disk, oštěp, kladivo.

Výdej startovních čísel 
Bude probíhat v sobotu 30. srpna od 10:00 hodin a v neděli 31. srpna od 8:00 hodin v přístavbě atletické haly Střelnice.

Sociální zázemí
Šatny jsou v hale – 1. poschodí ženy, 2. poschodí muži. Pořadatel neručí za předměty zanechané v šatnách. V recepci v přízemí haly je možné si proti záloze 50 Kč půjčit klíč k uzamčení skříňky v šatně. Záloha bude vrácena při odevzdání klíče. Součástí šaten jsou umývárny, WC jsou ve všech podlažích haly, budou otevřeny i v tribuně fotbalového stadionu.

Ubytování
Účastníci závodů si zajišťují ubytování sami, některé možnosti:
Hotel Merkur (http://www.hotelmerkur.cz)
Hotel Rehavital (http://www.rehavital.cz)
Hotel Sport (http://www.hotelsportjablonec.cz)
Jiné ubytování lze vyhledat na http://www.jablonec.com/cs/turisticke-informacni-centrum/ubytovani-a-stravovani/

Stravování
Bude zabezpečeno přímo na stadionu v nové multifunkční budově Střelnice uvnitř i venku.

Parkování
V omezené míře je možné parkovat na parkovišti před stadionem nebo na větším parkovišti před hotelem Sport nad atletickou halou. Velké parkoviště je pod stadionem u obchodního centra Kaufland. Vjezd do prostoru sportovního areálu je možný pouze s vydanou parkovací kartou.

Zdravotní služba
Je k dispozici po celou dobu závodů v označené místnosti v přístavbě atletické haly Střelnice.

Rozcvičování
K rozcvičování slouží atletická hala nebo přilehlé prostory mimo hlavní plochu. K dispozici je také sportovní areál v Srnčím dole (400 m od stadionu). Není dovoleno se rozcvičovat na ploše stadionu. Zkušební pokusy na ploše stadionu lze provádět výhradně za dozoru příslušných rozhodčích.

Svolavatelna
Bude umístěna v atletické hale a označena nápisem „SVOLAVATELNA“. Každý startující je povinen se osobně prezentovat před každým startem. Prezentace ke každé disciplíně bude zahájena 45 minut a ukončena 25 minut před plánovaným startem. Výjimkou je skok o tyči, kde je zahájení 1,5 hodiny a ukončení 1 hodinu před plánovaným startem. Ve svolavatelně bude kontrolováno správné upevnění startovních čísel a podle Pravidel atletiky bude prováděna kontrola, aby neschválený materiál (mobil, přehrávač atd.) nebyl vnesen na závodiště.

Vážení a měření náčiní
Bude prováděno v atletické hale v prostoru označeném „VÁŽENÍ NÁČINÍ“. Závodníci zde své náčiní odevzdají rozhodčímu a na plochu jim bude přineseno. Procedura začíná vždy 60 minut a bude ukončena 30 minut před zahájením disciplíny. Výjimkou je hod kladivem, kde je zahájení 90 minut a ukončení 45 minut před plánovaným startem a hod oštěpem, kde je zahájení 75 minut a ukončení 30 minut před plánovaným startem. Je nutné dodržovat předepsané časy. Z plochy si závodníci odnášejí náčiní již sami. Používání jiného náčiní než označeného kontrolou nebude možné.

Vstup na plochu stadionu
Závodníci budou na plochu stadionu odváděni společně z prostoru svolavatelny. Na ploše stadionu mohou být v průběhu závodů pouze závodníci, jejichž disciplíny právě probíhají, rozhodčí, vedoucí činovníci, pracovníci technické čety a řádně označení fotoreportéři. Nedodržení tohoto ustanovení závodníkem nebo osobou z jeho doprovodu může mít za následek vyloučení závodníka ze soutěže.

Startovní listiny, zápisy, výsledky
Budou vyvěšovány na tabulích u vstupu na atletický stadion (v blízkosti startu na 100 metrů). Kompletní výsledky budou dispozici na webových stránkách ČAS (www.atletika.cz) a na stránkách pořadatele (www.atletikajbc.cz).

Protesty
Při podávání protestů se postupuje podle Pravidel atletiky. Protest musí být podán do 30 minut po úředním vyhlášení výsledků (na tabuli při vstupu na stadion) příslušnému vrchníku disciplíny. Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka disciplíny podává písemně vedoucí oddílu do rukou hlavního rozhodčího doložený vkladem 500 Kč. Odvolání řeší jury ve složení technický delegát, ředitel závodů a hlavní rozhodčí, která vydá písemné rozhodnutí. Při zamítnutí odvolání vklad propadá ve prospěch pořadatele.

Dopingová kontrola
Každý závodník je povinen podrobit se dopingové kontrole, bude-li k ní dopingovým komisařem, který se prokáže platným průkazem o licenci a pověřovacím dopisem, vyzván. Vlastní procedura bude probíhat v označené místnosti v přízemí atletické haly Střelnice.

Vyhlašování vítězů
Bude prováděno po ukončení každé disciplíny. První tři závodníci v každé disciplíně se v čase, který obdrží na lístku od vrchníka disciplíny, dostaví do prostoru pro vyhlašování nad středem cílové rovinky. K vyhlášení vítězů nastoupí v oddílovém dresu nebo teplákové soupravě, nikoliv v civilním oblečení.

Vytisknout