přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Nominační kritéria 2014 - komplet

MEZISTÁTNÍ  UTKÁNÍ  V HALOVÝCH  VÍCEBOJÍCH  - 25.-26.1.2014 - Sheffield (Velká Británie)

a)    ČAS nominuje čtyři (4) vícebojaře a čtyři (4) vícebojařky na návrh TR ČAS, s přihlédnutím na podaný výkon v halové a letní sezóně v roce 2013 a k výkonnosti v halové sezóně 2014. Přihlédnuto bude na spolehlivost a prospěšnost závodníka pro družstvo a jeho zdravotní stav.
b)    Startují družstva: CZE – ESP – FRA – GBR - NED.
c)    Družstva tvoří až čtyři (4) vícebojaři a čtyři (4) vícebojařky, do hodnocení jednotlivých družstev se započítávají bodové součty tří (3) nejlepších závodníků v sedmiboji a pětiboji.
d)    Uzávěrka nominace - 20.1.2014

 15. HALOVÉ MISTROVSTVÍ SVĚTA - 7.-9.3.2014 - Sopoty (Polsko)

Výkonnostní limity:

MUŽI

Disciplína

ŽENY

Limit ČAS

Entry standardy IAAF

Entry standardy IAAF

Limit ČAS

 

VENKU

HALA

HALA

VENKU

 

6,65

10,15 (100m)

6,65

60m

7,32

11,20 (100m)

7,28

46,90

45,10

46,80

400 m

53,15

51,20

53,20

1:48,00

1:44,00

1:47,00

800 m

2:03,00

1:59,00

2:04,30

3:41,50

3:34,00

3:41,00

1500 m

4:14,00 

4:03,50

4:12,50

7:55,50

7:42,00 

7:52,00

3000 m

9:02,00

8:38,00

9:04,50

13:15,00 (5000m)

15:00,00 (5000m)

7,70

13,50 (110m PŘ)

7,74

60m překážek

8,16

12,90 (100m PŘ)

8,14

x47,20

bez entry standardu

4x400m

bez entry standardu

x53,80

2,30

2,30

VÝŠKA

1,94

1,93

5,65

5,75

TYČ

4,71

4,50

8,00

8,16

DÁLKA

6,70

6,55

16,70

17,00

TROJSKOK

14,25

14,10

20,10

20,30

KOULE

17,80

17,60

Nominační kritéria:

a)    ČAS schvaluje výkonnostní limity a nominační kritéria ČAS, jejichž splnění zaručuje účast na HMS 2014.
b)    Podle regulí IAAF mohou startovat až dva (2) závodníci v každé individuální disciplíně a každá jedna štafeta, reprezentující členskou federaci IAAF.
c)    ČAS nominuje závodníky pro start na HMS 2014 v individuálních disciplínách dle návrhu TR ČAS při dosažení limitu ČAS v nominačním období ČAS a za splnění podmínek IAAF, kdy je start na HMS 2014 možný jen s entry standardem IAAF (mimo skoku o tyči* a vícebojů**), dosaženým v kvalifikačním období IAAF.

V případě, že podmínky pro start na HMS 2014 (limit ČAS a entry standard IAAF) splní více závodníků než dva (2), rozhoduje o nominaci absolutní hodnota výkonu dosažená v nominačním období ČAS. V případě rovnosti výkonů rozhoduje lepší umístění na halovém MČR seniorů v sezóně 2014 a dále další nejlepší výkon dosažený v nominačním období ČAS.

Pro nominaci štafety bude brán zřetel na dosažení vypsaného průměru výkonů v kvalifikačním období pro plnění limitů ČAS, dále na časový pořad a individuální starty závodníků na HMS, kteří se na dosažení požadovaného průměru podíleli. Sestavu štafety před startem na HMS určuje odpovědný trenér.

*Soutěže ve skoku o tyči se na HMS 2014 uskuteční jen jako finálové závody, kdy startovní listina bude kombinací závodníků se splněným entry standardem IAAF, doplněných tyčaři z průběžných světových tabulek do počtu 12 závodníků.

**V sedmiboji mužů a pětiboji žen startuje osm (8) závodníků na základě pozvání IAAF, a to dle následovného klíče:
  - vítěz IAAF CEC 2013 (vícebojařská challenge)
  - 3 nejlepší svým výkonem v letní sezóně v roce 2013 (omezení-jeden závodník na členskou federaci IAAF)
  - 3 nejlepší svým výkonem v aktuální halové sezóně do 17.2.2014
  - 1 dle výběru IAAF

Pozvání mohou získat maximálně dva sedmibojaři a dvě pětibojařky z jedné členské federace IAAF.

