přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Nominační kritéria 2015

Dosažení stanovených výkonů za podmínek vymezených v nominačních kritériích garantuje, že závodník bude na konkrétní akci nominován. Neomezuje však trenérskou radu ČAS při zpracování návrhu nominace a předsednictvo ČAS při rozhodování o nominaci nad rámec nominačních kritérií.

MEZISTÁTNÍ UTKÁNÍ V HALOVÝCH VÍCEBOJÍCH - 24.-25.1.2015 - Apeldoorn (Nizozemí)

a) ČAS nominuje čtyři (4) vícebojaře a čtyři (4) vícebojařky na návrh TR ČAS, s přihlédnutím na podaný výkon v halové a letní sezóně v roce 2014 a k výkonnosti v halové sezóně 2015. Přihlédnuto bude na spolehlivost a prospěšnost závodníka pro družstvo a jeho zdravotní stav.
b) Startují družstva: CZE – ESP – FRA – GBR - NED.
c) Družstva tvoří až čtyři (4) vícebojaři a čtyři (4) vícebojařky, do hodnocení jednotlivých družstev se započítávají bodové součty tří (3) nejlepších závodníků v sedmiboji a pětiboji.
d) Uzávěrka nominace - 19.1.2015

33. HALOVÉ MISTROVSTVÍ EVROPY – (5.)6.-8.3 2015 – Praha (Česká republika)

Výkonnostní limity:

MUŽI

DISCIPLÍNA

ŽENY

Limit ČAS

Limit ČAS

6,75

60m

7,40

47,50

400m

54,00

1:49,40

800m

2:05,50

3:45,00

1500m

4:19,00

8:02,50

3000m

9:20,00

7,83

60m překážek

8,27

domácí

4x400m

domácí

2,22

VÝŠKA

1,88

5,50

TYČ

4,30

7,80

DÁLKA

6,35

16,25

TROJSKOK

13,60

19,10

KOULE

16,40

Nominační kritéria:

a) ČAS schvaluje výkonnostní limity a nominační kritéria ČAS, jejichž splnění zaručuje účast na HME 2015.

b) ČAS nominuje závodníky pro start na HME dle návrhu TR ČAS v následujícím pořadí a způsobem:

 1. v říjnu 2014 budou při zájmu o start na HME předem nominováni úspěšní závodníci z letní sezóny 2014 (např. kteří se umístí na ME 2014 do 8. místa v disciplínách shodných či korelujících s rozsahem závodění v hale (mimo víceboje), při potvrzení výkonnosti v nominačním období na úrovni vypsaného limitu ČAS;
 2. halový mistr ČR v roce 2015, při dosažení vypsaného limitu ČAS pro start na HME 2015 v nominačním období;
 3. závodníci s výkonem rovným či lepším vypsaného limitu ČAS pro start na HME 2015 v nominačním období;

c) Podle regulí EA mohou startovat tři (3) závodníci v každé individuální disciplíně, s výjimkou vícebojů (viz níže), reprezentující každou členskou federaci EA.

 • V každém z vícebojů na HME startuje maximálně 15 závodníků a ne více než dva (2) za jednu členskou zemi EA, dle následovného klíče:
  • v případě zájmu o start má pořádající země přiděleno jedno místo v každém víceboji, a to v případě, že ‚domácí‘ závodník nesplňuje níže popsané podmínky,
  • automatickou kvalifikaci získává úřadující mistr Evropy, v případě potvrzení startu národní federací země, kterou reprezentuje
  • osm (8) závodníků bude vybráno dle pořadí v letních evropských tabulkách 2012 v desetiboji a sedmiboji, redukovaných na dva závodníky za stát (sedm (7) v případě, že ‚domácí‘ závodník nebude v tomto výběru); v případě nepotvrzení účasti takto kvalifikovaného závodníka národní federací, kterou reprezentuje, se na jeho místo posouvá další závodník v pořadí; v případě zrušení startu na HME jakéhokoli závodníka z tohoto výběru postupuje na uvolněné místo závodník dle níže popsaného postupu,
  • sedm (7) závodníků (nebo šest (6), v případě, že úřadující mistr Evropy není kvalifikován dle výše popsaných kritérií) pak doplní startovní pole dle aktuálního halového výkonu v sedmiboji a pětiboji v roce 2015, předvedeného ne později než 10dní před zahájením HME; v případě, že některý z těchto atletů je již kvalifikován dle bodu výše (dle letního výkonu), zaujme jeho místo další závodník v pořadí.
 • V závodě štafet se na HME uskuteční jen finále, ve kterém startuje šest (6) národních štafetových týmů na pozvání EA v každé kategorii
  • jako pořádající země máme jedno místo v každé kategorii

d) V případě, že dle nominačních kritérií bude pro individuální disciplíny více adeptů nominace než tři (3) se splněným výkonnostním limitem, rozhodne se o nominaci dle bodu b) - v případě, že bude v disciplíně již nominován závodník/ci dle letní sezóny 2014, dále pak vítěz HMČR mužů a žen v halové sezóně 2015, potom o nominaci dalšího závodníka rozhodne absolutní hodnota výkonu dosažená v nominačním období. V případě rovnosti výkonů rozhoduje lepší umístění na HMČR mužů a žen 2015 a dále další nejlepší výkon dosažený v nominačním období.

e) Do štafet ČAS nominuje čtyři (4) závodníky a jednoho (1) náhradníka při zohlednění nominace pro start v individuálním závodě na 400m a dle pořadí výkonů podaných v kvalifikačním období. Sestavu štafety před startem na HME pak na místě určuje odpovědný trenér. Start v individuálním závodě na 400m nebude umožněn závodníkům nominovaným do štafety při nesplnění limitu ČAS.

f) Výkony musí být dosaženy na halových závodech pořádaných dle pravidel IAAF, které jsou součástí oficiálních termínových listin členských zemí IAAF, EA a v oficiální soutěžní brožuře ČAS (jen v disciplíně uveřejněné v rozpisu disciplín závodů nebo na webu ČAS, a to minimálně 14 dní před termínem konání závodů), za podmínky měření elektronickou časomírou. Nebudou akceptovány výkony dosažené na větší než 200m dráze pro disciplíny na oválu.

g) Výkonnostní limity lze plnit v kvalifikačním období od 1.1.2015 do 1.3.2015 (s výjimkou vícebojů, viz výše).

h) Uzávěrka nominace - 1.3.2015.

14. ZIMNÍ EVROPSKÝ POHÁR VE VRZÍCH – 14.-15.3.2015 – Leiria (Portugalsko)

a) Podle regulí EA mohou v jednotlivých vrhačských disciplínách startovat až dva (2) závodníci v kategorii seniorů a jeden (1) závodník v kategorii do 22 let. Probíhá hodnocení družstev i jednotlivců. Hodnocení družstva probíhá na základě bodového ohodnocení výkonu členů družstva, dle bodovacích tabulek IAAF, nejvýše postavených v rámci výsledků jednotlivých disciplín.

b) Věková omezení:

S výjimkou závodů v kouli a kladivu mužů, kde mohou jen startovat závodníci, kteří dovrší v roce 2015 věku 18let a starší(1997 a starší), mohou na EP startovat závodníci starší 16let, dovršených v roce konání EP. V závodech kategorie do 22let mohou startovat závodníci s dovršeným věkem 16-22let v roce konání EP. Každý přihlášený atlet má možnost startovat jen v jedné věkové kategorii, pro něž jsou vypsány soutěže při EP.

c) Nominace závodníků proběhne na návrh TR ČAS, při zájmu o start, připravenosti závodníka a zohlednění výkonnosti dosažené v roce 2014 a v halové sezóně 2015, která by měla být bízká úrovni orientačních výkonnostních limitů (cca 30. místa redukovaných evropských tabulek 2014- 2 závodníci v kategorii na členskou federaci, u závodníků do 22let i s výkony nižších věkových kategorií)

Orientační výkonnostní limity

MUŽI U23

MUŽI

DISCIPLÍNA

ŽENY

ŽENY U23

17,50

19,30

KOULE

16,00

14,50

54,00

61,50

DISK

55,50

50,00

66,00

72,50

KLADIVO

66,00

61,50

73,50

77,00

OŠTĚP

56,50

53,50

d) Uzávěrka nominace - 1.3.2015

41. IAAF MISTROVSTVÍ SVĚTA V PŘESPOLNÍM BĚHU - 28.3.2015 - Kuej-Jang (CHN)

a) ČAS nominuje na návrh TR ČAS závodníka pro individuální start na MS v přespolním běhu 2015

