přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Propozice - víceboje

MISTROVSTVÍ ČR MUŽŮ, ŽEN, JUNIORŮ, JUNIOREK, DOROSTENCŮ, DOROSTENEK, ŽÁKŮ A  ŽÁKYŇ V HALOVÝCH VÍCEBOJÍCH 2011

Pořadatel
Z pověření ČAS zajišťuje oddíl atletiky PSK Olymp Praha

Datum
Pátek 11. února  2011- Dorostenky, žáci, žákyně - od 11,00 hod
Sobota 12. února  2011- Muži, ženy, junioři, juniorky, dorostenci, žáci - od 10,00 hod
Neděle 13. února  2011- Muži, junioři, dorostenci - od  9,30 hod

Místo
Praha - hala Otakara Jandery ve Stromovce, areál Centra sportu MV

Vedoucí činovníci
Delegát ČAS a technický delegát   RNDr. Ladislav Kňákal  
Ředitel závodů       PaedDr. Ladislav Kárský
Hlavní rozhodčí      Jaroslav Kubica
Technický ředitel    Jindřich Linhart
Hlasatel                 Jacek Přibáň
Lékař závodů         MUDr. Milada Drašarová
Hospodář              Květa Kadeřábková

Přihlášky
Podávají atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz) a to od středy 2. do pondělí 7.února 2011, uzávěrka přihlášek je v pondělí 7.února 2011 ve 24,00 hod.

Prezentace
Provádějí atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz) a to od středy 9. do čtvrtka 10.února 2011, ukončení prezentace je ve čtvrtek 10.února 2011 v 18,00 hod.

Startují
Muži,ženy, junioři a juniorky, dorostenci a dorostenky, starší žáci a starší žákyně, případně v kategorii žáků a žákyň i mladší žáci a mladší žákyně, kteří byli k účasti na mistrovství ČR přihlášeni atletickými oddíly a zařazeni technickým delegátem.

Nenastoupené starty závodníků, resp. závodnic
Za každý nenastoupený start budou techničtí delegáti trestat oddíly pokutou ve výši 100,-Kč.
Pokuta je příjmem pořadatele.
Za nenastoupený start se považuje absence závodníka, resp. závodnice v soutěži, k níž byl  prezentován, ale ke které vůbec nenastoupil, pokud tato absence nebyla potvrzena úředním potvrzením od lékaře závodu.

Soutěže
Muži, junioři, dorostenci, žáci  - Sedmiboj
( 60m, dálka, koule, výška, 60m př.,tyč, 1000m )
Ženy, juniorky, dorostenky, žákyně - Pětiboj
( 60m př., výška, koule, dálka, 800m )

Závodní kancelář
Závodní kancelář je umístěna u vchodu do atletické haly vpravo.

Ubytování
Ubytování si mohou atletické kluby a oddíly objednat na adrese Lucie Nejedlá, SK Aritma Praha, Nad Lávkou 5, 160 00 Praha 6 (tel.: 235 358 554, mobil 777 327 595, e-mail:
nejedla@skaritma.cz), cena jednoho noclehu je 200,-Kč. Podrobnosti viz webová stránka SK Aritma Praha (http://www.skaritma.cz).

Občerstvení
Občerstvení bude k dispozici v bufetu vedle hlavního vchodu do areálu CS MV. Dále je možnost v průběhu závodu využít restaurant TK Sparta – zlevněné menu.

Zdravotní služba
Zdravotní služba je zajištěna lékařem závodu v označeném prostoru haly.

Šatny
Šatny (převlékárny) jsou k dispozici naproti vchodu do haly.Pořadatel neručí za odložené věci.

Rozcvičování
Rozcvičování bude probíhat v hale, případně na venkovní atletické dráze. Upozornění pro trenéry závodníků, kteří se budou rozcvičovat na soutěž ve skoku o tyči: rozběžiště i doskočiště je nutno opustit 10 min před zahájením soutěže.

Startovní listiny
Startovní listiny budou vyvěšeny v hale na nástěnce.

Vstup na závodní plochu
Vstup na závodní plochu mají pouze prezentovaní závodníci, rozhodčí, pořadatelé, akreditovaní novináři a TV.

Startovní čísla
Startovní čísla se vydávají v pátek 11.února 2011 od 8,30 hod a v sobotu 12.února 2011 od 8,00 hod v hale Otakara Jandery v areálu CS MV. Vydáním startovního čísla bude zároveň závodník odprezentován.

Výsledky
Výsledky budou vyvěšovány na nástěnce v hale a oznámeny hlasatelem.

Oficiální výsledky
budou zveřejněny na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz).

Vyhlašování vítězů
Vyhlašování vítězů bude prováděno ve vyhlašovacích blocích, uvedených v minutovém časovém pořadu, který bude vyvěšen v hale i ve svolavatelně. Medailisté po skončení soutěže obdrží kartičku s uvedením času vyhlašování.

Dopingová kontrola
Dopingová kontrola bude prováděna v místnosti v šatnách naproti vchodu do atletické haly.

Trénink v hale
Trénink v hale ve čtvrtek 10.února 2011 bude ukončen v 19,00 hod

Parkování
Upozorňujeme na omezené možnosti parkování v areálu Centra sportu MV !!

Upozornění pořadatele k dopravní situaci:
Upozorňujeme účastníky MČR v hale na omezení v dopravě v příjezdu do Stromovky. Příjezd je možný pouze směrem od magistrály (od Strossmayerova nám. oprava vozovky), dále průjezdné až k hale.
Dále upozorňujeme, že na Výstavišti v Holešovicích se konají výstavy, doprava bude zahuštěná, doporučujeme z tohoho důvodu časovou rezervu.

Organizační tým oddílu atletiky PSK Olymp Praha přeje všem závodníkům a závodnicím dosažení těch nejlepších výsledků a všem ostatním přejeme příjemné zážitky při soutěžích české atletické špičky dospělých a mladé nastupující generace.

Vytisknout