přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Propozice

POŘADATEL

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl SSK Vítkovice, z.s. 

DATUM

2.3.2019 - 3.3.2019 

MÍSTO

Ostrava (Atletická hala Ostrava, Starobělská ul, Ostrava - Vítkovice) 

VEDOUCÍ ČINOVNÍCI

Delegát ČAS Mařádek Miroslav
Technický delegát Šoba Josef
Ředitel závodu Zvolánek Oldřich
Hlavní rozhodčí Jakub Fiala
Technický ředitel Vlková Lucie
Časomíru zajišťuje OnLine System s.r.o.
Výsledky zpracoval OnLine System s.r.o.

STARTUJÍ

ročníky 2004 - 2007
ročníky 2004 - 2007

Starší žáci a starší žákyně, příp. mladší žáci a mladší žákyně, kteří byli k účasti na M-ČR přihlášeni atletickými oddíly a zařazeni technickým delegátem.

SOUTĚŽE

Žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m př., 4x200 m, výška, tyč, dálka, koule 4kg
Žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., 4x200 m, výška, tyč, dálka, koule 3kg

TECHNICKÁ USTANOVENÍ

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí technický delegát podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Závodníci a závodnice nar.2004 - 2007 mohou být přihlášeni pouze ke dvěma individuálním soutěžím a pouze k jednomu běhuna tratích 300m a delších.

 

MĚŘÍCÍ ZAŘÍZENÍ

Použití certifikovaných zařízení pro měření:

Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

ZÁVODNÍ KANCELÁŘ

Závodní kancelář je otevřena v sobotu 2.března od 10,00hod a v neděli 3.března od 8,00hod. do ukončení závodů.

PŘIHLÁŠKY

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 18. února do pondělí 25. února 2019 do 24,00 hod.

PREZENTACE

Provádí oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to:

- u zařazených závodníků, resp. závodnic, od středy 27. do čtvrtka 28. února 2019, ukončení prezentace je ve čtvrtek 28. února 2019 v 18.00 hod.

- u případných náhradníků, resp. náhradnic, v pátek 1. března 2019 do 18.00 hod.

VÝDEJ STARTOVNÍCH ČÍSEL

Výdej bude probíhat v pátek 1. března 2019 od 17.00 hod. do 20.00 hod., v sobotu 2. března 2019 od 12.00 hod. a v neděli 3. března 2019 od 8.00 hod.v Atletické hale Ostrava - Vítkovice.

Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo/startovní čísla připevněno a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy. Závodníci ve skoku do výšky a skoku o tyči jedno startovní číslo, na prsou nebo na zádech.

ROZCVIČOVÁNÍ

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze v atletickém tunelu.

KONTROLA NÁČINÍ

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v atletickém tunelu v prostoru svolavatelny.

SVOLAVATELNA

Prezentace závodníků před disciplínou

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat před každým startem ve svolavatelně umístěné u vstupu do atletického tunelu.  Po provedené prezentaci již závodníci, resp. závodnice, nesmějí opustit svolavatelnu a na start, resp. do příslušného sektoru, budou odvedeni, resp. odvedeny, společně závodnčím, nebo rozhodčím.
Časy zahájení a ukončení prezentace a časy odvedení závodníků, resp. závodnic, na start, nebo do příslušného sektoru, jsou uvedeny v minutovém časovém pořadu, který bude vyvěšen na informační tabuli v atletickém tunelu a u svolavatelny.
Odchody ze svolavatelny před startem soutěže: Běhy 15 min, Technické disciplíny 30 min, Tyč 60 min.

ŠATNY

Šatny jsou k dispozici v atletickém tunelu a v prostorách atletické haly a budou označeny. 

STARTOVNÍ LISTINY

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v atletickém tunelu.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klíče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

VÝSLEDKY

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli ve vestibulu u hlavního vchodu do haly.Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

PROTESTY

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na výsledkové tabuli, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

ZDRAVOTNÍ SLUŽBA

Zdravotní služba bude zajištěna po celou dobu závodů.

Vytisknout