V případě odmítnutí účasti, nebo stejných adeptů splňujících tyto podmínky, se pozvání posunuje na dalšího závodníka v pořadí jednotlivých kriterií.

d)    Výkony pro návrh nominace musí být dosaženy na závodech pořádaných dle regulí a pravidel IAAF, které jsou součástí oficiálních termínových listin členských zemí IAAF, dále v závodech uvedených v oficiální soutěžní brožuře ČAS, nebo na webu ČAS, a to minimálně 14 dní před termínem konání závodů, za podmínky měření elektronickou časomírou, užití větroměru a zajištění kontroly náčiní (jen v disciplíně uveřejněné v rozpisu disciplín závodů). Nebudou akceptovány halové výkony dosažené na větší než 200m dráze pro disciplíny na oválu a výkony s nedovolenou podporou větru.
e)    Výkonnostní limity ČAS lze plnit v kvalifikačním období ČAS, a to od 1.1.2014 do 24.2.2014 včetně. Kvalifikační období pro dosažení entry standardů IAAF je od 1.1.2013 do 24.2.2014 včetně (s výjimkou vícebojů, viz výše).
f)     Uzávěrka nominace – 24.2.2014.

14. ZIMNÍ EVROPSKÝ POHÁR VE VRZÍCH – 15.-16.3.2014 – Leiria (Portugalsko)

a)    ČAS nominuje závodníky pro start na EP v zimních vrzích 2014 dle návrhu TR ČAS. Při návrhu nominace budou zohledněny výkony závodníků z letní části sezóny 2013 a zimní sezóny 2014.
b)    Podle regulí EA mohou v jednotlivých vrhačských disciplínách startovat až dva (2) závodníci v kategorii seniorů a jeden (1) závodník v kategorii do 22 let. Probíhá hodnocení jednotlivců i družstev. Hodnocení družstva probíhá na základě bodového ohodnocení výkonů členů družstva, dle bodovacích tabulek IAAF, kdy jsou započítány body nejvýše postavených závodníků v rámci výsledků jednotlivých disciplín.
c)    Uzávěrka nominace – 24.2.2014

21. IAAF MISTROVSTVÍ SVĚTA V ½ MARATONU – 29.3.2014 – Kodaň (Dánsko)

a)    ČAS nominuje závodníky pro start na MS v ½ maratonu dle návrhu TR ČAS na základě dosažených výkonů v kvalifikačním období ČAS:
- pro individuální závod s limitem ČAS                  muži                1:03:30
                                                                                 
ženy                1:13:30
- za předpokladu dosažení průměru tří výkonů pro soutěž družstev
                                                                                   muži                1:04:30
                                                                                  
ženy                1:14:30
b)    Podle regulí IAAF probíhá při MS v ½ maratonu hodnocení jednotlivců a družstev. Každou členskou federaci IAAF může reprezentovat až pět (5) závodníků, pro hodnocení družstva se započítává součet časů nejlepší tří (3) závodníků v cíli.
c)    Výkony musí být dosaženy na závodech zařazených do kalendáře IAAF, AIMS nebo ČAS, které splňují požadovaná kritéria dle pravidel IAAF.
d)    Výkony lze plnit v kvalifikačním období ČAS,  a to od 1.10.2013 do 16.3.2014.
e)    Uzávěrka nominace – 17.3.2014.

MEZISTÁTNÍ UTKÁNÍ V CHŮZI  - 12.4.2014 - Poděbrady

a)    ČAS nominuje závodníky pro start na MU v chůzi dle návrhu TR ČAS následovně:
tři (3) muže a tři (3) ženy pro závod na 20km, tři (3) juniory a tři (3) juniorky pro závod na 10km.
a to na základě aktuální výkonnosti v roce 2014, s přihlédnutím k výkonům dosaženým v roce 2013.
b)    Startují družstva:    CZE-BLR-FRA-GBR-IRL-ITA-LTU-POL-SVK-SWE-UKR
c)    V rámci MU probíhá hodnocení družstev, kdy je pořadí jednotlivých družstev určeno na základě součtu umístění jeho nejlepších dvou závodníků v cíli.
d)    Uzávěrka nominace – 31.3.2014.

26. IAAF SVĚTOVÝ POHÁR V CHŮZI – 3.-4.5.2014 – Tchaj-cchang (Čína)

Výkonnostní limity:

Limit ČAS

DISCIPLÍNA

Limit ČAS

MUŽI

ŽENY

1:24:05

20 km

1:35:10

4:06:30

50 km

 

MUŽI„22“

 

ŽENY„22“

1:26:30

20 km

1:37:00

4:10:00

50 km

 

JUNIOŘI

 

