přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Pět a více titulů na MČR

Největší počty individuálních titulů: (5 a více) 

MUŽI

7x

Tomáš Dvořák, Martin Morkes, Michal Šneberger, Jindřich Vondra

6x

Jiří Mužík, Jiří Valík

5x

Milan Drahoňovský, Jiří Hudec, Tomáš Janků, František Jansa, Jaroslav Křivka, Remigius Machura st., Adam Ptáček, Lubomír Tesáček, Svatoslav Ton, Jiří Vojtík

ŽENY

15x

Šárka Kašpárková

10x

Hana Benešová, Zdeňka Šilhavá, Monika Špičková

9x

8x

Ludmila Formanová, Lucie Martincová-Škrobáková

Jana Kárníková, Štěpánka Klapáčová

7x

Martina Darmovzalová-Šestáková, Pavla Hamáčková-Rybová, Zdeňka Mušínská, Vanda Nováková, Soňa Vašíčková

6x

Zuzana Hlavoňová, Ivana Kubešová, Marcela Lustigová

5x

Daniela Bártová, Kateřina Čechová, Petra Drajzajtlová-Kamínková, Věra Kunčická, Denisa Rosolová, Monika Schönauerová, Štěpánka Sokolová, Andrea Šuldesová

Propozice

Propozice

Pořadatel
Z pověření ČAS zajišťuje oddíl atletiky PSK Olymp Praha.

Datum
sobota 19. února  2011 od 13,00 hod
neděle 20. února  2011 od 13,00 hod

Místo
Praha - hala Otakara Jandery ve Stromovce - areál Centra sportu MV

Vedoucí činovníci
Delegát ČAS              Mgr. Václav Fišer
Technický delegát     RNDr. Ladislav Kňákal  
Ředitel závodů          PaedDr. Ladislav Kárský
Hlavní rozhodčí         Adriana Dvořáková
Technický ředitel      Jindřich Linhart
Hlasatel                    Ing. Ludvík Svoboda
                                 Jacek Přibáň
Lékař závodů            MUDr. Jaroslava Hnátková
Hospodář                  Květa Kadeřábková

Přihlášky
Podávají atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz) a to od středy 9. do úterý 15.února 2011, uzávěrka přihlášek je v úterý 15.února 2011 ve 24,00 hod.
Štafety se přihlašují až na místě podle pokynů technických delegátů.

Prezentace
Provádějí atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz) a to od čtvrtka 17. do pátku 18.února 2011, ukončení prezentace je v pátek 18.února 2011 v 18,00 hod.

Startují
Muži a ženy, příp.junioři a juniorky,dorostenci a dorostenky, kteří byli k účasti na mistrovství ČR přihlášeni atletickými oddíly a do soutěže zařazeni technickými delegáty.

Nenastoupené starty závodníků, resp.závodnic
Za každý nenastoupený start budou techničtí delegáti trestat oddíly pokutou ve výši 100,-Kč.
Pokuta je příjmem pořadatele.
Za nenastoupený start se považuje absence závodníka, resp.závodnice v soutěži, k níž byl prezentován / pátek 18.února 2011 do 18,00 hod /, ale ke které vůbec nenastoupil, pokud tato absence nebyla potvrzena úředním potvrzením od lékaře závodu.

Závodní kancelář
Závodní kancelář je umístěna u vchodu do atletické haly vpravo.

Ubytování
Ubytování si mohou atletické kluby a oddíly objednat na adrese Lucie Nejedlá, SK Aritma Praha, Nad Lávkou 5, 160 00 Praha 6 (tel.: 235 358 554, mobil 777 327 595, e-mail:
nejedla@skaritma.cz), cena jednoho noclehu je 200,-Kč. Podrobnosti viz webová stránka SK Aritma Praha (http://www.skaritma.cz).

Občerstvení
Občerstvení bude k dispozici v bufetu vedle hlavního vchodu do areálu CS MV. Dále je možnost v průběhu závodů využít restaurant TK Sparta – zlevněné menu.

Zdravotní služba
Zdravotní služba je zajištěna lékařem závodu v označéném prostoru haly.

Šatny
Šatny (převlékárny) jsou k dispozici naproti vchodu do haly. Pořadatel za odložené věci neručí.

Rozcvičování, prezentace
Rozcvičování před začátkem disciplíny bude probíhat ve víceúčelové hale, ( zde platí důležité upozornění zákazu používání treter ), případně na venkovní atletické dráze.
Prezentace proběhne ve víceúčelové hale, kde je umístěna svolavatelna. Závodníci budou po prezentaci odvedeni společně do haly k soutěži. U běžeckých disciplín odkládají závodníci své věci do košíků. Po závodě si své věci vyzvednou v mix zóně a opustí závodní plochu.
Prezentace a čas odchodu ze svolavatelny proběhne podle minutového časového pořadu, který bude vyvěšen v hale i ve svolavatelně. Upozornění pro trenéry závodníků, kteří se budou rozcvičovat na soutěž ve skoku o tyči : rozběžiště i doskočiště je nutno opustit 10 min před zahájením soutěže.

Startovní listiny
Startovní listiny budou vyvěšeny v hale na nástěnce a ve víceúčelové hale ve svolavatelně.

Vstup na závodní plochu
Vstup na závodní plochu mají pouze prezentovaní závodníci, rozhodčí, pořadatelé, akreditovaní novináři a TV.

Startovní čísla
Startovní čísla se vydávají v sobotu 19.února 2011 od11,00 hod a v neděli 20.února 2011 od 11,00 hod ve víceúčelové hale ve svolavatelně.

Výsledky
Výsledky budou vyvěšovány na nástěnce v hale a oznámeny hlasatelem.
Oficiální výsledky
budou zveřejněny na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz).

Vyhlašování vítězů
Vyhlašování vítězů bude prováděno ve vyhlašovacích blocích, uvedených v minutovém časovém pořadu, který bude vyvěšen v hale i ve svolavatelně. Medailisté po skončení soutěže obdrží kartičku s uvedením času vyhlašování.

Dopingová kontrola
Dopingová kontrola bude prováděna v místnosti v šatnách naproti vchodu do atletické haly.

Trénink v hale
Trénink v hale v pátek 18.února 2011 bude ukončen v 19,00 hod

Parkování
Upozorňujeme na omezené možnosti parkování v areálu Centra sportu MV !!

Upozornění pořadatele k dopravní situaci:
Upozorňujeme účastníky MČR v hale na omezení v dopravě v příjezdu do Stromovky. Příjezd je možný pouze směrem od magistrály (od Strossmayerova nám. oprava vozovky), dále průjezdné až k hale.
Dále upozorňujeme, že na Výstavišti v Holešovicích se konají výstavy, doprava bude zahuštěná, doporučujeme z tohoho důvodu časovou rezervu.


Organizační tým oddílu atletiky PSK Olymp Praha přeje všem závodníkům a závodnicím dosažení těch nejlepších výsledků a všem ostatním přejeme příjemné zážitky při soutěžích české atletické špičky.

Vytisknout