přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Propozice

POŘADATEL

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický oddíl SSK Vítkovice, z.s.

DATUM

15.02.2020 - 16.02.2020

MÍSTO

Ostrava - Vítkovice (Atletická hala Ostrava)

VEDOUCÍ ČINOVNÍCI

Vedoucí projektu Oldřiška Marešová
Technický delegát Petr Šíma
Technický delegát Ondřej Veverka
Ředitel závodu Oldřich Zvolánek
Hlavní rozhodčí Ludmila Pudilová
Technický ředitel Jan Blažej
Časomíru zajišťuje OnLine System s.r.o.
Výsledky zpracoval OnLine System s.r.o.

STARTUJÍ

ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004

Junioři a juniorky, dorostenci a dorostenky, kteří byli k účasti na mistrovství ČR přihlášeni atletickými oddíly a zařazeni technickými delegáty.

( v individuálních soutěžích je přípustný start jen ve své věkové kategorii,ve štafetách pak mohou startovat v kategoriích juniorů a juniorek i dorostenci a dorostenky a v kategoriích dorostenců a dorostenek i starší žáci a starší žákyně,ve všech případech však nejvýše 2 v jedné štafetě)

SOUTĚŽE

Dorostenci 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m př., 4x200 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 5kg
Dorostenky 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m př., 4x200 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 3kg
Juniorky 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m př., 4x200 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg
Junioři 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m př., 4x200 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 6kg

TECHNICKÁ USTANOVENÍ


Soutěží se podle pravidel atletiky a těchto propozic.

MĚŘÍCÍ ZAŘÍZENÍ

Použití certifikovaných zařízení pro měření:

Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

ZÁVODNÍ KANCELÁŘ

Je otevřena v atletické hale v pátek 14. 2. 2020 17:00 - 20:00 hodin, v sobotu 15. 2. 2020 od: 08:00 hodin a v neděli 16. 2. 2020 od 08:00 hodin.

PŘIHLÁŠKY

Podávají atletické oddíly na webové stránce ČAS ( http://www.atletika.cz) a to od pondělí 27. ledna do neděle 9. února 2020 uzávěrka přihlášek je v neděli 9. února 2020 ve 24.00 hodin.

VÝDEJ STARTOVNÍCH ČÍSEL

Bude probíhat v pátek 14. 2. 2020: 17:00 - 20:00 hodin, v sobotu 15. 2. 2020: 08:00 - 18.00 hodin a v neděli 16. 2. 2020: 08:00 - 13:00 hodin v tunelu atletické haly Ostrava-Vítkovice.

Každý závodník, resp.každá závodnice, obdrží dvě startovní čísla, která musí mít v průběhu soutěže připevněna, a to bez možnosti jejich jakékoliv úpravy:

-startovní číslo se jménem na prsou,

-startovní číslo beze jména na zádech.

Vyjímkou jsou výška, tyč a dálka, kde mohou mít závodníci, resp.závodnice, pouze startovní číslo se jménempřipevněné, a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy, buď na prsou nebo na zádech.

ROZCVIČOVÁNÍ

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletické haly, přičemž rozcvičovat se lze v atletickém tunelu.

Pro rozcvičování je k dispozici atletický tunel, který je součástí haly. Vstup ze vstupní haly - místnost č. 002 - z parkoviště "E".

V pátek 14.2. od 16,00 do 20,00 možnost rozcvičení v atletické hale a v atletickém tunelu.

 

KONTROLA NÁČINÍ

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v atletickém tunelu v prostoru svolavatelny.

SVOLAVATELNA

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat ve svolavatelně umístěné v atletickém tunelu Po provedené prezentaci již závodníci, resp. závodnice, nesmějí opustit svolavatelnu a na start, resp. do příslušného sektoru, budou odvedeni, resp. odvedeny, společně závodnčím, nebo rozhodčím.
Časy zahájení a ukončení prezentace a časy odvedení závodníků, resp. závodnic, na start, nebo do příslušného sektoru, jsou uvedeny v minutovém časovém pořadu, který bude vyvěšen na informační tabuli v prostoru svolavatelny.
Ve svolavatelně bude důsledně prováděna kontrola oddílových/klubových dresů.

Startovní čísla budou umístěna: jménem na prsou a startovním číslem na zádech. Ve skokanských disciplínách je umístění startovního čísla se jménem na rozhodnutí závodníka.Použije jenom jedno startovní číslo.

ŠATNY

Šatny jsou k dispozici v atletické hale a budou označeny. V šatnách si nenechávejte věci, slouží pouze k převlečení.

STARTOVNÍ LISTINY

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v aletickém tunelu.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

VÝSLEDKY

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v atletické hale za startem běhu na 60m. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz).

PROTESTY

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v místnosti č. 114 v 1.NP (vstupní hala), a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 7 Pravidel atletiky).

DOPING

Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým komisařem vyzváni. Dopingová kontrola bude probíhat ve viditelně označených prostorách v atletické haly.

ZDRAVOTNÍ SLUŽBA

Zdravotní služba je zajištěna lékařem závodu Mudr. Petrem Sikorou a jeho zdravotnickým týmem v místnosti č.108 v 1.NP v atletické haly.

 

Vytisknout