přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Propozice

Pořadatel
Z pověření ČAS zajišťuje oddíl atletiky PSK Olymp Praha.

Datum
sobota 25. února  2012 od 13 hodin
neděle 26. února  2012 od 13 hodin

Místo
Praha - hala Otakara Jandery ve Stromovce - areál Centra sportu MV 

Vedoucí činovníci
Delegát ČAS      Mgr. Václav Fišer
Technický delegát     RNDr. Ladislav Kňákal  
Ředitel závodů     PaedDr. Ladislav Kárský
Hlavní rozhodčí     Adriana Dvořáková
Technický ředitel     Jindřich Linhart
Hlasatelé      Ing. Ludvík Svoboda, Jacek Přibáň
Lékař závodů      MUDr. Jaroslava Hnátková
Hospodář      Květa Kadeřábková

Přihlášky
Podávají atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz) a to od středy 15. do úterý 21. února 2012, uzávěrka přihlášek je v úterý 21. února 2012 ve 24,00 hod.
Štafety se přihlašují až na místě podle pokynů technických delegátů.

Prezentace
Provádějí atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz) a to od čtvrtka 23. do pátku 24. února 2012, ukončení prezentace je v pátek 24. února 2012 v 18,00 hod.

Startují
Muži a ženy, příp. junioři a juniorky, dorostenci a dorostenky, kteří byli k účasti na mistrovství ČR přihlášeni atletickými oddíly a do soutěže zařazeni technickým delegátem.

Nenastoupené starty závodníků, resp. závodnic
Za každý nenastoupený start budou techničtí delegáti trestat oddíly pokutou ve výši 100,-Kč.
Pokuta je příjmem pořadatele.
Za nenastoupený start se považuje absence závodníka, resp. závodnice v soutěži, k níž byl prezentován / pátek 24. února 2012 do 18,00 hod /, ale ke které ve skutečnosti vůbec nenastoupil, pokud tato absence nebyla potvrzena úředním potvrzením od lékaře závodu.

Závodní kancelář
Závodní kancelář je umístěna u vchodu do atletické haly vpravo.

Ubytování
Ubytování si mohou atletické kluby a oddíly objednat na adrese Lucie Nejedlá, SK Aritma Praha, Nad Lávkou 5, 160 00 Praha 6 (tel.: 235 358 554, mobil 777 327 595, e-mail:
nejedla@skaritma.cz), cena jednoho noclehu je 215,-Kč. Podrobnosti viz webová stránka SK Aritma Praha (http://www.skaritma.cz).

Občerstvení
Občerstvení bude k dispozici v bufetu vedle hlavního vchodu do areálu CS MV. Dále je možnost v průběhu závodů využít restaurant TK Sparta.

Zdravotní služba
Zdravotní služba je zajištěna lékařem závodu v označéném prostoru haly.

Šatny
Převlékárny jsou k dispozici naproti vchodu do haly. Pořadatel za odložené věci neručí.

Rozcvičování, prezentace
Rozcvičování před začátkem disciplíny bude probíhat ve víceúčelové hale, kde platí důležité upozornění zákazu používání treter, případně na venkovní atletické dráze.
Prezentace proběhne ve víceúčelové hale, kde je umístěna svolavatelna. Závodníci budou po prezentaci odvedeni společně do haly k soutěži. U běžeckých disciplín odkládají závodníci své věci do košíků. Po závodě si své věci vyzvednou v mix zóně a opustí závodní plochu.
Prezentace a čas odchodu ze svolavatelny proběhne podle minutového časového pořadu, který bude vyvěšen v hale i ve svolavatelně. Upozornění pro trenéry závodníků, kteří se budou rozcvičovat na soutěž ve skoku o tyči : rozběžiště i doskočiště je nutno opustit 10 min před zahájením soutěže.

Startovní listiny
Startovní listiny budou vyvěšeny v hale na nástěnce a ve víceúčelové hale ve svolavatelně.

Vstup na závodní plochu
Vstup na závodní plochu mají pouze prezentovaní závodníci, rozhodčí, pořadatelé, akreditovaní novináři a TV.

Startovní čísla
Startovní čísla se vydávají v sobotu 25. února 2012 od 11 hodin a v neděli 26. února 2012 od 11 hodin ve víceúčelové hale ve svolavatelně.

Výsledky
Výsledky budou vyvěšovány na nástěnce v hale a oznámeny hlasatelem. 

Oficiální výsledky
budou zveřejněny na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz).

Vyhlašování vítězů
Vyhlašování vítězů bude prováděno ve vyhlašovacích blocích, uvedených v minutovém časovém pořadu, který bude vyvěšen v hale i ve svolavatelně. Medailisté po skončení soutěže obdrží kartičku s uvedením času vyhlašování.

Dopingová kontrola
Dopingová kontrola bude prováděna v místnosti v šatnách naproti vchodu do atletické haly.

Trénink v hale
Trénink v hale v pátek 24. února 2012 bude ukončen v 19 hodin

Parkování
Upozorňujeme na omezené možnosti parkování v areálu Centra sportu MV !!

Vytisknout