JUNIORKY

44:00

10 km

51:00

a)    ČAS nominuje závodníky pro start v individuálních závodech na SP v chůzi dle návrhu TR ČAS, za předpokladu splnění výkonnostních limitů ČAS dosažených v kvalifikačním období ČAS.
b)    Pro případný start družstva ČAS nominuje závodníky bez výkonnostních limitů ČAS pro individuální závod dle návrhu TR ČAS, za předpokladu přiblížení se vypsaným limitům a zvážení možnosti dobrého umístění družstva.
c)    Podle regulí IAAF jsou vypsány závody pro muže na 20 a 50km, ženy na 20km, juniory a juniorky na 10km.
Probíhá hodnocení jednotlivců a družstev. Družstvo pro kategorii seniorů tvoří až čtyři (4) závodníci, pro kategorii juniorů až tři (3) závodníci. Družstvo v každém vypsaném závodě je hodnoceno dle součtu umístění nejlepších tří (3) závodníků pro kategorii seniorů a dvou (2) závodníků v kategorii juniorů.       
d)    Výkony lze plnit v kvalifikačním období ČAS od 1.1.2014 do 12.4.2014 včetně. Výkonnostní limit musí být dosažen ve vybraných závodech, na okruhu nebo trati s úředním přeměřením a dle pravidel IAAF. Seznam závodů bude zveřejněn na webových stránkách ČAS, na začátku kvalifikačního období.
e)    Uzávěrka nominace – 14.4.2014.

EVROPSKÁ KVALIFIKACE PRO OLYMPIJSKÉ HRY MLÁDEŽE – 30.5.-1.6.2014 – Baku (Ázerbajdžán)

Orientační výkonnostní limity:

DOROSTENCI

DISCIPLÍNA

DOROSTENKY

Limit ČAS 

Limit ČAS 

10,90

100m

12,05

22,00

200m

24,60

49,15

400m

55,90

1:53,80

800m

2:10,70

3:59,00

1500m

4:32,00

8:45,00

3000m

10:04,00

14,20

110 a 100m překážek

14,05

54,90

400m překážek

1:01,30

6:05,00

2000m SC

7:10,00

2,05

Výška

1,76

4,65

Tyč

3,75

7,10

Dálka

5,90

14,80

Trojskok

12,30

17,55

5kg         

Koule

3kg

14,90

53,65

1,5kg           

Disk

1kg

43,60

64,50

5kg         

Kladivo         

3kg      

60,00

67,00

700g

Oštěp

500g

49,30

46:00,00 

10000m

chůze 

5000m

26:00,00 

Nominační kritéria:
a)    ČAS schvaluje orientační výkonnostní limity a nominační kritéria ČAS, na jejichž základě TR ČAS navrhne nominaci pro EYOT 2014.
b)    Podle regulí EA mohou na EYOT startovat dva (2) závodníci v každé disciplíně, reprezentující členskou federaci EA. Účastnit se mohou jen atleti ve věku 16 a 17 let (dovršených do 31.12. v roce 2014 – ročníky narození 1997 a 1998).
c)    Závodník s překonaným limitem ČAS v kvalifikačním období a splněním nominačních kritérií ČAS má zaručenu účast na EYOT 2014.
d)    V případě, že limit ČAS splní více závodníků než dva (2), rozhoduje o nominaci absolutní hodnota výkonu dosažená v kvalifikačním období. V případě rovnosti výkonů rozhodují další nejlepší výkony dosažené v kvalifikačním období ČAS.
Dále budou pro nominaci dle návrhu TR ČAS případně doplněni do minimálního počtu 23 osob další závodníci, na základě výkonů podaných v kvalifikačním období, s přihlédnutím k výkonům podaným v halové sezóně 2014.
e)    Výkony pro návrh nominace musí být dosaženy na závodech pořádaných dle regulí a pravidel IAAF, které jsou součástí oficiálních termínových listin členských zemí IAAF, dále v závodech uvedených v oficiální soutěžní brožuře ČAS, nebo na webu ČAS, a to minimálně 14 dní před termínem konání závodů, za podmínky měření elektronickou časomírou, užití větroměru a zajištění kontroly náčiní (jen v disciplíně uveřejněné v rozpisu disciplín závodů). Nebudou akceptovány halové výkony dosažené na větší než 200m dráze pro disciplíny na oválu a výkony s nedovolenou podporou větru.
f)    Výkony pro návrh nominace lze plnit v kvalifikačním období ČAS, a to od 1.3.2014 do 18.5.2014 včetně.
g)    Uzávěrka nominace – 19.5.2014.

18. EVROPSKÝ POHÁR V BĚHU NA 10.000m – 7.6.2014 – Skopje (Makedonie)

Výkonnostní limity

MUŽI

DISCIPLÍNA

ŽENY

Entry standardy EA

Entry standardy EA

14:00:31

5.000m

16:12,48

29:38,42

10.000m

34:37,38

29:40

10km

34:13

1:05:30

½ maraton

1:15,16

Uvedené limity jsou entry standardy EA pro rok 2014.

a)    ČAS nominuje závodníka/y pro start na EP v běhu na 10.000m dle návrhu TR ČAS v případě splnění regulí a entry standardů EA pro tuto soutěž. V potaz bude brána aktuální výkonnost závodníka v roce 2014, s přihlédnutím k výkonům roku 2013.
b)    ČAS nominuje závodníky bez entry standardu EA pro start a možné hodnocení družstva dle návrhu TR ČAS na základě aktuální výkonnosti a v případě splnění regulí EA, a to, že při nominaci minimálně dvou závodníků se splněným entry standardem může členská federace EA pro případné hodnocení družstva nominovat maximálně jednoho (1) závodníka bez splněného entry standardu.
c)    Podle regulí EA probíhá hodnocení jednotlivců a družstev. Do individuálního hodnocení jsou započítány výsledky všech závodníků v cíli v uskutečněných závodech pro jednotlivé kategorie. Družstvo může sestávat až z šesti (6) závodníků se splněným entry standardem za každou členskou federaci EA, do jehož hodnocení se započítávají výsledky nejlepších tří (3) závodníků v cíli.
d)    Uzávěrka nominace – 26.5.2014.

