přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Propozice

Pořadatel:
Z pověření ČAS technicky zajišťuje Atletický klub SSK Vítkovice.

Datum:
Sobota 18. a neděle 19. února 2017.

Místo:
Ostrava – Atletická hala Ostrava ( Ruská 3077/135, Ostrava – Zábřeh, 700 30 )

Vedoucí činovníci:
Delegát ČAS:         Mgr. David Bor             
Technický delegát:     Josef Šoba
                                   Ing. Ondřej Veverka
Ředitel závodu:     Oldřich Zvolánek
Hlavní rozhodčí:     Mgr. Vlastimil Kovář

Startují:
Junioři, juniorky, dorostenci a dorostenky, kteří byli k účasti na mistrovství ČR přihlášeni atletickými oddíly a zařazeni technickými delegáty.
Startující závodníci musí mít potvrzení o lékařské prohlídce, v den soutěže ne starší jednoho roku, za dodržení tohoto ustanovení zodpovídají atletické kluby a oddíly.

Soutěže:
Junioři:    60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m př., 4x200 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule.
Juniorky:        60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m př., 4x200 m,        výška, tyč, dálka, trojskok, koule.
Dorostenci:     60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m př., 4x200 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule.
Dorostenky:    60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m př., 4x200 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule.

Přihlášky:
Podávají atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 6.února 2017 do pondělí 13. února 2017, uzávěrka přihlášek je ve pondělí 13. února 2017 ve 24.00 hodin.

Závodní kancelář:
Závodní kancelář bude umístěna v Atletické hale – místnost č. 204  2.N.P. Vstup vchodem pro závodníky a trenéry z parkoviště „E“.

Prezentace :
Provádějí atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od středy 15. února do čtvrtka 16. února 2017. Ukončení prezentace je ve čtvrtek 16. února 2017 v 18:00 hodin. U případných náhradníků, resp. náhradnic, v pátek 17. Února 2017 do 18:00 hodin.

Startovní čísla:
Každý závodník obdrží dvě startovní čísla, která musí mít v průběhu soutěže připevněna, a to bez možnosti jejich jakékoliv úpravy, na prsou i na zádech. Výjimkou jsou skok do výšky a skok o tyči, kde mohou mít závodníci pouze jedno startovní číslo připevněné, 
a to bez jakékoliv úpravy, buď na prsou, nebo na zádech.

Výdej startovních čísel:  
Pátek 17. 2. 2017:   17:00 - 20:00 hodin – ve svolavatelně v Tunelu, vstup z parkoviště „E“.
Sobota 18. 2. 2017: 08:30 - 18.00 hodin – ve svolavatelně v Tunelu, vstup z parkoviště „E“.
Neděle 19. 2. 2017: 08:30 - 13:00 hodin – ve svolavatelně  v Tunelu, vstup z parkoviště „E“.


Šatny:
Šatny jsou k dispozici v Atletické hale v 1.N.P.,- budou označeny. Do prostoru atletického tunelu a haly je povolen vstup pouze po přezutí v čisté sportovní obuvi!

Rozcvičování:
Pro rozcvičování je k dispozici atletický tunel, který je součástí haly. Vstup ze vstupní haly - místnost č. 002 - z parkoviště „E“. 
V pátek 17.2. od 16:00 do 20:00 možnost rozcvičení v Atletické hale a atletickém tunelu.


Prezentace závodníků před disciplínou:
Závodníci se prezentují před každým startem v prostoru svolavatelny u vstupu do atletického tunelu a budou společně zaváděni k disciplíně. Konec prezentace je stanoven - pro běhy 15 minut, pro skoky, vrhy a hody 30 minut a pro skok o tyči 50 minut před zahájením dané disciplíny.

Vstup na závodní plochu:
Na závodní ploše haly se mohou v průběhu závodů pohybovat pouze závodníci, jejichž disciplíny právě probíhají, rozhodčí a správní činovníci. Závodník po ukončení disciplíny je povinen opustit závodní plochu haly přes MIX ZÓNU za cílovým prostorem. 

Vážení náčiní:
Kontrola náčiní bude prováděna v označené místnosti v atletickém tunelu – místnost č. 305, 60 minut před zahájením dané disciplíny.

Startovní listiny:
Startovní listiny budou vyvěšeny v místnosti č. 002 v 1.P.P.  – vstup z parkoviště „E“.

Základní výšky a zvyšování
Budou určeny dodatečně technickými delegáty.

Výsledky:
Oficiální výsledky budou vyvěšovány v průběhu závodů po jednotlivých disciplínách na výsledkové tabuli v místnosti č. 114 v 1.N.P (vstupní hala) a v místnosti č. 002 v 1.P.P. – vstup z parkoviště „E“. Oficiální výsledky budou zveřejňovány  ON-LINE  na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz) a na webové stránce Atletického klubu SSK Vítkovice (http://www.atletika-vitkovice.cz).

Protesty a odvolání:
Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyhlášení či vyvěšení výsledků této soutěže na výsledkové tabuli v místnostech č.002 v 1.P.P. a  114 v 1.N.P. a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 Pravidel atletiky). Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 7 Pravidel atletiky).
Jury tvoří:
Ředitel závodu: Oldřich Zvolánek
Hlavní rozhodčí: Mgr. Vlastimil Kovář
Technický delegát: Josef Šoba
Při zamítnutí odvolání vklad propadá ve prospěch pořadatele.

Vyhlašování vítězů:
Vyhlašování vítězů bude provedeno v blocích podle časového pořadu a závodníci se na něj dostaví v klubovém resp. oddílovém dresu nebo v klubové, resp. oddílové, teplákové soupravě, nikoli v civilním oblečení. Závodník po ukončení disciplíny obdrží pozvánku s dobou vyhlášení – místo shromáždění místnost č. 108 v 1.N.P.

Zdravotní služba:
Zdravotní služba je zajištěna lékařem závodu MUDr. Petr Sikora a jeho zdravotnickým týmem v místnosti č. 108 v 1.N.P. v Atletické hale.

Dopingová kontrola:
Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým komisařem, který se prokáže platným průkazem o licenci a pověřovacím dopisem, vyzváni. Dopingová kontrola bude probíhat v prostorách Atletické haly -  v 1.N.P.

Stravování:
Stravování pořadatel nezajišťuje, v průběhu závodu však bude otevřena restaurace Puls (přístup z parkoviště „E“) a bufet v místnosti č. 212 v 2.N.P.

Vytisknout