přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Propozice

Pořadatel
Z pověření ČAS zajišťuje oddíl atletiky TJ LIAZ Jablonec nad Nisou

Datum
Sobota 3. března 2012 od 14:00 hodin
Neděle 4. března 2012 od 9:30 hodin

Místo
Jablonec nad Nisou – atletická hala Střelnice

Vedoucí činovníci
Předseda organizačního výboru         Dušan Molitoris
Delegát ČAS  Jacek Přibáň
Ředitel závodů           Ing. Pavel Procházka
Hlavní rozhodčí          Ing. Zbyněk Budínský
Technický delegát      Roman Málek
Technický ředitel        Martin Michalský
Lékař   MUDr. Kateřina Vacátková
Hlavní pořadatel         Vladimír Zelinka
Vedoucí závodní kanceláře    Petra Šikolová
Sekretářka       Renata Staňová

Přihlášky
Podávají atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od středy 22. do úterý 28. února 2012, uzávěrka přihlášek je v úterý 28. února 2012 ve 24:00 hodin.

Prezentace

Provádějí atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od čtvrtka 1. do pátku 2. března 2012, ukončení prezentace je v pátek 2. března 2012 v 18.00 hodin.

Startují

Starší žáci a starší žákyně, příp. mladší žáci a mladší žákyně, kteří byli k účasti na Mistrovství České republiky přihlášeni atletickými oddíly a zařazeni technickým delegátem.

Závodní kancelář
Je umístěna v přístavbě atletické haly Střelnice, vchod ze stadionu.

Startovní čísla
jsou nevratná a budou připravena k vyzvednutí v sobotu 3. března od 12 hodin a v neděli 4. března od 8 hodin v závodní kanceláři.

Nenastoupené starty závodníků, resp. závodnic
Za každý nenastoupený start bude technický delegát trestat oddíly pokutou ve výši 100 Kč, pokuta je příjmem pořadatele.
Za nenastoupený start se považuje absence závodníka, resp. závodnice v soutěži, k níž byl prezentován (pátek 2. března 2012 v 18:00 hodin), ale ke které vůbec nenastoupil, pokud tato absence nebyla potvrzena úředním potvrzením od lékaře závodu.

Šatny
Jsou umístěny v 1. patře haly pro žákyně a ve 2. patře pro žáky.
Veškeré věci si berte s sebou, pořadatel za odložené věci neručí. V recepci v přízemí haly je možné si proti záloze 50 Kč půjčit zámek na uzamčení skříňky v šatně. Záloha bude vrácena při odevzdání zámku.

Ubytování
Účastníci závodů si zajišťují ubytování sami, některé možnosti:
Domov mládeže v Jablonci, p. Hlaváčová – 724 590 066
http://www.sosjbc.cz/web/view.php?cisloclanku=2010090010
Domov mládeže v Liberci, p. Kubicová – 484 842 113, je to hned na začátku Liberce, takže 15 minut autem nebo 30 minut tramvají, která má zastávku 200 metrů od Domova mládeže.
sosliberec.cz/internat
Jiné ubytování lze vyhledat na
www.jablonec.com/cs/turisticke-informacni-centrum/ubytovani-a-stravovani/

Stravování
Lze využít restaurační zařízení v blízkosti stadionu, např. „U Červených“ nebo „Mušle“. V hale bude po celou dobu závodů otevřen stánek s občerstvením.

Parkování
Je možné pouze na parkovištích před stadionem nebo před hotelem Sport nad atletickou halou. Vjezd do prostor stadionu je zakázán, parkování je možné pouze s parkovací kartou, jinak hrozí odtažení vozidla.

Lékařská služba
Je zajištěna po celou dobu závodu, má označenou místnost v přístavbě atletické haly.

Vstup do haly
Bude kontrolován pořadateli.
Do přízemí mají povolen vstup pouze závodníci a trenéři na vstupenky, které obdrží při prezentaci v závodní kanceláři.
Diváci mohou po zaplacení vstupného využít výhradně prostor na balkoně.

Rozcvičování
Je možné zásadně mimo závodní prostory. Zkušební pokusy lze provádět výhradně za dozoru příslušných rozhodčích.
V pátek 2. března bude hala k dispozici zájemcům pro rozcvičení až do 20:00 hodin.

Svolavatelna
Bude umístěna v zadní části haly a označena nápisem „SVOLAVATELNA“. Každý startující je povinen se osobně prezentovat před každým startem. Prezentace ke každé disciplině bude zahájena 45 minut a ukončena 25 minut před plánovaným startem. Výjimkou je skok o tyči, kde je zahájení 1,5 hodiny a ukončení 1 hodinu před plánovaným startem. Ve svolavatelně bude kontrolováno správné upevnění startovních čísel.

Vážení náčiní
Bude prováděno v zadní části haly v prostoru označeném „VÁŽENÍ NÁČINÍ“. Závodníci zde své náčiní odevzdají rozhodčímu a na plochu jim bude přineseno. Procedura začíná vždy 60 minut a bude ukončena 30 minut před zahájením discipliny. Z plochy si závodníci odnášejí náčiní již sami. Používání jiného náčiní na ploše nebude připuštěno.

Vstup na závodiště
Závodníci budou na plochu haly odváděni společně z prostoru svolavatelny. Po ukončení své discipliny opustí závodní plochu haly.
Na ploše haly mohou být v průběhu závodů pouze závodníci, jejichž discipliny právě probíhají, rozcvičující se závodníci, rozhodčí, vedoucí činovníci, pracovníci technické čety a řádně označení fotoreportéři. Nedodržení tohoto ustanovení závodníkem nebo osobou z jeho doprovodu může být důvodem vyloučení závodníka ze soutěže.

Startovní listiny, zápisy, výsledky
Budou vyvěšovány na tabuli u vstupu do atletické haly.
Kompletní výsledky v tištěné podobě budou k dispozici na webových stránkách ČASu (www.atletika.cz) a na stránkách pořadatele (www.atletikajbc.cz).

Protesty
Při podávání protestů se postupuje podle Pravidel atletiky. Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka disciplíny podává písemně vedoucí oddílu do rukou hlavního rozhodčího s vkladem 500 Kč. Odvolání řeší jury ve složení technický delegát, ředitel závodů a hlavní rozhodčí, která vydá písemné rozhodnutí. Při zamítnutí odvolání vklad propadá ve prospěch pořadatele.

Vyhlašování vítězů
Bude prováděno ihned po skončení každé discipliny v levé přední části haly, vchod z chodby přes posilovnu. K vyhlášení vítězů nastoupí v oddílovém dresu nebo teplákové soupravě, nikoliv v civilním oblečení.


Vytisknout