5. MISTROVSTVÍ EVROPY DRUŽSTEV – 21.-22.6.2014 – Brunšvik (Německo)

a)    ČAS nominuje závodníky pro jednotlivé starty, náhradníky a štafety dle návrhu TR ČAS, která při návrhu zohlední výkonnost v roce 2014 v období do 15.6.2014 včetně. Přihlédnuto bude na spolehlivost a prospěšnost závodníka pro družstvo a jeho zdravotní stav.
b)    Startuje jeden (1) závodník v každé individuální disciplíně v programu ME družstev a štafety žen a mužů.
c)    Startují družstva: CZE – ESP – FRA – GBR – GER – ITA – NED – POL – RUS – UKR – SWE – TUR.
d)    Disciplíny v programu ME družstev jsou následující:
muži: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 5000m, 110m př, 400m př, 3000m SC, 4x100m, 4x400m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule, disk, kladivo, oštěp, 4x100m, 4x400m
ženy: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 5000m, 100m př, 400m př, 3000m SC, 4x100m, 4x400m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule, disk, kladivo, oštěp, 4x100m, 4x400m
e)    Omezení startů: vzhledem k významu, který ČAS přikládá účasti družstva na ME družstev, doporučuje nominovaným závodníkům startovat v období od 16.6.2014 do 19.6.2014 (termín odjezdu výpravy) pouze v jednom závodu.
f)    Uzávěrka nominace – 16.6.2014.

9. WMRA MEZINÁRODNÍ POHÁR MLÁDEŽE V BĚHU DO VRCHU – 29.6.2014 – Arco di Trento (Itálie)

a)    ČAS nominuje dle návrhu TR ČAS tři (3) závodníky pro start družstva v každé kategorii na základě výsledků MČR v přespolním běhu a výkonnosti v aktuálním roce dle návrhu asistenta reprezentačního trenéra pro běhy do vrchu a reprezentačního trenéra mládeže běžecké sekce.
b)    Podle regulí WMRA soutěží reprezentační družstva dorostenek a dorostenců, sestávající ze tří (3) členů. Družstva jsou hodnocena na základě součtu umístění svých členů v celkovém pořadí jednotlivých závodů. Do hodnocení jednotlivých družstev se započítávají umístění všech tři (3) závodníků v cíli.
c)    Účastnit se mohou jen závodníci ve věku 16 a 17 let (dovršených do 31.12. v roce 2014 – ročníky narození 1997 a 1998).
d)    Uzávěrka nominace – 16.6.2014.

EVROPSKÝ POHÁR VE VÍCEBOJÍCH, I.liga(a II.liga) – 5.-6.7.2014 - Ribeira Brava, Madeira (POR) 

e)    ČAS nominuje dle návrhu TR ČAS dva (2) závodníky dle absolutní výkonnosti v sedmiboji a v desetiboji v sezóně 2014 a další závodníky dle výkonů podaných v aktuální sezóně 2014 a roce 2013. Přihlédnuto bude na spolehlivost a prospěšnost závodníka pro družstvo a jeho zdravotní stav.
f)    Startují družstva:    I.liga- CZE– ESP – FIN – ITA – NOR – POR – SWE – UKR
            II.liga- GRE– HUN – ROU a další zástupci členských federací EA, kteří budou přihlášeni
g)    Podle regulí EA za družstvo startují až čtyři (4) sedmibojařky a až čtyři (4) desetibojaři. Probíhá hodnocení jednotlivců v každé kategorii a hodnocení družstev. Družstva jsou hodnocena na základě společných bodových součtů tří (3) nejlepších výsledků členů týmu předvedených v závodě sedmibojařek a desetibojařů.
Do Superligy postupují první dva (2) týmy z I.ligy, do II.ligy sestupuje 7. a 8. tým.
h)    Uzávěrka nominace – 16.6.2014.