- v kategorii seniorů jen v případě úspěšného vystoupení na ME v přespolním běhu 2014

 • do 15.místa v závodě seniorů
 • do 8.místa v závodě kategorie „22“
 • do 3.místa v závodě juniorů

- v kategorii juniorů jen závodníka juniorského věku i v roce 2015 (ročníky 1996 a mladší) v případě úspěšného vystoupení na ME v přespolním běhu 2014

 • do 8.místa v závodě juniorů

b) Uzávěrka nominace - 1.3.2015


MEZISTÁTNÍ UTKÁNÍ V CHŮZI - 11.4.2015 - Poděbrady (Česká republika)

a) ČAS nominuje závodníky pro start na MU v chůzi dle návrhu TR ČAS, v každé kategorii až tři (3) závodníky, na základě aktuální výkonnosti v roce 2015, s přihlédnutím k výkonům dosaženým v sezóně 2014.

b) Vypsány jsou závody pro kategorii mužů a žen na 20km (ročníky 1995 a starší), juniorů a juniorek na 10km (ročníky 1996 a 1997)

c) Startují družstva: CZE - BLR - FIN - FRA - ITA - LTU - NOR - POL - SVK - SWE - SUI - UKR

d) V rámci MU probíhá hodnocení družstev, kdy je pořadí jednotlivých družstev určeno na základě součtu umístění jeho nejlepších dvou (2) závodníků v cíli.

e) Uzávěrka nominace - 30.3.2015.


11. EVROPSKÝ POHÁR V CHŮZI – 17.5.2015 – Murcia (Španělsko)

Výkonnostní limity

limit ČAS

DISCIPLÍNA

limit ČAS

MUŽI

ŽENY

1:26:30

20km

1:40:00

4:12:00

50km

 

MUŽI„22“

 

ŽENY„22“

1:29:45

20km

1:45:00

4:18:00

50km

 

JUNIOŘI

 

JUNIORKY

46:00

10km

51:30

a) ČAS nominuje závodníky pro start v individuálních závodech na EP v chůzi dle návrhu TR ČAS, za předpokladu splnění výkonnostních limitů ČAS, dosažených v kvalifikačním období ČAS.

b) Pro případný start družstva ČAS nominuje závodníky bez výkonnostních limitů ČAS pro individuální závod dle návrhu TR ČAS, za předpokladu přiblížení se vypsaným limitům a zvážení možnosti dobrého umístění družstva.

c) Podle regulí EA jsou vypsány závody pro muže na 20 a 50km, ženy na 20km, juniory a juniorky na 10km.

Probíhá hodnocení jednotlivců a družstev. Družstvo pro kategorii seniorů tvoří až čtyři (4) závodníci, pro kategorii juniorů až tři (3) závodníci. Družstvo v každém vypsaném závodě je hodnoceno dle součtu umístění nejlepších tří (3) závodníků pro kategorii seniorů a dvou (2) závodníků v kategorii juniorů.

d) Výkony lze plnit v kvalifikačním období ČAS od 1.1.2015 do 11.4.2015 včetně. Výkonnostní limit musí být dosažen ve vybraných závodech, na okruhu nebo trati s úředním přeměřením a dle pravidel IAAF. Seznam závodů bude zveřejněn na webových stránkách ČAS, na začátku kvalifikačního období.

e) Uzávěrka nominace – 13.4.2015

19. EVROPSKÝ POHÁR V BĚHU NA 10.000m – 6.6.2015 - Chia-Pula (Sardinie/Itálie)

Výkonnostní limity

MUŽI

DISCIPLÍNA

ŽENY

Entry standardy EA

Entry standardy EA

13:58,75

5.000m

16:09,13

29:39,88

10.000m

34:42,84

29:39

10km

34:10

1:05:15

½ maraton

1:15:13

Uvedené limity v tabulce jsou entry standardy EA pro rok 2014.

a) ČAS nominuje závodníka/y pro start na EP v běhu na 10.000m dle návrhu TR ČAS v případě splnění regulí a entry standardů EA pro tuto soutěž. V potaz bude brána aktuální výkonnost závodníka v roce 2015, s přihlédnutím k výkonům roku 2014.

b) ČAS nominuje závodníky bez entry standardu EA pro start a možné hodnocení družstva dle návrhu TR ČAS na základě aktuální výkonnosti a v případě splnění regulí EA, a to, že při nominaci minimálně dvou závodníků se splněným entry standardem může členská federace EA pro případné hodnocení družstva nominovat maximálně jednoho (1) závodníka bez splněného entry standardu.

c) Podle regulí EA probíhá hodnocení jednotlivců a družstev. Do individuálního hodnocení jsou započítány výsledky všech závodníků v cíli v uskutečněných závodech pro jednotlivé kategorie. Družstvo může sestávat až z šesti (6) závodníků se splněným entry standardem za každou členskou federaci EA, do jehož hodnocení se započítávají výsledky nejlepších tří (3) závodníků v cíli.

d) Uzávěrka nominace – 26.5.2015.

MEZISTÁTNÍ UTKÁNÍ DOROSTENCŮ – 6.6.2015 - tbd (Slovensko)

a) Startují družstva: CZE – HUN – SLO - SVK.

b) Startují závodníci ročníků narození 1998 a 1999, dva (2) v každé disciplíně a štafety „Medley Relay“ (100-200-300-400m).

c) Individuální disciplíny MU dorostu jsou následující:

dorostenci- 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 110mpř(91,4cm), 400mpř(84cm), 2000mSC, výška, tyč, dálka, trojskok, koule(5kg), disk(1,5kg), kladivo(5kg), oštěp(700g)
dorostenky- 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 100mpř(76,2cm), 400mpř(76,2cm), výška, tyč, dálka, trojskok, koule(3kg), disk(1kg), kladivo(3kg), oštěp(500g)

d) ČAS nominuje dva (2) závodníky pro start v disciplínách na programu MU dle návrhu TR ČAS, na základě absolutní výkonnosti v letní sezóně 2015, s přihlédnutím k výsledkům v halové sezóně a prospěšnosti závodníka pro družstvo.

Při rovnosti výkonů rozhodují další nejlepší výkony podané v období od 1.4.2015 do 31.5.2015.

e) Pro závod štafet budou nominováni závodníci na základě návrhu TR ČAS s přihlédnutím k absolutní výkonnosti v jednotlivých disciplínách.

f) Uzávěrka nominace 1.6.2015.


MEZISTÁTNÍ UTKÁNÍ DOROSTU V CHŮZI – 6.6.2015 - Borský Mikuláš (Slovensko)

a) ČAS nominuje závodníky pro start na MU dorostu v chůzi dle návrhu TR ČAS, v každé kategorii až tři (3) závodníky, na základě aktuální výkonnosti v roce 2015, s přihlédnutím k výkonům dosaženým v sezóně 2014.

b) Vypsány jsou závody pro kategorii dorostenců na 10km a dorostenek na 5km (ročníky 1998 a 1999)

c) Startují družstva: AUT - CRO - CZE - HUN - POL - SVK.

d) V rámci MU probíhá hodnocení družstev, kdy je pořadí jednotlivých družstev určeno na základě součtu umístění jeho nejlepších dvou (2) závodníků v cíli.

e) Uzávěrka nominace -1.6.2015.


6. MISTROVSTVÍ EVROPY DRUŽSTEV, I. liga – 20.-21.6.2015 – Heraklion (Kréta/Řecko)

a) ČAS nominuje závodníky pro jednotlivé starty, náhradníky a štafety dle návrhu TR ČAS, která při návrhu zohlední dosahovanou výkonnost v roce 2015 v období do 14.6.2015 včetně. Přihlédnuto bude na spolehlivost a prospěšnost závodníka pro družstvo a jeho zdravotní stav.

b) Startuje jeden (1) závodník v každé individuální disciplíně v programu ME družstev a štafety žen a mužů.

c) Startují družstva: BEL - CZE – EST – GRE – IRL – LAT - LTU - NED – POR – ROM – SUI – TUR.

d) Disciplíny v programu ME družstev jsou následující:

muži: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 5000m, 110m př, 400m př, 3000m SC, 4x100m, 4x400m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule, disk, kladivo, oštěp, 4x100m, 4x400m
ženy: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 5000m, 100m př, 400m př, 3000m SC, 4x100m, 4x400m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule, disk, kladivo, oštěp, 4x100m, 4x400m

e) Uzávěrka nominace – 15.6.2015.


