přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Propozice

Pořadatel
Z pověření ČAS zajišťuje oddíl atletiky PSK Olymp Praha

Datum
Sobota    20. února 2016     od 10.00 hod
Neděle    21. února 2016    od   9.30 hod

Místo
Praha - hala Otakara Jandery ve Stromovce, areál Centra sportu MV 

Vedoucí činovníci
Delegát ČAS                        Oldřich Zvolánek            
Technický delegát                    Josef Šoba
                                               Ing.Ondřej Veverka
Ředitel závodů                    Mgr.Miroslav Zahořák
Hlavní rozhodčí                    Ing. Petr Utěkal, CSc.
Technický ředitel                    Jindřich Linhart

Přihlášky
Podávají atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz) a to od středy 10. do
úterý 16. února 2016, uzávěrka přihlášek je v úterý 16. února 2016 ve 24.00 hodin.
Štafety se přihlašují až na místě podle pokynů technických delegátů.

Prezentace
Provádějí atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz) a to od čtvrtka 18. do pátku   19. února 2016, ukončení prezentace je v pátek 19. února 2016 v 18.00 hodin.

Startují
Junioři a juniorky, dorostenci a dorostenky, kteří byli k účasti na mistrovství ČR přihlášeni atletickými oddíly a zařazeni technickými delegáty.
/v individuálních soutěžích je přípustný start jen ve své věkové kategorii, ve štafetách pak mohou startovat v kategoriích juniorů a juniorek i dorostenci a dorostenky a v kategoriích dorostenců a dorostenek i starší žáci a starší žákyně, ve všech případech však nejvýše 2 v jedné štafetě/

Nenastoupené starty závodníků, resp. závodnic
Za každý nenastoupený start budou techničtí delegáti trestat oddíly pokutou ve výši 100,-Kč.
Pokuta je příjmem pořadatele.
Za nenastoupený start se považuje absence závodníka, resp. závodnice v soutěži, k níž byl prezentován          /pátek 19. února 2016 v 18.00 hod/, ale ke které vůbec nenastoupil, pokud tato absence nebyla potvrzena úředním potvrzením od lékaře závodu.

Závodní kancelář
Závodní kancelář je umístěna u vchodu do atletické haly vpravo.

Ubytování
Ubytování si mohou atletické kluby a oddíly objednat na adrese Lucie Nejedlá, SK Aritma Praha, Nad Lávkou 5, 160 00 Praha 6 (tel.: 235 358 554, mobil 777 327 595, e-mail: nejedla@skaritma.cz. Podrobnosti viz webová stránka SK Aritma Praha (http://www.skaritma.cz).

Zdravotní služba
Zdravotní služba je zajištěna lékařem závodu v označeném prostoru atletické haly.

Šatny
Šatny (převlékárny) jsou k dispozici naproti vchodu do haly. Pořadatel neručí za odložené věci.

Rozcvičování
Rozcvičování před začátkem disciplíny bude probíhat ve víceúčelové hale, případně na hřišti s umělou trávou vedle atletické haly nebo na venkovní atletické dráze.
 
Důležité upozornění pro závodníky a trenéry, kteří se budou chtít rozcvičovat ve víceúčelové  hale !!!!
1/ ve vymezeném prostoru se každý před vstupem na rozcvičovací plochu přezuje do čisté sportovní obuvi - 
    toto opatření bude přísně kontrolováno. 
2/ ve víceúčelové hale je přísný zákaz používání treter.

Prezentace
Prezentace proběhne ve víceúčelové hale, kde je umístěna svolavatelna. Závodníci budou po prezentaci odvedeni společně do atletické haly k soutěži. U běžeckých disciplín odkládají závodníci své věci do košíků. Po závodě si své věci vyzvednou v mix zóně a opustí závodní plochu. Prezentace a čas odchodu ze svolavatelny proběhne podle minutového časového pořadu, který bude vyvěšen v atletické hale i ve víceúčelové hale. Upozornění pro trenéry závodníků, kteří se budou rozcvičovat pro soutěž ve skoku o tyči: rozběžiště i doskočiště je nutno opustit 10 min před zahájením soutěže.

Startovní listiny
Startovní listiny budou vyvěšeny na nástěnkách atletické i víceúčelové haly.

Vstup na závodní plochu
Vstup na závodní plochu mají pouze prezentovaní závodníci, rozhodčí, pořadatelé, akreditovaní novináři a TV.

Startovní čísla
Startovní čísla se vydávají v sobotu 20. února v neděli 21. února 2016 od 8.00 hod ve víceúčelové hale.

Výsledky
Výsledky budou vyvěšovány na nástěnce v atletické hale a oznámeny hlasatelem. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz).

Vyhlašování vítězů
Vyhlašování vítězů bude prováděno ve vyhlašovacích blocích, uvedených v minutovém časovém pořadu, který bude vyvěšen v atletické i ve víceúčelové hale. Medailisté po skončení soutěže obdrží kartičku s uvedením času vyhlašování.

Dopingová kontrola
Proběhne v šatnách naproti vchodu do atletické haly. Místnost dopingu bude označena.

Trénink v hale
Trénink v atletické hale v pátek 19. února 2016 bude ukončen v 19.00 hod.

Občerstvení
V průběhu závodů je možnost občerstvení přímo v hale Otakara Jandery v prostoru tzv.VIP.

Parkování
Upozorňujeme na omezené možnosti parkování v areálu Centra sportu MV!!

Organizační tým oddílu atletiky PSK Olymp Praha přeje všem závodníkům a závodnicím
dosažení těch nejlepších výsledků a všem ostatním přejeme příjemné zážitky při soutěžích
mladé nastupující generace.

Minutový časový pořad zde:

Vytisknout