MEZISTÁTNÍ UTKÁNÍ DOROSTENCŮ – 5.7.2014 - Budapešť (Maďarsko)

a)    ČAS nominuje závodníky dle návrhu TR ČAS pro start v individuální disciplíně zařazené do programu MU následovně:
-mistra ČR dorostu v letní sezóně 2014
-druhého závodníka na návrh TR ČAS, na základě výsledků MČR dorostu, zohlednění absolutní výkonnosti v letní sezóně 2014, prospěšnosti závodníka pro družstvo a zdravotního stavu.
b)    Pro závod štafet budou nominováni závodníci na základě návrhu TR ČAS s přihlédnutím k absolutní výkonnosti v jednotlivých disciplínách.
c)    Startují závodníci ročníků narození 1997 a 1998, dva (2) v každé disciplíně zařazené v programu MU a štafety „Medley Relay“ (100-200-300-400m) dorostenců a dorostenek.
d)    Startují družstva: CZE – HUN – SVK.
e)    Disciplíny MU dorostu jsou následující:
dorostenci- 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 110mpř(91,4cm), 400mpř(84cm), 2000mSC, výška, tyč, dálka, trojskok, koule(5kg),     disk(1,5kg), kladivo(5kg), oštěp(700g)
dorostenky- 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 100mpř(76,2cm), 400mpř(76,2cm), výška, tyč, dálka, trojskok, koule(3kg), disk(1kg), kladivo(3kg), oštěp(500g)
f)    Uzávěrka nominace – 29.6.2014.

MEZISTÁTNÍ UTKÁNÍ JUNIORŮ – 5.7.2014 - Gradec (Slovinsko)

a)    ČAS nominuje závodníky dle návrhu TR ČAS pro start v individuální disciplíně zařazené do programu MU následovně:
-mistra ČR juniorů v letní sezóně 2014
-druhého závodníka na návrh TR ČAS, na základě výsledků MČR juniorů, zohlednění absolutní výkonnosti v letní sezóně 2014, prospěšnosti závodníka pro družstvo a zdravotního stavu.
b)    Do štafet budou nominováni závodníci na základě návrhu TR ČAS (dle návrhu trenérů odpovědných za přípravu štafet), do štafet 4x400m s přihlédnutím k absolutní výkonnosti.
c)    Startují závodníci ročníků narození 1995 a 1996, dva (2) v každé disciplíně zařazené v programu MU a štafety juniorek a juniorů.
d)    Startují družstva: CRO – CZE – HUN – SLO – SVK.
e)    Disciplíny MU juniorů jsou následující:
junioři- 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m,110mpř(99cm), 400mpř(91,4cm), 3000mSC, výška, tyč, dálka, trojskok,koule(6kg), disk(1,75kg), kladivo(6kg), oštěp(800g), 4x100m, 4x400m
juniorky- 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 100mpř(84cm), 400mpř(76,2cm), výška, tyč, dálka, trojskok, koule(4kg),disk(1kg), kladivo(4kg), oštěp(600g), 4x100m, 4x400m
f)    Uzávěrka nominace – 29.6.2014.

13. MISTROVSTVÍ EVROPY V BĚHU DO VRCHU (nahoru-dolů) – 12.7.2014 – Gap (Francie)

a)    ČAS nominuje pro start na ME dle výsledků kvalifikačního závodu první tři (3) závodníky v kategorii mužů, žen a juniorů, a první závodnici v kategorii juniorek. Případní další závodníci pro doplnění maximálního počtu členů družstva budou nominováni na základě výkonnosti v aktuálním roce dle návrhu šéftrenéra ČAS a asistenta reprezentačního trenéra pro běhy do vrchu (juniorští adepti nominace musí splňovat věková kritéria pro start v závodech juniorské kategorie na ME v běhu do vrchu - dosažení 16let věku do do 31.12. aktuálního roku, tedy ročník 1998 a starší).        
b)    Podle regulí EA mohou na ME v běhu do vrchu reprezentovat členskou federaci až čtyři (4) závodníci v kategoriích mužů, žen, juniorů a juniorek. Probíhá hodnocení jednotlivců a týmů. Týmy jsou hodnoceny na základě součtu umístění svých členů v celkovém pořadí jednotlivých závodů. Do hodnocení jednotlivých družstev se započítávají v cíli nejlépe umístění tři (3) muži, ženy, junioři a juniorky.
c)    Účastníci závodí na tratích s následujícími parametry:                        
                    muži            ~12km, převýšení +/- 750m, 3kola
                    ženy a junioři        ~9km, převýšení +/- 500m, 2kola
                    juniorky        ~4km, převýšení +/- 250m, 1kolo
d)    Základem nominace na ME v běhu do vrchu (nahoru–dolů) bude kvalifikační závod, který se uskuteční 7.6.2014, v rámci 15. ročníku Velké ceny Zadova v běhu do vrchu, s následujícími parametry trati:
                    muži                        12,2km, převýšení 800m, 4kola
                    ženy a junioři             7,6km, převýšení 450m, 3 kola   
                    juniorky        4,6km, převýšení 260m, 2 kola   
e)    Závodníci usilující o nominaci na ME v běhu do vrchu musí být již před startem kvalifikačního závodu registrováni v oddíle či klubu, který je členem ČAS v daném roce.
f)    Uzávěrka nominace – 30.6.2014.

