přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Propozice

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje Atletický klub SSK Vítkovice.

Datum

Sobota 3. března 2018 od 14 hodin.
Neděle 4. března 2018 od 9.30 hodin.

Místo

Ostrava – Atletická hala Ostrava (Ruská 3077/135, Ostrava – Zábřeh, 700 30).

Vedoucí činovníci

Delegát ČAS: Miroslav Mařádek
Technický delegát: Josef Šoba
Ředitel závodu: Oldřich Zvolánek
Hlavní rozhodčí: Mgr. Jakub Fiala

Startují

Starší žáci a starší žákyně, případně mladší žáci a mladší žákyně, kteří byli k účasti na mistrovství ČR přihlášeni atletickými oddíly a zařazeni technickým delegátem. Startující závodníci musí mít potvrzení o lékařské prohlídce, v den soutěže ne starší jednoho roku, za dodržení tohoto ustanovení zodpovídají atletické kluby a oddíly.

Soutěže

Žáci: 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m př., 4x200 m, výška, tyč, dálka, koule. Žákyně: 60 m, 150 m,

Prezentace

Provádějí atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to: - u zařazených závodníků, resp. závodnic, od středy 28. února do čtvrtka 1.března 2018, ukončení prezentace je ve čtvrtek 1.března v 18.00 hodin. - u případných náhradníků, resp. náhradnic, v pátek 2. března 2018 do 18.00 hodin.

Startovní čísla

Každý závodník obdrží dvě startovní čísla, která musí mít v průběhu soutěže připevněna, a to bez možnosti jejich jakékoliv úpravy, na prsou i na zádech. Výjimkou jsou skokanské soutěže, kde mohou mít závodníci pouze jedno startovní číslo připevněné, a to bez jakékoliv úpravy, buď na prsou, nebo na zádech. Výdej startovních čísel Pátek 2. 3. 2018: 17:00 - 20:00 hodin – ve svolavatelně v Tunelu, vstup z parkoviště „E“. Sobota 3. 3. 2018: 12:00 - 18.00 hodin – ve svolavatelně v Tunelu, vstup z parkoviště „E“. Neděle 4. 3. 2018: 08:00 - 12:00 hodin – ve svolavatelně v Tunelu, vstup z parkoviště „E“.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v Atletické hale v 1.N.P, budou označeny. Do prostoru atletického tunelu a haly je povolen vstup pouze po přezutí v čisté sportovní obuvi! Rozcvičování Pro rozcvičování je k dispozici atletický tunel, který je součástí haly. Vstup ze vstupní haly, místnost č. 002, z parkoviště „E“. V pátek 2.3. od 16:00 do 20:00 hodin možnost rozcvičení v Atletické hale a atletickém tunelu.

Prezentace závodníků před disciplínou

Závodníci se prezentují před každým startem v prostoru svolavatelny u vstupu do atletického tunelu a budou společně zaváděni k disciplíně. Konec prezentace je stanoven - pro běhy 15 minut, pro skoky, vrhy a hody 30 minut a pro skok o tyči 50 minut před zahájením dané disciplíny.

Nenastoupené starty závodníků a závodnic

Nenastoupené starty se řeší dle pravidel atletiky, viz pravidlo P 142.4. Za nenastoupený start se považuje absence závodníka, resp. závodnice v soutěži, k níž byl prezentován ve čtvrtek 1. března 2018 do 18.00 hodin, u případných náhradníků, resp. náhradnic, v pátek 2. března 2018 do 18.00 hodin, ale ke které ve skutečnosti vůbec nenastoupil, pokud tato absence nebyla potvrzena úředním potvrzením od lékaře závodu.

Vstup na závodní plochu

Na závodní ploše haly se mohou v průběhu závodů pohybovat pouze závodníci, jejichž disciplíny právě probíhají, rozhodčí a správní činovníci. Závodník po ukončení disciplíny je povinen opustit závodní plochu haly přes MIX ZÓNU za cílovým prostorem.

Vážení náčiní

Kontrola náčiní bude prováděna v označené místnosti v atletickém tunelu – místnost č. 305, Bude zahájena 2 hodiny a ukončena 1 hodinu před zahájením dané disciplíny.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny v místnosti č. 002 v 1.P.P. – vstup z parkoviště „E“. Základní výšky a zvyšování Budou určeny dodatečně technickými delegáty.

Výsledky

Oficiální výsledky budou vyvěšovány v průběhu závodů po jednotlivých disciplínách na výsledkové tabuli v místnosti č. 114 v 1.N.P (vstupní hala) a v místnosti č. 002 v 1.P.P. Vstup z parkoviště „E“. Oficiální výsledky budou zveřejňovány ON-LINE na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz) a na webové stránce Atletického klubu SSK Vítkovice (http://www.atletika-vitkovice.cz).

Protesty a odvolání

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyhlášení či vyvěšení výsledků této soutěže na výsledkové tabuli v místnostech č.002 v 1.P.P. a 114 v 1.N.P. a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 Pravidel atletiky). Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 7 Pravidel atletiky). Jury tvoří Ředitel závodu: Oldřich Zvolánek Hlavní rozhodčí: Mgr. Jakub Fiala Technický delegát: Josef Šoba Při zamítnutí odvolání vklad propadá ve prospěch pořadatele.

Vyhlašování vítězů

Vyhlašování vítězů bude provedeno v blocích podle časového pořadu a závodníci se na něj dostaví v klubovém, resp. oddílovém dresu nebo v klubové, resp. oddílové, teplákové soupravě, nikoli v civilním oblečení. Závodník po ukončení disciplíny obdrží pozvánku s dobou vyhlášení – místo shromáždění místnost č. 108 v 1.N.P.

Zdravotní služba

Zdravotní služba je zajištěna lékařem závodu MUDr. Petr Sikora a jeho zdravotnickým týmem v místnosti č. 108 v 1.N.P. v Atletické hale.

Dopingová kontrola

Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým komisařem, který se prokáže platným průkazem o licenci a pověřovacím dopisem, vyzváni. Dopingová kontrola bude probíhat v prostorách Atletické haly - v 1.N.P.

Stravování

Stravování pořadatel nezajišťuje, v průběhu závodu však bude otevřena restaurace Puls (přístup z parkoviště „E“) a bufet v místnosti č. 212 v 2.N.P.

Vytisknout