10. WMRA MEZINÁRODNÍ POHÁR MLÁDEŽE V BĚHU DO VRCHU - 27.6.2015 – Smoljan (Bulharsko)

a) ČAS nominuje dle návrhu TR ČAS tři (3) závodníky pro start družstva v každé kategorii na základě výsledků MČR v přespolním běhu a výkonnosti v aktuálním roce dle návrhu asistenta reprezentačního trenéra pro běhy do vrchu a reprezentačního trenéra mládeže běžecké sekce.

b) Podle regulí WMRA soutěží reprezentační družstva dorostenek a dorostenců, sestávající ze tří (3) členů. Družstva jsou hodnocena na základě součtu umístění svých členů v celkovém pořadí jednotlivých závodů. Do hodnocení jednotlivých družstev se započítávají umístění všech tři (3) závodníků v cíli.

c) Účastnit se mohou jen závodníci ve věku 16 a 17 let (dovršených do 31.12. v roce 2015 – ročníky narození 1998 a 1999).

d) Uzávěrka nominace – 15.6.2015

14. MISTROVSTVÍ EVROPY V BĚHU DO VRCHU/nahoru/-4.7.2015 - Porto Moniz (Madeira/Portugalsko)

a) ČAS nominuje pro start na ME dle výsledků kvalifikačního závodu první tři (3) závodníky v kategorii mužů, žen a juniorů, první dvě (2) závodnice v kategorii juniorek. Případní další závodníci pro doplnění maximálního počtu členů družstva budou nominováni na základě výkonnosti v aktuálním roce dle návrhu šéftrenéra ČAS a asistenta reprezentačního trenéra pro běhy do vrchu (juniorští adepti nominace musí splňovat věková kritéria pro start v závodech juniorské kategorie na ME v běhu do vrchu - dosažení 16 let věku do 31.12. aktuálního roku, tedy ročník 1999 a starší).

b) Podle regulí EA mohou na ME v běhu do vrchu reprezentovat členskou federaci až čtyři (4) závodníci v kategoriích mužů, žen, juniorů a juniorek. Probíhá hodnocení jednotlivců a týmů. Týmy jsou hodnoceny na základě součtu umístění svých členů v celkovém pořadí jednotlivých závodů. Do hodnocení jednotlivých družstev se započítávají v cíli nejlépe umístění tři (3) muži, ženy, junioři a juniorky.

c) Účastníci závodí na tratích s následujícími parametry:

muži ~12km, převýšení +/- 1200m
ženy a junioři ~8km, převýšení +/- 800m
juniorky ~4km, převýšení +/- 400m

d) Základem nominace na ME v běhu do vrchu (nahoru) bude kvalifikační závod, který se uskuteční 23.5.2015, v rámci 11.roč.Horského běhu na Lysou horu běhu, s následujícími parametry trati :

muži, ženy a junioři 9,2km, převýšení 927m
juniorky 5,2km, převýšení 688m

e) Závodníci usilující o nominaci na ME v běhu do vrchu musí být již před startem kvalifikačního závodu registrováni v oddíle či klubu, který je členem ČAS v daném roce.

f) Uzávěrka nominace je – 22.6.2015.


EVROPSKÝ POHÁR VE VÍCEBOJÍCH, Superliga – 4.-5.7.2015 - Aubagne (Francie)

a) ČAS nominuje dle návrhu TR ČAS dva (2) závodníky dle absolutní výkonnosti v sedmiboji a v desetiboji v sezóně 2015 a další závodníky dle výkonů podaných v aktuální sezóně 2015 a roce 2014. Přihlédnuto bude na spolehlivost a prospěšnost závodníka pro družstvo a jeho zdravotní stav.

b) Startují družstva: BLR - CZE – EST – FRA – GBR – NED – RUS – UKR.

c) Podle regulí EA za družstvo startují až čtyři (4) sedmibojařky a až čtyři (4) desetibojaři. Probíhá hodnocení jednotlivců v každé kategorii a hodnocení družstev. Družstva jsou hodnocena na základě společných bodových součtů tří (3) nejlepších výsledků členů týmu předvedených v závodě sedmibojařek a desetibojařů.

d) Vzhledem k termínu konání EP a ME22, nebudou do nominace zahrnuti desetibojaři se splněným výkonnostním limitem.

e) Uzávěrka nominace – 15.6.2015.


MEZISTÁTNÍ UTKÁNÍ JUNIORŮ – 4.7.2015 - tbd (Chorvatsko)

a) ČAS nominuje závodníky dle návrhu TR ČAS pro start v individuální disciplíně zařazené do programu MU následovně:

-mistra ČR juniorů v letní sezóně 2015
-druhého závodníka na návrh TR ČAS, na základě výsledků MČR juniorů, zohlednění absolutní výkonnosti v letní sezóně 2015, prospěšnosti závodníka pro družstvo a zdravotního stavu.

b) Do štafet budou nominováni závodníci na základě návrhu TR ČAS (dle návrhu trenérů odpovědných za přípravu štafet), do štafet 4x400m s přihlédnutím k absolutní výkonnosti.

c) Startují závodníci ročníků narození 1996 a 1997, dva (2) v každé disciplíně zařazené v programu MU a štafety juniorek a juniorů.

d) Startují družstva: CRO – CZE – HUN – SLO – SVK.

e) Disciplíny MU juniorů jsou následující:

junioři- 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m,110mpř(99cm), 400mpř(91,4cm), 3000mSC, výška, tyč, dálka, trojskok, koule(6kg), disk(1,75kg), kladivo(6kg), oštěp(800g), 4x100m, 4x400m

juniorky- 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 100mpř(84cm), 400mpř(76,2cm), výška, tyč, dálka, trojskok, koule(4kg), disk(1kg), kladivo(4kg), oštěp(600g), 4x100m, 4x400m

f) Uzávěrka nominace – 28.6.2015.


28. LETNÍ SVĚTOVÁ UNIVERZIÁDA – 2.-14.7.2015 (atletika 8.-12.7.) –
Kwangdžu (Korea)

Výkonnostní limity:

MUŽI

DISCIPLÍNA

ŽENY

limit "ČAUS/ČAS"

entry FISU

entry FISU

limit "ČAUS/ČAS"

10,38

10,95

100m

12,30

11,60

20,95

22,20

200m

25,40

23,65

46,75

49,60

400m

56,00

53,40

1:47,80

1:54,00

800m

2:15,00

2:03,00

3:40,50

3:55,00

1500m

4:35,00

4:12,00

13:45,50

15:00,00

5000m

18:00,00

15:50,00

29:10,00

30:15,00

10000m

35:45,00

33:48,60

1:04:45

1:08:15

1/2 Maratón

1:21:00

1:15:00

13,90

14,20

110m/100m překážek

14,00

13,38

51,10

54,00

400m překážek

64,50

57,90

8:42,00

9:30,00

3000m překážek

12:20,00

9:57,00

2,26

2,10

VÝŠKA

1,67

1,90

5,52

5,10

TYČ

3,50

4,35

7,95

7,20

DÁLKA

5,80

6,55

16,55

14,50

TROJSKOK

12,40

13,95

19,70

16,00

KOULE

13,50

16,30

62,50

55,00

DISK

48,00

56,00

73,50

57,00

KLADIVO

59,00

68,00

78,80

70,00

OŠTĚP

45,00

57,40

-

X

10BOJ / 7BOJ

X

-

1:26:30

1:26:30

20km RW

1:43:00

1:37:00

dle účastníků

X

4x100m

X

dle účastníků

dle účastníků

X

4x400m

X

dle účastníků

Regule FISU pro start na LSU:

-Na LSU mohou startovat jen závodníci ve věku 18-28 let (završených v aktuálním kalendářním roce, ročníky narození 1997-1987), se statutem "student VŠ a VOŠ" (držitel platného studijního průkazu akreditované VŠ a VOŠ), nebo závodník/absolvent, který ukončil studium v roce 2014, start není umožněn závodníkům s přerušeným studiem.
-Na LSU mohou v individuální disciplíně startovat dva závodníci v disciplíně za stát v případě, že mají splněn entry standard FISU, jinak může startovat jeden závodník bez výkonnostního omezení.
-V týmových závodech může startovat jeden tým (štafeta) za stát.

