přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Propozice

Pořadatel:
Z pověření ČAS technicky zajišťuje Atletický klub SSK Vítkovice.

Datum:
Sobota 27. a neděle 28. února 2016.

Místo:
Ostrava – Atletická hala Ostrava
(Ruská 3077/135, Ostrava – Zábřeh, 700 30)

Vedoucí činovníci:
Delegát ČAS: Mgr. David Bor
                        Ing. Tomáš Janků
Technický delegát: RNDr. Ladislav Kňákal
Ředitel závodu: Oldřich Zvolánek
Hlavní rozhodčí: Ing. František Fiala

Startují:
Muži a ženy, příp. junioři, juniorky, dorostenci a dorostenky, kteří byli k účasti
na mistrovství ČR přihlášeni atletickými oddíly a zařazeni technickým
delegátem.
Startující závodníci musí mít potvrzení o lékařské prohlídce, v den soutěže
ne starší jednoho roku, za dodržení tohoto ustanovení zodpovídají atletické
kluby a oddíly.

Soutěže:
Muži: 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m př.,
4x200 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule.
Ženy: 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m př.,
4x200 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule.

Přihlášky:
Podávají atletické oddíly na webové stránce ČAS
(http://www.atletika.cz), a to od středy 17. do úterý 23. února 2016, uzávěrka
přihlášek je v úterý 23. února 2016 ve 24.00 hodin.

Závodní kancelář:
Závodní kancelář bude umístěna v Atletické hale – místnost č. 204 2.N.P.
Vstup vchodem pro závodníky a trenéry z parkoviště „E“.

Startovní čísla:
Každý závodník obdrží dvě startovní čísla, která musí mít v průběhu soutěže
připevněna, a to bez možnosti jejich jakékoliv úpravy, na prsou i na zádech.
Výjimkou jsou skok do výšky a skok o tyči, kde mohou mít závodníci pouze
jedno startovní číslo připevněné, a to bez jakékoliv úpravy, buď na prsou,
nebo na zádech.

Výdej startovních čísel:
Pátek 26. 2. 2016: 16:00 - 20:00 hodin – ve vstupní hale,
místn.č.002, vstup z parkoviště „E“.
Sobota 27. 2. 2016: 10:00 - 19.00 hodin – ve svolavatelně
v atletickém tunelu, vstup z parkoviště „E“.
Neděle 28. 2. 2016: 10.00 - 13:00 hodin – ve svolavatelně
v atletickém tunelu, vstup z parkoviště „E“.

Šatny:
Šatny jsou k dispozici v atletické hale v 1.N.P.,- budou označeny. Do prostoru
atletického tunelu a haly je povolen vstup pouze po přezutí v čisté sportovní
obuvi!

Rozcvičování:
Pro rozcvičování je k dispozici atletický tunel, který je součástí haly. Vstup ze
vstupní haly místn.č.002 - z parkoviště „E“.
V pátek 26.2. od 16:00 do 20:00 možnost rozcvičení v atletické hale
a atletickém tunelu.

Prezentace závodníků před disciplínou:
Závodníci se prezentují před každým startem v prostoru svolavatelny
u vstupu do atletického tunelu a budou společně zaváděni k disciplíně.
Konec prezentace je stanoven - pro běhy 15 minut, pro skoky, vrhy a hody 30
minut a pro skok o tyči 50 minut před zahájením dané disciplíny.

Vstup na závodní plochu:
Na závodní ploše haly se mohou v průběhu závodů pohybovat pouze
závodníci, jejichž disciplíny právě probíhají, rozhodčí a správní činovníci.
Závodník po ukončení disciplíny je povinen opustit závodní plochu haly přes
MIX ZÓNU za cílovým prostorem.

Vážení náčiní:
Kontrola náčiní bude prováděna v označené místnosti v atletickém tunelu –
místnost č. 305, 60 minut před zahájením dané disciplíny.

Startovní listiny:
Startovní listiny budou vyvěšeny v místnosti č. 002 v 1.P.P. – vstup
z parkoviště „E“.

Základní výšky a zvyšování:
Výška muži: 190, 195, 200, 205, 209, 213, 216, 219, 222 a dále po 2 cm
Výška ženy: 161, 166, 171, 176, 180, 184, 187, 190, 193 a dále po 2 cm
Tyč muži: 440, 460, 480, 500, 515, 530, 540, 550 a dále po 5 cm
Tyč ženy: 340, 360, 380, 400, 415, 430, 440, 450 a dále po 5 cm

Výsledky:
Oficiální výsledky budou vyvěšovány v průběhu závodů po jednotlivých
disciplínách na výsledkové tabuli v místnosti č. 114 v 1.N.P (vstupní hala)
a v místnosti č. 002 v 1.P.P. – vstup z parkoviště „E“. Oficiální výsledky budou
zveřejňovány ON-LINE na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz)
a na webové stránce Atletického klubu SSK Vítkovice (http://www.atletikavitkovice.
cz).

Protesty a odvolání:
Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány
do 30 minut po úředním vyhlášení či vyvěšení výsledků této soutěže
na výsledkové tabuli v místnostech č. 002 v 1.P.P. a 114 v 1.N.P. a to ústně
příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 Pravidel
atletiky). Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává
prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem
ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 7 Pravidel atletiky).

Jury tvoří:
Ředitel závodu: Oldřich Zvolánek
Hlavní rozhodčí: František Fiala
Technický delegát: RNDr. Ladislav Kňákal
Při zamítnutí odvolání vklad propadá ve prospěch pořadatele.

Vyhlašování vítězů:
Vyhlašování vítězů bude provedeno v blocích podle časového pořadu
a závodníci se na něj dostaví v klubovém resp. oddílovém, dresu nebo
v klubové, resp. oddílové, teplákové soupravě, nikoli v civilním oblečení.
Závodník po ukončení disciplíny obdrží pozvánku s dobou vyhlášení – místo
shromáždění místnost č.108 v 1.N.P.

Zdravotní služba:
Zdravotní služba je zajištěna lékařem závodu MUDr. Petr Sikora a jeho
zdravotnickým týmem v místnosti č. 108 v 1.N.P. v atletické hale.

Dopingová kontrola:
Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li
k ní dopingovým komisařem, který se prokáže platným průkazem o licenci
a pověřovacím dopisem, vyzváni. Dopingová kontrola bude probíhat
v prostorách atletické haly - místnost č. B.193 v 1.N.P stávající Vítkovice
Aréna.

Stravování:
Stravování pořadatel nezajišťuje, v průběhu závodu však bude otevřena
restaurace Puls (přístup z parkoviště „E“) a bufet v místnosti č. 212 v 2.N.P.

Vytisknout