MEZISTÁTNÍ UTKÁNÍ „22“ – 12.7.2014 - Ostrava (Česká republika)

a)    ČAS nominuje závodníky dle návrhu TR ČAS pro start v individuální disciplíně zařazené do programu MU na základě absolutních výsledků dosažených v letní části sezóny 2014 do 6.7.2014 a prospěšnosti závodníka pro družstvo. Při rovnosti výkonů rozhodují další nejlepší výkony podané v období od 1.4.2014 do 6.7.2014.
b)    Do štafet budou nominováni závodníci na základě návrhu TR ČAS (dle návrhu trenérů odpovědných za přípravu štafet), do štafet 4x400m s přihlédnutím k absolutní výkonnosti.
c)    Startují závodníci ročníků narození 1992 až 1994, dva (2) v každé disciplíně zařazené v programu MU a štafety.
d)    Startují družstva CZE – HUN – POL – SLO.
e)    Disciplíny MU „22“jsou následující:   
f)    muži- 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, 110mpř(106,7cm), 400mpř(91,4cm), 3000mSC, výška, tyč, dálka, trojskok, koule(7,26kg), disk(2,00kg), kladivo(7,26kg), oštěp(800g), 4x100m, 4x400m
ženy- 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 100mpř(84cm), 400mpř(76,2cm), 3000mSC, výška, tyč, dálka, trojskok, koule(4kg), disk(1kg), kladivo(4kg), oštěp(600g), 4x100m, 4x400m
g)    Uzávěrka nominace – 7.7.2014 

15. MISTROVSTVÍ SVĚTA JUNIORŮ – 22.-27.7.2014 – Eugene (Spojené státy Americké)

Výkonnostní limity:

JUNIOŘI

DISCIPLÍNA

JUNIORKY

Limit "B" ČAS

Limit "A" ČAS

Limit "A" ČAS

Limit "B" ČAS

10,50

10,46

100m

11,68

11,73

21,15

21,05

200m

23,86

23,95

47,10

46,90

400m

53,95

54,26

1:49,65

1:49,20

800m

2:05,90

2:06,75

3:46,80

3:45,60

1500m

4:21,50

4:23,503000m

9:35,0014:15,00

5000m

16:30,0031:00,00

10000m

100m překážek

13,82

13,92

14,00

13,90

110m překážek52,45

52,20

400m překážek

59,60

59,95


9:07,00

3000m přek

10:38,002,16

Výška

1,84

1,82

5,05

5,15

Tyč

4,05

4,00

7,55

7,65

Dálka

6,25

6,19

15,60

15,75

Trojskok

13,10

12,95

18,55

18,85

Koule

15,00

14,70

56,35

57,40

Disk

50,90

49,85

69,30

71,50

Kladivo

59,60

57,60

70,10

71,40

Oštěp

52,00

50,60

*7.150 / **6.950

*7.300 / **7.100

10boj / 7boj

5.450

5.350


44:00,00/43:45

10000m/10km chůze

51:00,00/51:0040,20

4x100m

45,30


47,60

3:09,30

4x400m

3:40,55

55,40

Nominační kritéria:
a)    ČAS schvaluje výkonnostní limity a nominační kritéria ČAS, jejichž splnění zaručuje účast na MSJ 2014.
b)    Podle regulí IAAF mohou startovat za každou členskou federaci v každé disciplíně maximálně dva (2) závodníci a každá jedna štafeta, ročníky narození 1995-1998.
c)    ČAS nominuje pro start na MSJ 2014 dle návrhu TR ČAS závodníky se splněnými limity ČAS v individuálních disciplínách následovně:
•    závodníci se splněným limitem „A“ ČAS v kvalifikačním období ČAS
•    závodníci, kteří splní limit „B“ ČAS při MČR juniorů/juniorek, dorostenců/dorostenek, při MU juniorů a dorostenců, při EYOT, při závodech pořádaných pod hlavičkou IAAF a EA a při extraligových soutěžích (I. kolo a extraligové mítinky) v kvalifikačním období ČAS (platí pro disciplíny v rozsahu závodění na MSJ)
•    závodníci, kteří v kvalifikačním období (tedy od 1.3.2014 do 6.7.2014) 2x dosáhne výkonu rovného nebo lepšího limitu „B“ ČAS (s výjimkou běhů na 3000m,5000m,10000m a 3000m překážek, chůze a štafet)
Do štafet budou nominováni závodníci, kteří se podíleli na překonání potřebného výkonu a dále jeden (1) náhradník navržený zodpovědným trenérem za danou štafetu, s přihlédnutím k absolutnímu výkonu roku 2014. Nominace štafet na 4x400m může proběhnout též na základě průměru individuálních výkonů dosažených v kvalifikačním období ČAS, pod podmínkou, že se do potřebného průměru pro nominaci nebudou zahrnovat závodníci, kteří by svým výkonem nominaci napomohli, ale start na MSJ v této disciplíně neplánují. Start v individuálním závodě bude umožněn závodníkům nominovaným do štafety jen při splnění limitu „B“ ČAS.
d)    V případě, že limit ČAS („A“ nebo „B“) a vypsaná kritéria pro start na MSJ splní více závodníků než dva (2), rozhoduje absolutní hodnota výkonu dosažená v kvalifikačním období, v případě rovnosti výkonu rozhoduje lepší umístění/výkon na MČR juniorů a dorostu v letní sezóně 2014 a dále další nejlepší výkony dosažené v kvalifikačním období.
e)    Výkony pro návrh nominace musí být dosaženy na závodech pořádaných dle regulí a pravidel IAAF, které jsou součástí oficiálních termínových listin členských zemí IAAF, dále v závodech uvedených v oficiální soutěžní brožuře ČAS, nebo na webu ČAS, a to minimálně 14 dní před termínem konání závodů, za podmínky měření elektronickou časomírou, užití větroměru a zajištění kontroly náčiní (jen v disciplíně uveřejněné v rozpisu disciplín závodů). Nebudou akceptovány výkony s nedovolenou podporou větru, pro víceboje musí být splněna alespoň jedna z následujících dvou podmínek: a) v jednotlivé disciplíně nesmí být překročena hranice podpory větru 4m/s; b) průměr podpory větru u všech disciplín, kde je měřen, nesmí přesáhnout 2m/s.
Výkonnostní limit v chůzi může být dosažen na vypsaných závodech na stadionu, nebo na okruhu či trati s úředním přeměřením, dle podmínek stanovených IAAF, jejichž seznam bude uveden na stránkách ČAS na začátku kvalifikačního období.
f)    Výkonnostní limity lze plnit v kvalifikačním období od 1.3.2014 do 6.7.2014 (v chůzi od 1.1.2014) pod otevřeným nebem.
g)    Uzávěrka nominace – 7.7.2014

