přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Propozice

POŘADATEL

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický oddíl SSK Vítkovice, z.s.

DATUM

22.02.2020 - 23.02.2020

MÍSTO

Ostrava - Vítkovice (Atletická hala Ostrava)

VEDOUCÍ ČINOVNÍCI

Vedoucí projektu Libor Dinga
Delegát ČAS Tomáš Janků
Technický delegát Ladislav Kňákal
Ředitel závodu Oldřich Zvolánek
Hlavní rozhodčí Jakub Fiala
Technický ředitel Jan Blažej
Časomíru zajišťuje OnLine System s.r.o
Výsledky zpracoval OnLine System s.r.o

STARTUJÍ

ročníky 1930 - 2004
ročníky 1930 - 2004

Muži a ženy, případně junioři a juniorky, dorostenci a dorostenky, kteří byli k účasti na mistrovství ČR přihlášeni atletickými oddíly a zařazení technickým delegátem.

SOUTĚŽE

Muži 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m př., 4x200 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg
Ženy 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m př., 4x200 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg

TECHNICKÁ USTANOVENÍ

Soutěží se podle pravidel atletiky a těchto propozic.

MĚŘÍCÍ ZAŘÍZENÍ

Použití certifikovaných zařízení pro měření:

Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

ZÁVODNÍ KANCELÁŘ

Závodní kancelář je otevřena v atletické hale v sobotu 22.2.2020 od 10,00hodin a v neděli 23.2.2020 od 9,00hodin.

PŘIHLÁŠKY

Přihlášky podávají atletické oddíly na webové stránce ČAS ( http://www.atletika.cz) a to od pondělí 3. do neděle 16.2.2020, uzávěrka přihlášek je v neděli 16.2.2020 ve 24.00 hodin.

PREZENTACE

Prezentaci provádějí atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to:

- u zařazených závodníků/závodnic od středy 19. do čtvrtka 20.2. 2020, ukončení prezentace je ve čtvrtek 20.2. 2020 v 18.00 hodin,

- u případných náhradníků/náhradnic v pátek 21.2.2020 do 18.00 hodin.

VÝDEJ STARTOVNÍCH ČÍSEL

Výdej startovních čísel bude probíhat v sobotu 22.2.2020 od 10,00 hodin a v neděli 23.2.2020 od 9,00 hodin v atletickém tunelu.

Každý závodník, resp.každá závodnice, obdrží dvě startovní čísla, která musí mít v průběhu soutěže připevněna, a to bez možnosti jejich jakékoliv úpravy:

-startovní číslo se jménem na prsou,

-startovní číslo beze jména na zádech.

Výjimkou jsou výška, tyč a dálka, kde mohou mít závodníci, resp. závodnice, pouze startovní číslo se jménem připevněné, a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy, buď na prsou nebo na zádech.

ROZCVIČOVÁNÍ

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletické haly, přičemž rozcvičovat se lze v atletickém tunelu.

KONTROLA NÁČINÍ

Kontrola náčiní bude probíhat v atletickém tunelu v prostoru svolavatelny a bude ukončena vždy 1 hodinu před započetím disciplíny.

SVOLAVATELNA

Závodníci se prezentují před každým startem v prostoru svolavatelny u vstupu do atletického tunelu, odkud budou společně zaváděni k disciplíně. Konec prezentace je stanoven - pro běhy 15 minut, pro výšku, dálku, trojskok a kouli 30 minut a pro tyč 60 minut před zahájením dané disciplíny.

ŠATNY

Šatny jsou k dispozici v prostorách atletické haly a budou označeny. V šatnách si nenechávejte věci, slouží pouze k převlečení.

STARTOVNÍ LISTINY

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v atletickém tunelu.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klíče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

VÝSLEDKY

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v atletické hale za startem běhu na 60m. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz).

PROTESTY

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v atletické hale za startem běhu na 60m, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 Pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 7 Pravidel atletiky).

DOPING

Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým komisařem vyzváni. Dopingová kontrola bude probíhat ve viditelně označených prostorách v atletické haly.

ZDRAVOTNÍ SLUŽBA

Zdravotní služba je zajištěna lékařem závodu MUDr. Petrem Sikorou a jeho zdravotnickým týmem v místnosti č.108 v 1.NP v atletické haly.

 

Vytisknout