přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Propozice víceboje

Pořadatel
Z pověření ČAS zajišťuje oddíl atletiky PSK Olymp Praha

Datum
Pátek 10. února 2012  - Dorostenky, žáci, žákyně od 11,00 hod
Sobota 11. února 2012  - Muži, ženy, junioři, juniorky, dorostenci, žáci od 10,00 hod
Neděle 12. února 2012  - Muži, junioři, dorostenci  od   9,30 hod

Místo
Praha - hala Otakara Jandery ve Stromovce, areál Centra sportu MV

Vedoucí činovníci
Delegát ČAS a technický delegát   RNDr. Ladislav Kňákal 
Ředitel závodů      PaedDr. Ladislav Kárský
Hlavní rozhodčí     Josef Hanykýř
Technický ředitel     Jindřich Linhart
Hlasatel : Tomáš Klement
Lékař : MUDr.Jiřina Kostová
Hospodář      Květa Kadeřábková

Přihlášky
Podávají atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz) a to od středy 1.do pondělí 6.února 2012, uzávěrka přihlášek je v pondělí 6.února 2012 ve 24,00 hod.

Startují
Muži, ženy, junioři a juniorky, dorostenci a dorostenky, starší žáci a starší žákyně, případně v kategorii žáků a žákyň i mladší žáci a mladší žákyně, kteří byli k účasti na mistrovství ČR přihlášeni atletickými oddíly a zařazeni technickým delegátem.

Nenastoupené starty závodníků, resp.závodnic
Za každý nenastoupený start budou techničtí delegáti trestat oddíly pokutou ve výši 100,-Kč.
Pokuta je příjmem pořadatele.
Za nenastoupený start se považuje absence závodníka, resp. závodnice v soutěži, k níž byl  prezentován, ale ke které ve skutečnosti vůbec nenastoupil, pokud tato absence nebyla potvrzena úředním potvrzením od lékaře závodu.

Soutěže
Muži, junioři, dorostenci, žáci  - Sedmiboj
 ( 60m, dálka, koule, výška, 60m př.,tyč, 1000m )
Ženy, juniorky, dorostenky, žákyně - Pětiboj
 ( 60m př., výška, koule, dálka, 800m )

Závodní kancelář je umístěna u vchodu do atletické haly vpravo. Prezentace závodníků a závodnic bude ukončena vždy jednu hodinu před začátkem příslušné kategorie.

Ubytování si mohou atletické kluby a oddíly objednat na adrese Lucie Nejedlá, SK Aritma Praha, Nad Lávkou 5, 160 00 Praha 6 (tel.: 235 358 554, mobil 777 327 595, e-mail: nejedla@skaritma.cz), cena jednoho noclehu je 215,-Kč. Podrobnosti viz webová stránka SK Aritma Praha (http://www.skaritma.cz).

Občerstvení bude k dispozici v bufetu vedle hlavního vchodu do areálu CS MV. Dále je možnost v průběhu závodu využít restaurant TK Sparta.

Zdravotní služba je zajištěna lékařem závodu v označeném prostoru haly.

Šatny jsou k dispozici naproti vchodu do haly. Pořadatel neručí za odložené věci.

Rozcvičování bude probíhat v hale, případně na venkovní atletické dráze. Upozornění pro trenéry závodníků, kteří se budou rozcvičovat na soutěž ve skoku o tyči: rozběžiště i doskočiště je nutno opustit 10 min před zahájením soutěže.

Startovní listiny budou vyvěšeny v hale na nástěnce.

Vstup na závodní plochu mají pouze prezentovaní závodníci, rozhodčí, pořadatelé, akreditovaní novináři a TV.

Startovní čísla se vydávají v pátek 10. února 2012 od 9,00 hod a v sobotu 11. února 2012 od 8,00 hod v hale Otakara Jandery v areálu CS MV. Prezentace závodníků a závodnic bude ukončena vždy jednu hodinu před začátkem příslušné kategorie. Vydáním startovního čísla bude zároveň závodník odprezentován.

Výsledky budou vyvěšovány na nástěnce v hale a oznámeny hlasatelem.

Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz).

Vyhlašování vítězů bude prováděno ve vyhlašovacích blocích, uvedených v minutovém časovém pořadu, který bude vyvěšen v hale i ve svolavatelně. Medailisté po skončení soutěže obdrží kartičku s uvedením času vyhlašování.

Dopingová kontrola bude prováděna v místnosti v šatnách naproti vchodu do atletické haly.

Trénink v hale ve čtvrtek 9.února 2012 bude ukončen v 19,00 hod

Parkování

Upozorňujeme na omezené možnosti parkování v areálu Centra sportu MV !

Vytisknout