22. MISTROVSTVÍ EVROPY  – 12.-17.8.2014 - Curych (Švýcarsko)

Výkonnostní limity:

MUŽI

DISCIPLÍNA

ŽENY

Limit "B" ČAS

Limit "A" ČAS

Limit "A" ČAS

Limit "B" ČAS

10,38

10,34

100m

11,48

11,60

20,95

20,82

200m

23,36

23,65

46,75

46,30

400m

52,65

53,40

1:47,80

1:47,30

800m

2:02,40

2:03,00

3:40,50

3:40,20

1500m

4:10,90

4:12,00

13:45,50

13:40,00

5000m

15:45,00

15:50,00

29:10,00

28:55,00

10000m

33:30,00

33:48,60

2:20:00 

2:17:35

maratón

2:37:00

2:40:00 

13,90

13,78

110m překážek

 

 

 

 

100m překážek

13,30

13,38

51,10

50,66

400m překážek

57,65

57,90

8:42,00

8:37,50

3000m přek

9:55,00

9:57,00

2,26

2,26

Výška

1,90

1,90

5,52

5,57

Tyč

4,40

4,35

7,95

8,00

Dálka

6,60

6,55

16,55

16,62

Trojskok

13,95

13,95

19,70

19,80

Koule

16,80

16,30

62,30

63,25

Disk

58,00

56,00

73,50

75,70

Kladivo

68,80

68,00

78,80

80,65

Oštěp

57,55

57,40

7820

7820

Desetiboj

 

 

 

 

Sedmiboj

5960

5920

1:26:30

1:24:05

20km RW

1:35:10

1:37:00

4:10:00

4:06:30

50km RW

 

 

 

39,40

4x100m

44,10

 