Nominační kritéria ČAUS/ČAS:

a) Akce je zabezpečována ČESKOU ASOCIACÍ UNIVERZITNÍHO SPORTU.

b) Pro účast na LSU 2015 bude přiděleno ze strany ČAUS zástupcům atletiky dvanáct (12) míst pro závodníky, tři (3) trenérská místa a jedno (1) místo pro fyzioterapeuta/maséra.

c) Vzhledem k brzkému termínu odeslání přihlášky startujících bude 25.5.2015 odeslána na ČAUS širší nominace/výběr atletů a osob doprovodu (jež budou mít dodány všechny dokumenty a splněny všechny náležitosti pro akreditační proceduru), který bude upřesněn pro přidělené počty závodníků a doprovod při uzávěrce konečné nominace.

d) Návrh širší nominace provede předseda komise atletiky ČAUS a TR ČAS, na základě splněných výkonnostních limitů v kvalifikačním období a dále dle bodového ohodnocení dosažených výkonů v kvalifikačním období dle IAAF bodovacích tabulek.

e) Vzhledem k termínové kolizi LSU s ME22 a Superligou EP ve vícebojích nebudou do návrhů nominace zahrnuti atleti aspirující pro start na těchto soutěžích.

f) V případě, že limit ČAS/ČAUS splní více závodníků než dva (2), rozhoduje o nominaci absolutní hodnota výkonu dosažená v kvalifikačním období. V případě rovnosti výkonů rozhodují další nejlepší výkony dosažené v kvalifikačním období.

g) Při splnění výkonnostních limitů více závodníky než je přidělený počet míst vzhledem k výše popsanému omezenému počtu závodníků jeho překonání nezaručuje nominaci a start na LSU 2015.

h) Štafety budou nominovány jen za předpokladu splnění kritérií pro individuální start jejich případných členů.

i) Výkony musí být dosaženy na závodech pořádaných dle pravidel IAAF, které jsou součástí oficiálních termínových listin členských zemí IAAF, EA a v oficiální soutěžní brožuře ČAS (jen v disciplíně uveřejněné v rozpisu disciplín závodů nebo na webu ČAS, a to minimálně 14 dní před termínem konání závodů), za podmínky měření elektrickou časomírou a užití větroměru. Výkony s podporou větru vyšší než 2m/s nebudou akceptovány. Výkonnostní limit v chůzi a ½ maratónu může být dosažen v závodech na okruhu nebo na trati s úředním přeměřením. Budou akceptovány halové výkony dosažené při HMČR a HME, a to ve všech disciplínách v poli a v bězích na 400m a delších (v disciplínách shodných s rozsahem závodění a programem na LSU).

j) Kvalifikační období pro plnění výkonnostních limitů - 21.2.2015 - 14.6.2015 (pokud FISU a ČAUS nestanoví jiný termín finální uzávěrky přihlášek).

k) Konečnou nominaci závodníků a doprovodu schválí výkonný výbor ČAUS, dle návrhu předsedy komise atletiky ČAUS a TR ČAS, schváleného P-ČAS.

l) Uzávěrka konečné nominace 15.6.2015 (pokud FISU a ČAUS nestanoví jiný termín finální uzávěrky přihlášek).


10. MISTROVSTVÍ EVROPY DO 22 LET – 9.-12.7.2015 – Tallinn (Estonsko)

Výkonnostní limity:

MUŽI "do 22let"

DISCIPLÍNA

ŽENY "do 22let"

Limit "B"ČAS 2015

Limit "A"ČAS 2015

Limit "A"ČAS 2015

Limit "B"ČAS 2015

10,51

10,44

100m

11,65

11,74

21,28

21,13

200m

23,81

24,02

47,05

46,81

400m

53,91

54,34

1:48,56

1:48,00

800m

2:04,15

2:05,70

3:44,75

3:43,50

1500m

4:16,84

4:19,91

14:12,50

14:08,25

5000m

16:16,70

16:34,35

30:12,00

10000m

35:42,00

14,22

14,08

110m/100m překážek

13,61

13,72

51,59

51,14

400m překážek

58,92

59,85

8:58,70

8:50,20

3000m SC

10:18,10

10:30,15

2,17

2,21

VÝŠKA

1,87

1,83

5,27

5,42

TYČ

4,21

4,07

7,68

7,77

DÁLKA

6,34

6,19

15,83

16,12

TROJSKOK

13,32

13,08

18,25

18,75

KOULE

15,80

14,93

56,30

59,00

DISK

53,25

51,10

67,25

69,00

KLADIVO

64,65

61,90

73,15

76,90

OŠTĚP

55,26

53,80

7.500

10BOJ/7BOJ

5.490

1:28:05

1:27:10

20km chůze

1:41:40

1:42:45

40,10

4x100m

45,40

3:09,30/ x47,50

4x400m

3:37,00/ x54,70

 

Nominační kritéria:

a) ČAS schvaluje výkonnostní limity a nominační kritéria, jejichž splnění zaručuje účast na ME“22“ 2015.

b) Podle regulí EA mohou startovat za každou členskou federaci v každé disciplíně maximálně tři (3) závodníci ročníků narození 1993, 1994, 1995 a každá jedna štafeta.

c) ČAS nominuje pro start na ME“22“ 2015, dle návrhu TR ČAS, závodníky se splněnými limity a kritérii ČAS v individuálních disciplínách následovně:

-závodníci se splněným limitem „A“ČAS v kvalifikačním období ČAS
-závodníci, kteří splní limit „B“ČAS při reprezentačních startech, MČR seniorů 2015 pod otevřeným nebem, I. a II. extraligovém kole v kvalifikačním období ČAS, dále na domácích a zahraničních mítincích uvedených v kalendáři IAAF a EA.
-závodníci, kteří v kvalifikačním období ČAS 2x dosáhnou výkonu rovného nebo lepšího limitu “B“ČAS
(s výjimkou běhu na 10000m a vícebojů a štafet)

V případě, že limit splní více závodníků než tři (3), rozhoduje absolutní hodnota výkonu dosažená v nominačním období, v případě rovnosti výkonu rozhoduje lepší umístění na MČR mužů a žen v letní sezóně 2015 a dále nejlepší výkony dosažené v kvalifikačním období.

d) Do štafet budou nominováni závodníci, kteří se podíleli na překonání potřebného výkonu a dále jeden (1) náhradník navržený zodpovědným trenérem za danou štafetu, s přihlédnutím k absolutní výkonnosti v kvalifikačním období ČAS. Nominace štafet na 4x400m může proběhnout též na základě průměru individuálních výkonů dosažených v kvalifikačním období ČAS, samotní členové štafety pak na základě rozhodnutí odpovědného trenéra za přípravu jednotlivých štafet, s přihlédnutím k absolutnímu výkonu podanému v kvalifikačním období ČAS, pod podmínkou, že se do potřebného průměru pro nominaci nebudou zahrnovat závodníci, kteří by svým výkonem nominaci napomohli, ale start na ME“22“ v této disciplíně neplánují.

Start v individuálním závodě bude umožněn závodníkům nominovaným do štafet jen při splnění limitu „B“ČAS.

e) Výkony musí být dosaženy na závodech pořádaných dle pravidel a regulí IAAF, které jsou součástí oficiálních termínových listin členských zemí IAAF, EA a v oficiální soutěžní brožuře ČAS (jen v disciplíně uveřejněné v rozpisu disciplín závodů nebo na webu ČAS, a to minimálně 14 dní před termínem konání závodů), za podmínky měření elektrickou časomírou a užití větroměru.

Výkony s podporou větru vyšší než 2m/s nebudou akceptovány (ve víceboji musí být splněna aspoň jedna z následujících dvou podmínek:
1) v jednotlivé disciplíně nesmí být překročena hranice podpory větru 4m/s,
2) průměr podpory větru u všech disciplín, kde je měřen, nesmí přesáhnout 2m/s).

