přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Propozice - Mistrovství ČR juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek

Pořadatel
Z pověření ČAS zajišťuje oddíl atletiky PSK Olymp Praha

Datum
Sobota 18. února  2012  od 10,00 hod
Neděle 19.února   2012 od   9,30 hod

Místo
Praha - hala Otakara Jandery ve Stromovce, areál Centra sportu MV

Vedoucí činovníci
Delegát ČAS      Oldřich Zvolánek  
Technický delegát     Jaroslav Kubica
                                 Josef Šoba
Ředitel závodů          PaedDr. Ladislav Kárský
Hlavní rozhodčí       Ing. Petr Utěkal, CSc.
Technický ředitel    Jindřich Linhart
Hlasatel      Ing. Ludvík Svoboda
                   Jacek Přibáň
Lékař : MUDr.Miloslav Hlaváč
Hospodář    Květa Kadeřábková

Přihlášky
Podávají atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz) a to od středy 8. do úterý 14. února 2012, uzávěrka přihlášek je v úterý 14. února 2012 ve 24,00 hod.
Štafety se přihlašují až na místě podle pokynů technických delegátů.

Prezentace
Provádějí atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz) a to od čtvrtka 16. do pátku 17. února 2012, ukončení prezentace je v pátek 17. února 2012 v 18,00 hod.

Startují
Junioři a juniorky, dorostenci a dorostenky, kteří byli k účasti na mistrovství ČR přihlášeni atletickými oddíly a zařazeni technickými delegáty.

Nenastoupené starty závodníků, resp. závodnic
Za každý nenastoupený start budou techničtí delegáti trestat oddíly pokutou ve výši 100,-Kč.
Pokuta je příjmem pořadatele.
Za nenastoupený start se považuje absence závodníka, resp. závodnice v soutěži, k níž byl prezentován / pátek 17. února  2012 v 18,00 hod /, ale ke které vůbec nenastoupil, pokud tato absence nebyla potvrzena úředním potvrzením od lékaře závodu.

Závodní kancelář je umístěna u vchodu do atletické haly vpravo.

Ubytování si mohou atletické kluby a oddíly objednat na adrese Lucie Nejedlá, SK Aritma Praha, Nad Lávkou 5, 160 00 Praha 6 (tel.: 235 358 554, mobil 777 327 595, e-mail: nejedla@skaritma.cz), cena jednoho noclehu je 215,-Kč. Podrobnosti viz http://www.skaritma.cz.

Občerstvení bude k dispozici v bufetu vedle hlavního vchodu do areálu CS MV. Dále je možnost  v průběhu závodů využít restaurant TK Sparta.

Zdravotní služba je zajištěna lékařem závodu  v označeném prostoru haly.

Šatny jsou k dispozici naproti vchodu do haly.Pořadatel neručí za odložené věci.

Rozcvičování před začátkem disciplíny bude probíhat ve víceúčelové hale (zde platí důležité upozornění zákazu používání treter), případně na venkovní atletické dráze.

Prezentace proběhne ve víceúčelové hale, kde je umístěna svolavatelna. Závodníci budou po prezentaci odvedeni společně do haly k soutěži. U běžeckých disciplín odkládají závodníci své věci do košíků. Po závodě si své věci vyzvednou v mix zóně a opustí závodní plochu.
Prezentace a čas odchodu ze svolavatelny proběhne podle minutového časového pořadu, který bude vyvěšen v hale i ve svolavatelně. Upozornění pro trenéry závodníků, kteří se budou rozcvičovat pro soutěž ve skoku o tyči : rozběžiště i doskočiště je nutno opustit 10 min před zahájením soutěže.

Startovní listiny budou vyvěšeny v hale na nástěnce a ve víceúčelové hale ve svolavatelně.

Vstup na závodní plochu mají pouze prezentovaní závodníci, rozhodčí, pořadatelé, akreditovaní novináři a TV.

Startovní čísla
se vydávají v sobotu 18.února 2012 od 8,00 hod a v neděli 19.února 2012 od 8,00 hod ve víceúčelové hale ve svolavatelně.

Výsledky budou vyvěšovány na nástěnce v hale a oznámeny hlasatelem.

Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz).

Vyhlašování vítězů bude prováděno ve vyhlašovacích blocích, uvedených v minutovém časovém pořadu, který bude vyvěšen v hale i ve svolavatelně. Medailisté po skončení soutěže obdrží kartičku s uvedením času vyhlašování.

Dopingová kontrola bude prováděna v místnosti v šatnách naproti vchodu do atletické haly.

Trénink v hale v pátek 17. února 2012 bude ukončen v 19,00 hod

Parkování
Upozorňujeme na omezené možnosti parkování v areálu Centra sportu MV !

Organizační tým oddílu atletiky PSK Olymp Praha přeje všem závodníkům a závodnicím dosažení těch nejlepších výsledků a všem ostatním přejeme příjemné zážitky při soutěžích mladé nastupující generace.

 

Vytisknout