přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Propozice

Propozice

Pořadatel
Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický oddíl TJ LIAZ Jablonec nad Nisou.

Datum
Sobota 6. a neděle 7. března 2010.

Místo
Jablonec nad Nisou - CORNY atletická aréna na Střelnici.

Vedoucí činovníci
Předseda organizačního výboru   Dušan Molitoris
Delegát ČAS   Jacek Přibáň
Ředitel závodů   Ing. Pavel Procházka
Hlavní rozhodčí   Bořivoj Všetečka
Technický delegát   Roman Málek
Technický ředitel   Jan Kosák
Lékař   MUDr. Kateřina Vacátková
Vedoucí závodní kanceláře   Petra Šikolová
Sekretářka   Renata Staňová

Závodní kancelář
Je umístěna v přístavbě CORNY atletické arény, vchod ze stadionu.

Startovní čísla
jsou nevratná a budou připravena k vyzvednutí v sobotu 6. března od 12 hodin a v neděli 7. března od 8 hodin v závodní kanceláři.

Šatny
Jsou umístěny v 1. patře haly pro žákyně a ve 2. patře pro žáky.
Veškeré věci si berte s sebou, pořadatel za odložené věci neručí. V recepci v přízemí haly je možné si proti záloze 50 Kč půjčit zámek na uzamčení skříňky v šatně. Záloha bude vrácena při odevzdání zámku.

Ubytování
Účastníci závodů si zajišťují ubytování sami. Organizátoři závodů nabízejí tyto možnosti:

- Hotel Sport, U Stadionu 9 (ve sportovním areálu Střelnice), cena 320 Kč/osobu a noc, kontakt: Mgr. Petr Lahuta, tel.: 483 312 270

- Domov mládeže Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, cena 250 Kč/osobu a noc, kontakt: Mgr. Iveta Soprová, tel.: 483 443 243, 483 443 111, zájem nutno ohlásit do 26. února 2010

- Domov mládeže Liberec, Jablonecká 999, cena 300 Kč/osobu a noc, bezproblémové tramvajové spojení, kontakt: Ing. Anna Kubicová, tel.: 484 842 118, zájem nutno ohlásit do 26. února 2010

nebo možno vyhledat na www.jablonec.com/cs/sluzby/

Stravování
Lze využít restaurační zařízení v blízkosti stadionu, např. „U Červených“ nebo „Mušle“. V hale bude po celou dobu závodů otevřen stánek s občerstvením.

Parkování
Je možné pouze na parkovištích před stadionem nebo před hotelem Sport nad CORNY  atletickou arénou. Vjezd do prostor stadionu je zakázán.

Lékařská služba
Je zajištěna po celou dobu závodu, má označenou místnost v přístavbě CORNY atletické arény.

Vstup do haly
Bude kontrolován pořadateli.
Do přízemí mají povolen vstup pouze závodníci a trenéři na vstupenky, které obdrží při prezentaci v závodní kanceláři.
Diváci mohou po zaplacení vstupného využít výhradně prostor na balkoně.

Rozcvičování
Je možné zásadně mimo závodní prostory. Zkušební pokusy lze provádět výhradně za dozoru příslušných rozhodčích.
V pátek 5. března bude hala k dispozici zájemcům pro rozcvičení až do 21:00 hodin.

Svolavatelna
Bude umístěna v zadní části haly a označena nápisem „SVOLAVATELNA“. Každý startující je povinen se osobně prezentovat před každým startem. Prezentace ke každé disciplině bude zahájena 45 minut a ukončena 25 minut před plánovaným startem. Výjimkou je skok o tyči, kde je zahájení 1,5 hodiny a ukončení 1 hodinu před plánovaným startem. Ve svolavatelně bude kontrolováno správné upevnění startovních čísel.

Vážení náčiní
Bude prováděno v zadní části haly v prostoru označeném „VÁŽENÍ NÁČINÍ“. Závodníci zde své náčiní odevzdají rozhodčímu a na plochu jim bude přineseno. Procedura začíná vždy 60 minut a bude ukončena 30 minut před zahájením discipliny. Z plochy si závodníci odnášejí náčiní již sami. Používání jiného náčiní na ploše nebude připuštěno.

Vstup na závodiště
Závodníci budou na plochu haly odváděni společně z prostoru svolavatelny. Závodníky žádáme o opuštění závodní plochy po ukončení jejich discipliny.
Na ploše haly mohou být v průběhu závodů pouze závodníci, jejichž discipliny právě probíhají, rozcvičující se závodníci, rozhodčí, vedoucí činovníci, pracovníci technické čety a řádně označení fotoreportéři. Nedodržení tohoto ustanovení závodníkem nebo osobou z jeho doprovodu může být důvodem vyloučení závodníka ze soutěže.

Startovní listiny, zápisy, výsledky
Budou vyvěšovány na tabulích u vstupu do CORNY atletické arény.
Kompletní výsledky v tištěné podobě budou k dispozici nejpozději 30 minut po ukončení závodů. Výsledky budou také k dispozici na webových stránkách ČASu (www.atletika.cz) a na stránkách pořadatele (www.atletikajbc.cz).

Protesty
Při podávání protestů se postupuje podle Pravidel atletiky. Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka disciplíny podává písemně vedoucí oddílu do rukou hlavního rozhodčího s vkladem 500 Kč. Odvolání řeší jury ve složení technický delegát, ředitel závodů a hlavní rozhodčí, která vydá písemné rozhodnutí. Při zamítnutí odvolání vklad propadá ve prospěch pořadatele.

Vyhlašování vítězů
Bude prováděno ihned po skončení každé discipliny v levé přední části haly, vchod z chodby přes posilovnu. K vyhlášení vítězů nastoupí v oddílovém dresu nebo teplákové soupravě, nikoliv v civilním oblečení.

Přihlášky
Podávají atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od středy 24. února do úterý 2. března 2010, uzávěrka přihlášek je v úterý 2. března 2010 ve 24.00 hodin.

Prezentace
Provádějí atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od čtvrtka 4. do pátku 5. března 2010, ukončení prezentace je v pátek 5. března 2010 v 18.00 hodin.

Startují
Starší žáci a starší žákyně, příp. mladší žáci a mladší žákyně, kteří byli k účasti na mistrovství ČR přihlášeni atletickými oddíly a zařazeni technickým delegátem.

Soutěže
Žáci  - 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m př., 3x300 m, výška, tyč, dálka, koule.
Žákyně  - 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., 3x300 m, výška, tyč, dálka, koule.

Účastnické limity
Disciplína                  Počet
                                  startujících           Žáci                        Žákyně
60 m                              32                       7.60                           8.10
150 m                            24               18.51h nebo 18.10   19.85h nebo 19.63
300 m                            24               40.08h nebo 38.84   44.08h nebo 43.34
800 m                            24                        2:12.0                      2:27.0
1500 m                          16                        4:38.0                       5:13.0
    1500 m př.                                            5:01.0                           -
3000 m                          16                       10:27.0                          -
    1500 m př.                                            5:01.0                            -
60 m př.                        24                         9.11                           9.58
    100 m př.                                              14.73                        15.88
3x300 m                       Není stanoven    Bez limitu                    Bez limitu
Výška                            16                          1.76                          1.58
Tyč                                16                          3.10                         2.52
Dálka                             16                          5.90                         5.16
Koule                             16                     13.05 nebo 11.90*       10.85
* Výkony docílené v období od 1. dubna 2009 do 31. prosince 2009 v rozsahu závodění kategorie mladších žáků - platí pouze pro ročník 1996.

Vytisknout