Výkonnostní limit v chůzi může být dosažen v závodech na okruhu nebo na trati s úředním přeměřením, ale jen na vypsaných závodech uveřejněných na webových stránkách ČAS na začátku nominačního období.

f) Výkonnostní limity lze plnit v kvalifikačním období ČAS, a to od 1.3.2015 do 28.6.2015, při závodech pod otevřeným nebem.

g) Uzávěrka nominace je 28.6.2015.


9. IAAF MISTROVSTVÍ SVĚTA DOROSTU (do 17 let) – 15.-19.7.2015 – Cali (Kolumbie)

Výkonnostní limity:

DOROSTENCI

DISCIPLÍNA

DOROSTENKY

Limit "B"ČAS 2015

Limit "A"ČAS 2015

Limit "A"ČAS 2015

Limit "B"ČAS 2015

10,69

10,65

100m

11,77

11,85

21,59

21,48

200m

24,07

24,19

48,03

47,77

400m

54,63

55,05

1:52,41

1:51,71

800m

2:08,84

2:09,88

3:54,22

3:52,62

1500m

4:27,40

4:29,60

8:32,20

8:27,77

3000m

9:37,71

9:47,29

13,98

13,91

110m/100m překážek

13,82

13,91

53,60

53,22

400m překážek

60,70

61,17

5:59,50

5:54,15

2000m překážek

6:55,25

7:02,06

2,09

2,11

VÝŠKA

1,79

1,77

4,75

4,87

TYČ

3,92

3,84

7,29

7,37

DÁLKA

6,10

6,01

15,12

15,34

TROJSKOK

12,79

12,61

18,43

18,94

5kg

KOULE

3kg

15,80

15,29

56,10

57,65

1.5kg

DISK

1kg

46,90

45,30

68,80

71,30

5kg

KLADIVO

3kg

63,95

61,30

69,30

71,20

700g

OŠTĚP

500g

51,45

50,10

6.900

7.050

10-BOJ /7-BOJ

5.170

5.080

46:10,55/45:05*

45:34,00/44:55*

10000m/5000m chůze

24:22,00/24:00*

24:56,10/24:30*

4x400m MIX (2+2)

Nominační kritéria:

a) ČAS schvaluje výkonnostní limity a nominační kritéria, jejichž splnění zaručuje účast na MS17 2015.

b) Podle regulí IAAF mohou startovat za každou členskou federaci v každé individuální disciplíně maximálně dva (2) závodníci a jedna štafeta, ročníků narození 1998 a 1999.

c) ČAS nominuje pro start na MS dorostu 2015, dle návrhu TR ČAS, závodníky se splněnými limity a kritérii ČAS v individuálních disciplínách následovně:

-závodníci se splněným limitem „A“ČAS v kvalifikačním období ČAS
-závodníci, kteří splní limit „B“ČAS při MČR seniorů, MČR dorostu, MU dorostu a při vybraných závodech (IAAF Athletic day/Brno, Olympic Hopes/?, Junioren Gala/Mannheim, Franz Schuster Memorial/Schwechat) v kvalifikačním období ČAS
-závodníci, kteří v kvalifikačním období ČAS 2x dosáhnou výkonu rovného nebo lepšího limitu “B“ČAS

V případě, že limity ČAS v každé jednotlivé disciplíně splní více závodníků než dva (2), rozhoduje absolutní hodnota výkonu dosažená v nominačním období, v případě rovnosti výkonu rozhoduje lepší umístění na MČR dorostu v letní sezóně 2015 a dále nejlepší výkony dosažené v kvalifikačním období.

Smíšená štafeta na 4x400m (dva hoši a dvě dívky) bude nominována za předpokladu, že budou pro individuální start na MS17 v návrhu nominace aspoň tři (3) její případní členové dle individuálních výsledků na 400m, dosažených v kvalifikačním období. Pro plnou sestavu pak bude nominován potřebný další nejvýše postavený závodník dle výsledků v kvalifikačním období.

d) Každému jednomu závodníkovi je povolen start maximálně ve dvou individuálních disciplínách a štafetě, při zdvojeném startu může být jen jedna disciplína delší než 200m.

e) Výkony musí být dosaženy na závodech pořádaných dle pravidel IAAF, které jsou součástí oficiálních termínových listin členských zemí IAAF, EA a v oficiální soutěžní brožuře ČAS (jen v disciplíně uveřejněné v rozpisu disciplín závodů nebo na webu ČAS, a to minimálně 14 dní před termínem konání závodů), za podmínky měření elektrickou časomírou a užití větroměru.

Výkony s podporou větru vyšší než 2m/s nebudou akceptovány (ve víceboji musí být splněna aspoň jedna z následujících dvou podmínek:
1) v jednotlivé disciplíně nesmí být překročena hranice podpory větru 4m/s,
2) průměr podpory větru u všech disciplín, kde je měřen, nesmí přesáhnout 2m/s).

Výkonnostní limit v chůzi může být také dosažen v závodech na okruhu nebo na trati s úředním přeměřením, ale jen na vypsaných závodech uveřejněných na stránkách ČAS.

f) Výkonnostní limity lze plnit v období od 1.3.2015 do 28.6.2015.

g) Uzávěrka nominace je 28.6.2015.


23. MISTROVSTVÍ EVROPY JUNIORŮ – 16.-19.7.2015 – Eskilstuna (Švédsko)

Výkonnostní limity:

JUNIOŘI

DISCIPLÍNA

JUNIORKY

Limit "B"ČAS 2015

Limit "A"ČAS 2015

Limit "A"ČAS 2015

Limit "B"ČAS 2015

10,62

10,59

100m

11,80

11,86

21,48

21,38

200m

24,06

24,22

47,87

47,57

400m

54,41

54,86

1:50,30

1:49,80

800m

2:07,30

2:08,45

3:48,25

3:47,00

1500m

4:23,50

4:25,70

3000m

9:34,20

9:38,40

14:45,00

14:37,40

5000m

17:00,85

17:08,50

31:30,00

10000m

14,13

13,99

110/100m překážek

13,83

13,96

53,25

52,85

400m překážek

59,61

1:00,18

9:11,50

9:08,15

3000m SC

10:31,50

10:39,00

2,14

2,16

VÝŠKA

1,83

1,81

5,06

5,18

TYČ

4,10

4,00

7,48

7,60

DÁLKA

6,24

6,14

15,40

15,60

TROJSKOK

13,19

12,90

18,19

18,90

6kg

KOULE

4kg

14,66

14,19

55,40

57,80

1.75kg

DISK

1kg

49,80

48,20

70,00

72,70

6kg

KLADIVO

4kg

60,00

58,50

69,30

71,60

800g

OŠTĚP

600g

52,70

50,60

7.150

7.275

10boj / 7boj

5.295

5.210

44:39,00/44.09*

44:02,00/43:48*

10000m chůze

49:55,00/49:10*

50:59,00/49:40*

40,55

4x100m

45,53

3:12,00/48,20

4x400m

3:42,00/55,60

*při závodech na okruhu

Nominační kritéria:

a) ČAS schvaluje výkonnostní limity a nominační kritéria, jejichž splnění zaručuje účast na MEJ 2015 pro závodníky, jež nebudou figurovat v návrhu nominace pro MS17.

b) Podle regulí EA mohou startovat za každou členskou federaci v každé individuální disciplíně maximálně tři (3) závodníci ročníků narození 1996-1999 a každá jedna štafeta.

c) ČAS nominuje pro start na MEJ 2015, dle návrhu TR ČAS, závodníky se splněnými limity a kritérii ČAS v individuálních disciplínách následovně:

-závodníci se splněným limitem „A“ČAS v kvalifikačním období ČAS
-závodníci, kteří splní limit „B“ČAS při reprezentačních akcích, MČR seniorů, MČR juniorů a dorostu, MU juniorů a dorostu, I. a II. extraligovém kole a vybraných závodech (IAAF Athletic day/Brno, Olympic Hopes/?, Junioren Gala/Mannheim, Franz Schuster Memorial/Schwechat) v kvalifikačním období ČAS
-závodníci, kteří v kvalifikačním období ČAS 2x dosáhnou výkonu rovného nebo lepšího limitu “B“ČAS
(s výjimkou běhu na 10000m)

V případě, že limit v každé jednotlivé disciplíně splní více závodníků než tři (3), rozhoduje absolutní hodnota výkonu dosažená v nominačním období, v případě rovnosti výkonu rozhoduje lepší umístění na MČR juniorů v letní sezóně 2015 a dále nejlepší výkony dosažené v kvalifikačním období.

d) Do štafet budou nominováni závodníci, kteří se podíleli na překonání potřebného výkonu a dále jeden (1) náhradník navržený zodpovědným trenérem za danou štafetu, s přihlédnutím k absolutní výkonnosti v kvalifikačním období ČAS. Nominace štafet na 4x400m může proběhnout též na základě průměru individuálních výkonů dosažených v kvalifikačním období ČAS, samotní členové štafety pak na základě rozhodnutí odpovědného trenéra za přípravu jednotlivých štafet, s přihlédnutím k absolutnímu výkonu podanému v kvalifikačním období ČAS, pod podmínkou, že se do potřebného průměru pro nominaci nebudou zahrnovat závodníci, kteří by svým výkonem nominaci napomohli, ale start na MEJ v této disciplíně neplánují.

