přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Propozice

MISTROVSTVÍ ČR MUŽŮ A ŽEN

POŘADATEL

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl SSK Vítkovice, z.s. 

DATUM

16.2.2019 - 17.2.2019 

MÍSTO

Ostrava (Ostrava – Atletická hala Ostrava-Vítkovice, Starobělská 1392/74.) 

VEDOUCÍ ČINOVNÍCI

Vedoucí projektu Bor David
Delegát ČAS Janků Tomáš
Technický delegát Kňákal Ladislav
Ředitel závodu Zvolánek Oldřich
Hlavní rozhodčí Aleš Novotný
Časomíru zajišťuje OnLine System s.r.o.
Výsledky zpracoval OnLine System s.r.o.

STARTUJÍ

ročníky 1929 - 2003
ročníky 1929 - 2003

Muži a ženy, případně junioři a juniorky, dorostenci a dorostenky, kteří byli k účasti na M-ČR přihlášeni atletickými oddíly a zařazeni technickým delegátem.

SOUTĚŽE

Muži 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m př., 4x200 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg
Ženy 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m př., 4x200 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg

TECHNICKÁ USTANOVENÍ

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

MĚŘÍCÍ ZAŘÍZENÍ

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

ZÁVODNÍ KANCELÁŘ

Závodní kancelář bude otevřena v sobotu 16.února 2019 od 10,00hod. a v neděli 17.února 2019 od 9.00hod. v Atletickém tunelu v Ostrava - Vítkovice

PŘIHLÁŠKY

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 4. února do pondělí 11. února 2019 do 24.00 hod.

PREZENTACE

Provádí oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to:

- uzařazených závodníků/závodnic od středy 13. února do čtvtrtka 14. února 2019, ukončení prezentace je ve čtvrtek 14. února 2019 do 18,00hod.

- u případných náhradníků/náhradnic, v pátek 15. února do 18,00hod.

VÝDEJ STARTOVNÍCH ČÍSEL

Výdej bude probíhat v sobotu 16.února 2019 od 10,00hod. a v neděli 17.února 2019 od 9.00hod. v závodní kanceláři v Atletickém tunelu v Ostrava - Vítkovice. Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo/startovní čísla připevněno a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy. Závodníci ve skoku do výšky a skoku o tyči jedno startovní číslo, na prsou nebo na zádech.

ROZCVIČOVÁNÍ

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletické haly, přičemž rozcvičovat se lze v:atletickém tunelu.

KONTROLA NÁČINÍ

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v atletickém tunelu v prostoru svolavatelny.

SVOLAVATELNA

Prezentace závodníků před disciplínou

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat před každým startem ve svolavatelně umístěné u vstupu do atletického tunelu.  Po provedené prezentaci již závodníci, resp. závodnice, nesmějí opustit svolavatelnu a na start, resp. do příslušného sektoru, budou odvedeni, resp. odvedeny, společně závodnčím, nebo rozhodčím.
Časy zahájení a ukončení prezentace a časy odvedení závodníků, resp. závodnic, na start, nebo do příslušného sektoru, jsou uvedeny v minutovém časovém pořadu, který bude vyvěšen na informační tabuli v atletickém tunelu a u svolavatelny.
Odchody ze svolavatelny před startem soutěže: Běhy 15 min, Technické disciplíny 30 min, Tyč 60 min.

ŠATNY

Šatny jsou k dispozici v atletickém tunelu a v prostorách atletické haly a budou označeny. 

STARTOVNÍ LISTINY

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v atletickém tunelu.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klíče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

VÝSLEDKY

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli ve vestibulu za startem na 60m Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

PROTESTY

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli ve vestibulu atletické haly za startem na 60m, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

DOPING

Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým komisařem vyzváni. Dopingová kontrola bude probíhat ve viditelně označených prostorách atletické haly.

ZDRAVOTNÍ SLUŽBA

Bude zajištěna po celou dobu závodů a bude na viditelně označeném místě v atletické hale.

 

Vytisknout