přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Téma týdne

15. července 2022, 15:40

Novinky ze světové atletiky

Před mistrovstvím světa učinila Rada Světové atletiky několik rozhodnutí týkající se vrcholných soutěží, hostitelů akcí, kvalifikačního systému a podobně. Zde je jejich přehled.

Limity a ranking

Stávající struktury kvalifikačního systému pro MS a OH bude pokračovat. Cílem zůstává podíl 50/50 mezi sportovci kvalifikovanými prostřednictvím „entry standardů“ a přes světové žebříčky. Poprvé byl systém, jenž přidal k limitům systém rankingu, použit pro olympijské hry v Tokiu a nyní pro mistrovství světa v Oregonu. Bude se v něm pokračovat i pro MS 2023 v Budapešti i OH 2024 v Paříži. Rada WA nicméně systém žebříčku koncem tohoto roku přezkoumat a schválit bodovací systém pro rok 2023.

Maratonský kvalifikační systém pro Paříž

Světová atletika chce umožnit včasnou selekci pro maraton na olympiádě v Paříži, proto bude nově kvalifikace dvoustupňová. Kvalifikován bude k 6. února 2024 kdokoli, kdo:

  • splní vstupního standard nebo
  • bude na 65. místě listině „Road to Paris“ (redukovaný seznam na tři sportovce za zemi).

Zároveň však bude v maratonu jako jediné disciplíně možné přerozdělit získané kvalifikační místo v rámci národního olympijského výboru (země). Předpokladem realokace je odpovídající výkonnost, 2:11:30 (muži) a 2:29:30 (ženy) v kvalifikačním období.

Světové štafety v sudých letech a v novém formátu

Světový „šampionát“ ve štafetových závodech od 2015 v lichých letech kombinoval kvalifikaci na MS s méně tradičními disciplínami jako třeba smíšená 2x2x400 m. Nově se světové štafety přesunou do sudých let a v roce 2024 poslouží jako olympijské „trials“, které určí 14 ze 16 míst pro Paříž (jen zbývající dvě podle výkonu v kvalifikačním období).

Formát soutěže: 32 týmů v každé disciplíně, 20 závodů každý den.

  • 1. den ve hře 40 míst pro kvalifikaci na OH: 20 běhů v 5 disciplínách, v každém 2 přímá kvalifikační místa.
  • 2. den dalších 30 týmů na OH: 15 opravných běhů, z nichž nejlepší 2 přímo na OH, k tomu 5 finále, kde budou ve hře nasazení pro OH a finanční odměny.
Silnice i kros součástí kvalifikace na Budapešť i Paříž

Rada uznala popularitu a výkonnostní úroveň silničních závodů na 5 km a 10 km a rozhodla, že obě disciplíny budou zahrnuty do kvalifikačního systému na 5000 m a 10 000 m na budoucích šampionátech. Ze silničních závodů způsobilých pro požadavky žebříčku tak bude možné kvalifikovat se na vrcholné akce na dráze.

Podobné uznání bude mít i nově zavedená světová tour v přespolním běhu. Počínaje Budapeští 2023 se prvních osm mužů a osm žen v krosovém žebříčku kvalifikuje na desítku na dráze při mistrovství světa (pokud se tam již nedostali přes „entry standard“).

Podpora silničním závodům se značkou WA

Druhá generace programu „Label Road Race Sustainability“ byla schválena a obsahuje několik nových prvků, včetně zavedení požadavků v souladu s programem udržitelnosti WA počínaje rokem 2023. Zavádí se také fond solidarity pro elitní běžce s cílem podpořit rozvoj vytrvalostního běhu. Závodům se značkou WA budou nabízeny služby, například týkající se lékařského zabezpečení.

Nezávislý audit procesů a pokroku ruské atletiky

V návaznosti na aktualizaci od ruské pracovní skupiny Rada WA schválila doporučení, že od poloviny do konce října 2022 by měl být proveden nezávislý audit procesů a pokroku RusAF. Výsledky by měly být představeny hned v listopadu 2022 radě.

Manipulace s výsledky

Během kvalifikačního období pro olympijské hry v roce 2021 obdržela Jednotka pro bezúhonnost atletiky (AIU) 17 individuálních žádostí o prošetření podezřelých výsledků. V důsledku toho Rada schválila zavedení seznamu sloužícímu ke sledování podobných manipulací („Competition Manipulation Watchlist“). Jakmile vznikne tento seznam, bude na něj WA moci zařadit federace, které jsou považovány za vysoce rizikové z pohledu manipulace s výsledky, a proaktivně stanovit podmínky pro přijetí kvalifikačních výkonů dosažených v jurisdikci takových federací.

Světová atletika nebude uznávat automaticky výsledky ze soutěží pořádaných členskými federacemi z watchlistu s výjimkou mezinárodních šampionátů (např. kontinentálních), mítinků v rámci tour WA (venku, v hale, chůzi, vícebojích, krosu, silničních bězích). Výsledky z národních šampionátů budou uznány za podmínky účasti delegátů jmenovaných od WA.

Michal Procházka

Vytisknout