Start v individuálním závodě bude umožněn závodníkům nominovaným do štafet jen při splnění limitu „B“ČAS.

e) Výkony musí být dosaženy na závodech pořádaných dle pravidel a regulí IAAF, které jsou součástí oficiálních termínových listin členských zemí IAAF, EA a v oficiální soutěžní brožuře ČAS (jen v disciplíně uveřejněné v rozpisu disciplín závodů nebo na webu ČAS, a to minimálně 14 dní před termínem konání závodů), za podmínky měření elektrickou časomírou a užití větroměru.

Výkony dosažené při společných závodech mužů a žen nebudou akceptovány.

Výkony s podporou větru vyšší než 2m/s nebudou akceptovány (ve víceboji musí být splněna aspoň jedna z následujících dvou podmínek: 1) v jednotlivé disciplíně nesmí být překročena hranice podpory větru 4m/s, 2) průměr podpory větru u všech disciplín, kde je měřen, nesmí přesáhnout 2m/s).

Výkonnostní limit v chůzi může být dosažen v závodech na okruhu nebo na trati s úředním přeměřením, ale jen na vypsaných závodech uveřejněných na webových stránkách ČAS na začátku nominačního období.

f) Výkonnostní limity lze plnit v kvalifikačním období ČAS, a to od 1.3.2015 do 5.7.2015 při závodech pod otevřeným nebem.

Uzávěrka nominace je 6.7.2015.


13. EVROPSKÝ OLYMPIJSKÝ FESTIVAL MLÁDEŽE – 26.7.-1.8.2015 (atletika 27.7.-31.7.) – Tbilisi (Gruzie)

Orientační výkonnostní limity:

CHLAPCI - ročníky 1999-2000

DISCIPLÍNA

DÍVKY - ročníky 1999-2000

Orientační limit ČAS 

Orientační limit ČAS 

11.00

100m

12.10

22.20

200m

24.65

49.70

400m

56.20

1:55.50

800m

2:11.50

4:05.00

1500m

4:36.50

8:48.00

3000m

10:10.00

14.30

110m / 100m překážek

14.15

55.00

400m překážek

1:02.00

6:09.00

2000m SC

7:14.00

2.00

VÝŠKA

1.75

4.55

TYČ

3.70

6.95

DÁLKA

5.85

14.30

TROJSKOK

12.10

17.00

5kg         

KOULE

3kg

14.70

51.00

1,5kg           

DISK

1kg

42.00

62.00

5kg         

KLADIVO         

3kg      

58.00

63.50

700g

OŠTĚP

500g

48.00

dle nominovaných závodníků

4x100m

dle nominovaných závodníků

 

Akce zabezpečovaná ČOV.

ČAS nominuje na základě pokynů ČOV umožněný počet závodníků a doprovodu.

 

Nominační kritéria:

a)    ČAS schvaluje orientační výkonnostní limity a nominační kritéria ČAS, na jejichž základě TR ČAS navrhne nominaci pro EYOF 2014.

b)    Podle regulí EOC může na EYOF startovat jeden (1) závodník v každé disciplíně, reprezentující členský národní olympijský výbor. Účastnit se mohou jen atleti ve věku 15 a 16 let (dovršených do 31.12. v roce 2015 – ročníky narození 1999 a 2000).

Jeden závodník může startovat maximálně ve dvou individuálních disciplínách a štafetě, kdy při disciplínách na dráze nesmí být druhá disciplína delší než 200m.

c)    Závodník s překonaným orientačním limitem ČAS v kvalifikačním období a splněnými nominačními kritérii ČAS bude zahrnut do širšího výběru nominace, jelikož splnění orientačních výkonnostních limitů více závodníky než bude přidělený počet míst pro závodníky ze strany ČOV vzhledem k výše popsaným důvodům nezaručuje nominaci a start na EYOF 2015. V případě, že závodníky se splněným orientačním limitem nebude naplněn umožněný počet startujících, budou do širšího výběru nominace dle návrhu TR ČAS případně doplněni další závodníci odpovídající výkonnosti. V den uzávěrky vzejde konečný návrh nominace TR ČAS pro EYOF 2015, který bude proveden přednostně na základě překonaných orientačních limitů ČAS, dále výkonů podaných v kvalifikačním období a jejich postavení v loňských a aktuálních evropských tabulkách této věkové skupiny. 

V případě, že limit ČAS v jedné disciplíně splní více závodníků než jeden (1), rozhoduje o jeho zahrnutí do širšího výběru pro nominaci absolutní hodnota výkonu dosažená v kvalifikačním období. V případě rovnosti výkonů rozhoduje další nejlepší výkon dosažený v kvalifikačním období ČAS.

Štafety budou pro nominaci a start na EYOF navrženy v případě individuální nominace odpovídajícího počtu závodníků schopných startu v této disciplíně.

Do širšího výběru a konečné nominace atletů a osob doprovodu budou zahrnuti jen ti, jež budou mít dodány všechny dokumenty a splněny veškeré náležitosti pro akreditační proceduru, a to do stanoveného data, k němuž budou vyzváni.

d)    Vzhledem k termínu konání EYOF nebudou do návrhů nominace zahrnuti atleti, jenž budou figurovat v návrhu nominace pro MS17.

e)    Výkony pro návrh nominace musí být dosaženy v disciplínách rozsahu závodění dorostenecké kategorie a zařazených v programu EYOF, na závodech pořádaných dle regulí a pravidel IAAF, které jsou součástí oficiálních termínových listin členských zemí IAAF, dále v závodech uvedených v oficiální soutěžní brožuře ČAS, nebo na webu ČAS, a to minimálně 14 dní před termínem konání závodů (jen v disciplíně uveřejněné v rozpisu disciplín závodů), za podmínky měření elektronickou časomírou, užití větroměru a zajištění kontroly náčiní. Nebudou akceptovány výkony s nedovolenou podporou větru.

f)     Výkony pro návrh nominace lze plnit v kvalifikačním období ČAS, a to od 1.4.2015 do 28.6.2015 včetně.

g)    Uzávěrka nominace – 28.6.2015 (nestanoví-li EOC jiný termín pro finální přihlášku).

15. IAAF MISTROVSTVÍ SVĚTA – 22.-30.8.2015 – Peking (Čína)

Výkonnostní limity:

DISCIPLÍNA

ŽENY

IAAF ideální počet startujících

Limit "A" ČAS

2015

Limit "B" ČAS

2015

100m

11,33

 

56

200m

23,20

 

56

400m

52,00

 

48

800m

2:01,00

 

48

1500m/1míle

4:06,50/4:25,20

 

45

5000m

15:20,00

 

38

10000m

32:00,00

33:00,00

27

maraton

2:33:00

2:36:00

100

110m/100m př.

13,00

 

40

400m př.

56,20

 

40

3000m př.

9:44,00

 

45

Výška

1,94

 

32

Tyč

4,50

 

32

Dálka

6,70

 

32

Trojskok

14,20

 

32

Koule

17,75

 

32

Disk

61,00

 

32

Kladivo

70,00

 

32

Oštěp

61,00

 

32

10boj/7boj

6075

6000

32

20km chůze

1:34:45

1:36:00

60

50km chůze

 

 

60

4x100m

1.-8. z IAAF World Relays 2014+

8týmů z tabulek výkonů dosažených v kvalifikačním období

16

4x400m

16

IAAF ideální počet startujících

MUŽI

DISCIPLÍNA

Limit "B" ČAS

2015

Limit "A" ČAS

2015

56

 

10,16

100m

56

 

20,50

200m

48

 

45,50

400m

48

 

1:46,00

800m

45

 

3:36,20/3:53,30

1500m/1míle

38

 

13:23,00

5000m

27

28:30,00

27:45,00

10000m

100

2:16:00

2:14:00

maraton

40

 

13,47

110m/100m př.

