přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Propozice

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje Atletický klub SSK Vítkovice, z.s.

Datum Sobota 24. února od 10.00 hodin. Neděle 25. února od 9.30 hodin.

Místo

Ostrava – Atletická hala Ostrava (Ruská 3077/135, Ostrava – Zábřeh, 700 30)

Vedoucí činovníci

Delegát ČAS: Miroslav Mařádek
Technický delegát: Petr Šíma Ing. Ondřej Veverka
Vedoucí projektu: Mgr. Naděžda Koštovalová
Ředitel závodu: Oldřich Zvolánek
Hlavní rozhodčí: Jaroslav Chalupa

Startují

Junioři, juniorky, dorostenci a dorostenky, kteří byli k účasti na mistrovství ČR přihlášeni atletickými oddíly a zařazeni technickými delegáty. Startující závodníci a závodnice musí mít potvrzení o lékařské prohlídce, v den soutěže ne starší jednoho roku, za dodržení tohoto ustanovení zodpovídají atletické kluby a oddíly.

Soutěže

Junioři: 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m př., 4x200 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule.
Juniorky: 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m př., 4x200 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule.
Dorostenci: 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m př., 4x200 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule.
Dorostenky: 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m př., 4x200 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule.

Přihlášky

Podávají atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 12.února 2018 do pondělí 19. února 2018, uzávěrka přihlášek je ve pondělí 19. února 2018 ve 24.00 hodin.

Závodní kancelář
Závodní kancelář bude umístěna v Atletické hale - místnost č. 204 2.N.P. Vstup vchodem pro závodníky a trenéry z parkoviště „E“.

Prezentace

Provádějí atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od středy 21. února do čtvrtka 22.února 2018. Ukončení prezentace je ve čtvrtek 22. února 2018 v 18:00 hodin. U případných náhradníků, resp. náhradnic, v pátek 23. února 2018 do 18:00 hodin.

Startovní čísla

Každý závodník obdrží dvě startovní čísla, která musí mít v průběhu soutěže připevněna, a to bez možnosti jejich jakékoliv úpravy, na prsou i na zádech. Výjimkou jsou skokanské soutěže, kde mohou mít závodníci pouze jedno startovní číslo připevněné, a to bez jakékoliv úpravy, buď na prsou, nebo na zádech. Výdej startovních čísel Pátek 23. 2. 2018: 17:00 - 20:00 hodin – ve svolavatelně v Tunelu, vstup z parkoviště „E“. Sobota 24. 2. 2018: 08:30 - 18.00 hodin – ve svolavatelně v Tunelu, vstup z parkoviště „E“. Neděle 25. 2. 2018: 08:30 - 13:00 hodin – ve svolavatelně v Tunelu, vstup z parkoviště „E“.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v Atletické hale v 1.N.P., budou označeny. Do prostoru atletického tunelu a haly je povolen vstup pouze po přezutí v čisté sportovní obuvi!

Rozcvičování

Pro rozcvičování je k dispozici atletický tunel, který je součástí haly. Vstup ze vstupní haly - místnost č. 002 - z parkoviště „E“. V pátek 23.2. od 16:00 do 20:00 možnost rozcvičení v Atletické hale a atletickém tunelu.

Prezentace závodníků před disciplínou

Závodníci se prezentují před každým startem v prostoru svolavatelny u vstupu do atletického tunelu a budou společně zaváděni k disciplíně. Konec prezentace je stanoven pro běhy 15 minut, pro skoky, vrhy a hody 30 minut a pro skok o tyči 50 minut před zahájením dané disciplíny. Nenastoupené starty závodníků a závodnic Nenastoupené starty se řeší dle pravidel atletiky, viz pravidlo P 142.4. Za nenastoupený start se považuje absence závodníka, resp. závodnice v soutěži, k níž byl prezentován / čtvrtek 22. února 2018 do 18.00 hod, u případných náhradníků, resp. náhradnic, v pátek 23. února 2018 do 18.00 hod./, ale ke které ve skutečnosti vůbec nenastoupil, pokud tato absence nebyla potvrzena úředním potvrzením od lékaře závodu.

Vstup na závodní plochu

Na závodní ploše haly se mohou v průběhu závodů pohybovat pouze závodníci, jejichž disciplíny právě probíhají, rozhodčí a správní činovníci. Závodník po ukončení disciplíny je povinen opustit závodní plochu haly přes MIX ZÓNU za cílovým prostorem.

Vážení náčiní

Kontrola náčiní bude prováděna v označené místnosti v atletickém tunelu - místnost č. 305, Bude zahájena 2 hodiny a ukončena 1 hodinu před zahájením dané disciplíny.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny v místnosti č. 002 v 1.P.P. – vstup z parkoviště „E“. Základní výšky a zvyšování Budou určeny dodatečně technickými delegáty.

Výsledky

Oficiální výsledky budou vyvěšovány v průběhu závodů po jednotlivých disciplínách na výsledkové tabuli v místnosti č. 114 v 1.N.P (vstupní hala) a v místnosti č. 002 v 1.P.P. – vstup z parkoviště „E“. Oficiální výsledky budou zveřejňovány ON-LINE na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz) a na webové stránce Atletického klubu SSK Vítkovice (http://www.atletika-vitkovice.cz).

Protesty a odvolání

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyhlášení či vyvěšení výsledků této soutěže na výsledkové tabuli v místnostech č. 002 v 1.P.P. a 114 v 1.N.P. a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 Pravidel atletiky). Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 7 Pravidel atletiky). Jury tvoří Ředitel závodu: Oldřich Zvolánek Hlavní rozhodčí: Jaroslav Chalupa Technický delegát: Ing. Ondřej Veverka Při zamítnutí odvolání vklad propadá ve prospěch pořadatele.

Vyhlašování vítězů

Vyhlašování vítězů bude provedeno v blocích podle časového pořadu a závodníci se na něj dostaví v klubovém, resp. oddílovém dresu nebo v klubové, resp. oddílové, teplákové soupravě, nikoli v civilním oblečení. Závodník po ukončení disciplíny obdrží pozvánku s dobou vyhlášení – místo shromáždění místnost č. 108 v 1.N.P.

Zdravotní služba

Zdravotní služba je zajištěna lékařem závodu MUDr. Petr Sikora a jeho zdravotnickým týmem v místnosti č. 108 v 1.N.P. v Atletické hale.

Dopingová kontrola

Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým komisařem, který se prokáže platným průkazem o licenci a pověřovacím dopisem, vyzváni. Dopingová kontrola bude probíhat v prostorách Atletické haly - v 1.N.P.

Stravování

Stravování pořadatel nezajišťuje, v průběhu závodu však bude otevřena restaurace Puls (přístup z parkoviště „E“) a bufet v místnosti č. 212 v 2.N.P.

Vytisknout