40

 

49,50

400m př.

45

 

8:28,00

3000m př.

32

 

2,28

Výška

32

 

5,65

Tyč

32

 

8,10

Dálka

32

 

16,90

Trojskok

32

 

20,45

Koule

32

 

65,00

Disk

32

 

76,00

Kladivo

32

 

82,00

Oštěp

32

8000

8075

10boj/7boj

60

1:25:00

1:23:30

20km chůze

60

4:06:00

4:01:00

50km chůze

16

1.-8. z IAAF World Relays 2014+

8týmů z tabulek výkonů dosažených v kvalifikačním období

4x100m

16

4x400m

Nominační kritéria:

a) ČAS schvaluje výkonnostní limity a nominační kritéria, jejichž splnění zaručuje účast na MS 2015.

b) Podle regulí IAAF a nominačních kritérií ČAS mohou startovat na MS 2015 za každou členskou federaci -

 • až tři (3) atleti v individuálních disciplínách s limitem ČAS následovně:

- atlet s limitem „A“ČAS dosaženým v kvalifikačním období ČAS

- atlet s limitem „A“ČAS dosaženým v kvalifikačním období IAAF a potvrzeným limitem „B“ČAS v kvalifikačním období ČAS

 • každá jedna štafeta, kvalifikovaná jedním ze dvou následujících způsobů:

- automaticky při umístění mezi prvními osmi týmy na IAAF World relays 2014 na Bahamách

- v důsledku dosažených časů a pozice mezi nejvýše umístěnými týmy na konci kvalifikačního období (kvalifikační období pro štafety je stanoveno od 1.1.2014 do 10.8.2015) , díky čemuž budou doplněny zbývající místa do vypsané kvóty (ideálního počtu startujících); k zařazení štafety do žebříčku, z nějž bude do kvóty dobíráno, dojde za předpokladu, že výsledky štafet budou dosaženy v závodech, které budou součástí soutěží konaných dle pravidel a regulí IAAF a ustanovení, že v takovém závodě budou startovat alespoň dva různé mezinárodní týmy zastupující alespoň dvě různé členské federace

c) Podle regulí IAAF pro start na MS 2015 bude při nominaci ČAS a dodržení níže psaných kritérií zohledněno následující:

- mimo výše uvedených regulí o účasti maximálně tří (3) atletů soutěžících v jedné individuální disciplíně za každou členskou federaci, může na „divokou kartu IAAF“ být k závodu přihlášen a startovat čtvrtý atlet, a to úřadující mistři světa z roku 2013 a vítězové IAAF Diamantové ligy 2014, za podmínky, že tohoto atleta nominuje vlastní federace

d) Výkony pro návrh nominace musí být dosaženy na závodech pořádaných dle regulí a pravidel IAAF, které jsou součástí oficiálních termínových listin členských zemí IAAF. Předvedené výkony na území ČR mohou být pro návrh nominace dosaženy jen na závodech uvedených v oficiální soutěžní brožuře ČAS, nebo na webu ČAS, a to nejpozději do 10.4.2015 (s kompletními propozicemi - jen v disciplínách k tomuto datu uvedených v rozpisu disciplín, včetně času zahájení závodů a časového pořadu, s výjimkou závodů pořádaných pod hlavičkou IAAF nebo EA), za podmínky měření elektronickou časomírou, užití větroměru a zajištění kontroly náčiní certifikovanými měřidly pro měření a vážení.

Nebudou akceptovány výkony s nedovolenou podporou větru, pro víceboje musí být splněna alespoň jedna z následujících dvou podmínek: a) v jednotlivé disciplíně nesmí být překročena hranice podpory větru 4m/s; b) průměr podpory větru u všech disciplín, kde je měřen, nesmí přesáhnout 2m/s.

Výkony dosažené ve smíšených závodech mužů a žen na stadionu, mohou být akceptovány jen dle specifických okolností a podmínek (dle pravidla 147 IAAF).

Výkony v chůzi a maratónu musí být dosaženy při vybraných závodech, na trati s úředním přeměřením, dle soutěžních pravidel a podmínek stanovených IAAF/AIMS, jejichž seznam bude uveden na stránkách IAAF a ČAS.

Akceptovány budou halové výkony dosažené při HMČR 2015 a HME 2015 v Praze, a to ve všech disciplínách v poli a v bězích na 200m a delších (v disciplínách, jež jsou na programu MS 2015).

e) V případě, že výkonnostní kritéria na úrovni limitu „A“ ČAS splní v jedné disciplíně více než tři (3) závodníci, pro nominaci je rozhodující absolutní hodnota výkonu dosažená v kvalifikačním období ČAS pro danou disciplínu. V případě rovnosti výkonů rozhoduje lepší umístění na jednotlivých MČR mužů a žen v roce 2015 pod otevřeným nebem, poté další nejlepší výkony dosažené v kvalifikačním období.

f) V případě, že dle kvalifikačního systému IAAF dojde po uzávěrce nominace ČAS a finální uzávěrce přihlášek, na základě tabulkového postavení dosaženého výkonu v kvalifikačním období IAAF, k pozvání závodníka pro start v individuální disciplíně nebo k pozvání štafety, učiní ČAS veškeré možné a potřebné kroky, aby umožnil start pozvaného závodníka/štafety na MS 2015.

V takovém případě budou do štafet na 4x100m a 4x400m přednostně nominováni ti závodníci, kteří se podíleli na dosažení času vedoucího k pozvání štafety ze strany IAAF a dále jeden (1) náhradník navržený zodpovědným trenérem za přípravu dané štafety.

a) Výkonnostní limity ČAS lze plnit v následujícím kvalifikačním období:

- v kvalifikačním období ČAS pro disciplíny na dráze a v poli od 1.3. 2015 do 2.8. 2015 (v disciplínách shodných v programech HMČR a MS také 21. a 22.2.2015)
- v kvalifikačním období ČAS pro disciplíny na silnici:
maratón od
1.9.2014 do 10.5.2015
chůze na 50km od 1.9.2014 do 17.5.2015
chůze na 20km od 1.1.2015 do 17.5.2015
- v kvalifikačním období IAAF pro disciplíny na silnici, 10000m a víceboje od 1.1.2014 do konce nominačních období ČAS vypsaných pro jednotlivé disciplíny

g) Uzávěrka nominace - 2.8. 2015


31. MISTROVSTVÍ SVĚTA V BĚHU DO VRCHU(nahoru/dolů)– 13.9. 201
5Betws-Y-Coed (Wales/Velká Británie)

a) ČAS nominuje pro start na ME dle výsledků kvalifikačního závodu první čtyři (4) závodníky v kategorii mužů, první tři (3) závodníky v kategorii žen a juniorů, a první dvě (2) závodnice v kategorii juniorek. Případní další závodníci pro doplnění maximálního počtu členů družstva budou nominováni na základě výkonnosti v aktuálním roce dle návrhu šéftrenéra ČAS a asistenta reprezentačního trenéra pro běhy do vrchu (juniorští adepti nominace musí splňovat věková kritéria pro start v závodech juniorské kategorie na ME v běhu do vrchu - dosažení 16let věku do do 31.12. aktuálního roku, tedy ročník 1999 a starší).

b) Podle regulí WMRA/IAAF může na MS v běhu do vrchu reprezentovat členskou federaci až šest (6) mužů, až čtyři (4) ženy a junioři, až tři (3) juniorky. Probíhá hodnocení jednotlivců a týmů. Týmy jsou hodnoceny na základě součtu umístění svých členů v celkovém pořadí jednotlivých závodů. Do hodnocení jednotlivých družstev se započítávají v cíli nejlépe umístění čtyři (4) muži, tři (3) ženy, junioři a dvě (2) juniorky.

c) Účastníci závodí na tratích s následujícími parametry:

muži ~12km, převýšení +/- 750m, 3kola
ženy a junioři ~9km, převýšení +/- 500m, 2kola
juniorky ~4km, převýšení +/- 250m, 1kolo

d) Základem nominace na MS v běhu do vrchu (nahoru-dolu) bude kvalifikační závod, který se uskuteční 22.8.2015 v rámci 5.roč. ARKO TROPHY, s následujícími parametry trati:
muži 12km, převýšení +800/-700m
ženy a junioři 8,5km, převýšení +625/-525m juniorky 5km, převýšení +450/-350m

e) Závodníci usilující o nominaci na ME v běhu do vrchu musí být již před startem kvalifikačního závodu registrováni v oddíle či klubu, který je členem ČAS v daném roce.

Uzávěrka nominace je – 1.9.2015.


MEZISTÁTNÍ UTKÁNÍ ŽÁKŮ – 26.9.2015 - Břeclav (Česká republika)

a) ČAS nominuje závodníky dle návrhu TR ČAS pro start v individuální disciplíně zařazené do programu MU následovně:

- mistra ČR žactva v disciplínách shodných v programech MČR a MU
- další závodníci pro start v individuálních disciplínách budou nominováni na dle návrhu TR ČAS, na základě výsledků MČR žáků 2015, zohlednění absolutní výkonnosti v letní sezóně 2015 a prospěšnosti závodníka pro družstvo.

b) Do štafet budou nominováni závodníci na dle návrhu TR ČAS, na základě výsledků MČR žáků 2015 a zohlednění absolutní výkonnosti v letní sezóně 2015.

c) Startují závodníci žákovské kategorie (ročníky narození 2000 a mladší), dva (2) v každé disciplíně, ve štafetách na 4x100m čtyři (4) a ve štafetě na 4x300m dva (2) hoši a dvě (2) dívky.

d) Startují družstva: CZE – CRO – HUN – SLO – SVK

e) Disciplíny MU žactva jsou následující:

žáci-100m, 300m, 1000m, 3000m, 100mpř(84cm), 300mpř(76,2cm), 3000m chůze, výška, tyč, dálka, koule(4kg), disk(1kg), kladivo(4kg), oštěp(600g), 4x100m
žákyně-100m, 300m, 600m, 2000m, 100mpř(76,2cm), 300mpř(76,2cm), 3000m chůze, výška, tyč, dálka, koule(3kg), disk(1kg), kladivo(3kg), oštěp(500g), 4x100m
smíšená štafeta na 4x300m- h-d-h-d

f) Uzávěrka nominace – 21.9.2015.

22. MISTROVSTVÍ EVROPY V PŘESPOLNÍM BĚHU – 13.12.2015 – Toulon-Hyéres (Francie)

a)    Dle regulí EA může v jednotlivých věkových kategoriích (muži, ženy, muži a ženy do 22 let (ročníky 1993-1995), junioři a juniorky (ročníky 1996-1999)), pro ME v přespolním běhu 2015, startovat až šest (6) závodníků za členskou federaci.

Probíhá hodnocení jednotlivců a družstev. Družstva jsou hodnocena pro jednotlivé kategorie na základě součtu umístění svých členů v celkovém pořadí. Do hodnocení se započítávají nejlépe umístění čtyři (4) závodníci v cíli.

b)    ČAS nominuje závodníky pro start na ME v přespolním běhu, dle návrhu TR ČAS, na základě výsledků kvalifikačního závodu, který se uskuteční v rámci Velké ceny v přespolním běhu ACCC Horažďovice, konaném 14.11.2015, na délkově shodných tratích s distancemi předepsanými pro ME v přespolním běhu pro jednotlivé kategorie:

                muži                            - 10000m
                 ženy a muži do 22let    - 8000m
                 ženy do 22let a junioři - 6000m
                  juniorky                       - 4000m

 • pro individuální start ve dané věkové kategorii

-      vítěze kvalifikačního závodu,

-      případně další závodníky v pořadí kvalifikačního závodu, za předpokladu dosažení některého z vypsaných výkonnostních kritérií ČAS pro jednotlivé věkové kategorie v aktuální sezóně

 • pro start družstva ve vypsané věkové kategorii

-      za předpokladu dosažení některého z vypsaných výkonnostních kritérií ČAS pro jednotlivé věkové kategorie v aktuální sezóně, a to v případě minimálně u tří závodníků umístěných na 1.- 5. místě v kvalifikačním závodě

-      pro konečnou sestavu družstva může být zohledněno i úspěšné vystoupení závodníka na MČR v přespolním běhu v aktuální sezóně

c)    Uzávěrka nominace – 16.11.2015.

Výkonnostní kritéria

MUŽI

DISCIPLÍNA

ŽENY

3:40,50

1500m

4:12,00

13:58,75

5000m

16:09,13

29:39,88

10000m

34:42,84

29:39

10km

34:10

1:05:15

½ maraton

1:15:13

8:49,43

3000m SC

10:19,20

MUŽI U23

 

ŽENY U23

3:45,00

1500m

4:22,50

14:12,50

5000m

16:35,00

30:15,00

10000m

36:00,00

9:00,00

3000m SC

10:35,00

JUNIOŘI

 

JUNIORKY

3:49,00

1500m

4:28,00

 

3000m

9:45,00

14:45,00

5000m

17:15,00

31:30,00

10000m

 

9:15,00

3000m SC

10:55,00

Nominační kritéria 2015 - seznam akcí

Akce IAAF, EA, EOV, FISU, WMRA

Název akce Termín Místo
33. HALOVÉ MISTROVSTVÍ EVROPY  6.-8.3. Praha/CZE
15. ZIMNÍ EVROPSKÝ POHÁR VE VRZÍCH 14.-15.3. Leiria/POR
41. IAAF MISTROVSTVÍ SVĚTA V PŘESPOLNÍM BĚHU 28.3. Kuej-Jang/CHN
2. IAAF SVĚTOVÝ POHÁR VE ŠTAFETÁCH 2.-3.5. Nassau/BAH
11. EVROPSKÝ POHÁR V CHŮZI 17.5. Murcia/ESP
19. EVROPSKÝ POHÁR NA 10.000 m 6.6. Chia-Pula (Sardinie)/ITA 
6. MISTROVSTVÍ EVROPY DRUŽSTEV, I. liga 20.-21.6. Heraklion (Kréta)/GRE
EVROPSKÝ POHÁR VE VÍCEBOJÍCH, Superliga 4.-5.7. Aubagne/FRA
14. MISTROVSTVÍ EVROPY V BĚHU DO VRCHU (nahoru) 4.7. Porto Moniz (Madeira)/POR
28. FISU UNIVERZIÁDA (3.-14.7.)   8.-12.7. Kwangdžu/KOR 
10. MISTROVSTVÍ EVROPY DO 22 let 9.-12.7. Tallinn/EST
10. IAAF MISTROVSTVÍ SVĚTA DO 17 let 15.-19.7. Cali/COL
23. MISTROVSTVÍ EVROPY JUNIORŮ 16.-19.7. Eskilstuna/SWE
13. EVROPSKÝ OLYMPIJSKÝ FESTIVAL MLÁDEŽE - EYOF (25.7.-1.8.) 26.-31.7. Tbilisi/GEO
15. IAAF MISTROVSTVÍ SVĚTA 22.-30.8. Peking/CHN
31. WMRA MISTROVSTVÍ SVĚTA V BĚHU DO VRCHU (nahoru-dolů) 19.9. Betws-Y-Coed (Wales)/GBR
22. MISTROVSTVÍ EVROPY V PŘESPOLNÍM BĚHU 13.12. Toulon-Hyéres/ FRA

Mezistátní utkání zabezpečované ČAS

MU v halových vícebojích 24.-25.1. Apeldoorn/NED
CZE-FRA-NED-ESP-GBR
MU v chůzi 20km m,ž/10km jři, jky    11.4. Poděbrady/CZE
MU do 17 let 6.6. tbd/SVK
CZE-HUN-SLO-SVK
MU do 17 let v chůzi 6.6. Borský Mikuláš/SVK
AUT-CZE-HUN-CRO-POL-SVK
MU do 19 let 4.7. tbd/CRO
CZE-CRO-HUN-SLO-SVK
MU do 15 let 26.9. Břeclav/CZE
CZE-CRO-HUN-SLO-SVK

Vytisknout