x46,60/3:04,50

4x400m

3:32,00/x53,70

Nominační kritéria:
a)    ČAS schvaluje výkonnostní limity a nominační kritéria ČAS, jejichž splnění zaručuje účast na ME 2014           (s výjimkou štafet a disciplín, kde závodník nedosáhl entry standardu EA pro ME 2014, viz. níže)
b)    Podle regulí EA mohou startovat tři (3) závodníci v každé disciplíně a každá jedna štafeta, reprezentující členskou federaci EA.
c)    ČAS nominuje pro start na ME 2014 dle návrhu TR ČAS závodníky se splněnými limity ČAS v individuálních disciplínách následovně:
•        závodníci se splněným limitem „A“ ČAS v kvalifikačním období ČAS. V případě, že limit „A“ ČAS splní více závodníků než tři (3), rozhoduje o nominaci absolutní hodnota výkonu dosažená v nominačním období. V případě rovnosti výkonů rozhoduje lepší umístění na MČR seniorů v letní sezóně 2014, dále výkon závodníka kategorie „do 22let“, poté další nejlepší výkony dosažené v kvalifikačním období;
•        závodníci kategorie „do 22let“ a mladší (tj. ročníky 1992 a mladší) budou nominováni při splnění limitu „B“ ČAS v kvalifikačním období ČAS (který je ve většině disciplín roven entry standardu EA), a to v případě, že výkonnostní limit „A“ ČAS nesplní více než dva (2) závodníci a limit „B“ ČAS (entry standard EA) nepřekoná jiný starší závodník/ci (tj. ročníky 1991 a starší) lepším výkonem. I v tomto případě rozhoduje absolutní hodnota výkonu v této věkové kategorii, při rovnosti výkonu rozhoduje lepší umístění na MČR seniorů v letní sezóně 2014 a dále další nejlepší výkony dosažené v kvalifikačním období;
•        závodníci se slněným limitem „B“ ČAS v kvalifikačním období ČAS, a to v běžeckých disciplínách na 5000m, 10000m a 3000m SC (bez rozdílů kategorií, limit „A“ ČAS je roven entry standardu EA), kdy dle pravidel EA pro start na ME může každá členská federace, která nemá závodníka se splněným entry standardem v disciplíně, přihlásit jednoho závodníka bez entry standardu, jehož konečná přihláška a potvrzení startu v soutěžích ME 2014 je v kompetenci technických delegátů, kteří v tomto směru budou brát ohled na počet přihlášených a zajištění kvality disciplíny. Informaci o akceptování závodníka pro start na ME 2014 bez splněného entry standardu obdrží členská federace, která takové závodníky přihlásí, 4.8.2014;
Pro závody v maratónu je mimo individuálního hodnocení vypsána soutěž družstev, Evropský maratonský pohár, kde dle regulí EA pro ME2014 mohou pro účast a hodnocení takového družstva startovat minimálně tři (3) a maximálně šest (6) běžkyň a běžců. ČAS nominuje do družstva pro start na ME v maratonském poháru závodníky v případě, když minimálně tři (3) běžkyně/běžci dosáhnou v kvalifikačním období výkonu lepšího či rovného vypsaného jako limit „B“ ČAS, a to bez rozdílů kategorií. Závodníci, kteří splní limit „B“ ČAS v roce 2013 budou pro nominaci navrženi po prokázané odpovídající výkonnosti i na kratších tratích.
ČAS nominuje štafety při současném splnění kritérií EA  (pro start na ME vybere EA 16 nejlepších týmů, dle průměru časů nejlepších dvou výkonů podaných v období 1.1.2013 – 27.7.2014, za podmínky startu minimálně tří zahraničních štafet v daném závodě) a dosažení požadovaných výkonnostních kritérií ČAS v kvalifikačním období ČAS. Do štafet budou nominováni závodníci, kteří se podíleli na překonání potřebného výkonu a dále jeden (1) náhradník navržený odpovědným trenérem za danou štafetu, s přihlédnutím k absolutnímu výkonu roku 2014. Nominace štafet na 4x400m při splnění podmínek EA může proběhnout též na základě individuálních výkonů dosažených v kvalifikačním období ČAS, pod podmínkou, že se do potřebného průměru pro nominaci nebudou zahrnovat závodníci, kteří by svým výkonem nominaci napomohli, ale start na ME v této disciplíně neplánují. Start členů štafet v individuálních závodech bude umožněn jen při splnění výše popsaných nominačních kritérií.
d)    Výkony pro návrh nominace musí být dosaženy na závodech pořádaných dle regulí a pravidel IAAF, které jsou součástí oficiálních termínových listin členských zemí IAAF. Předvedené výkony na území ČR mohou být pro návrh nominace dosaženy jen na závodech uvedených v oficiální soutěžní brožuře ČAS, nebo na webu ČAS, a to nejpozději do 11.4.2014 (s kompletními propozicemi - jen v disciplínách k tomuto datu uvedených v rozpisu disciplín, včetně času zahájení závodů a časového pořadu, s výjimkou závodů pořádaných pod hlavičkou IAAF nebo EA), za podmínky měření elektronickou časomírou, užití větroměru a zajištění kontroly náčiní certifikovanou sadou pro měření a vážení. Nebudou akceptovány výkony s nedovolenou podporou větru, pro víceboje musí být splněna alespoň jedna z následujících dvou podmínek: a) v jednotlivé disciplíně nesmí být překročena hranice podpory větru 4m/s; b) průměr podpory větru u všech disciplín, kde je měřen, nesmí přesáhnout 2m/s.
Výkony dosažené ve smíšených závodech mužů a žen na stadionu, mohou být akceptovány jen dle specifických okolností a podmínek (dle pravidla 147 IAAF).
Výkony v chůzi a maratónu musí být dosaženy při závodech na trati s úředním přeměřením, dle soutěžních pravidel stanovených IAAF/AIMS.
Akceptovány budou halové výkony dosažené při HMČR 2014, halovém mítinku Prague Indoor 2014 a HMS 2014 v Sopotech, a to ve všech disciplínách v poli a v bězích na 400m a delších (v disciplínách, jež jsou na programu ME 2014).
e)    Výkonnostní limity ČAS lze plnit v kvalifikačním období ČAS, a to od 1.3.2014 do 3.8.2014 včetně               (s následujícími výjimkami: v maratónu od 1.9.2013 do 11.5.2014, v chůzi od 1.1.2014, ve štafetách do 27.7.2014).
f)    Uzávěrka nominace – 3.8.2014.

2. LETNÍ OLYMPIJSKÉ HRY MLÁDEŽE – 16.-28.8.2014 – Nanking (Čína)

a)    Akce zabezpečovaná ČOV.
b)    Dle ustanovení IOC/IAAF je pro start na YOG 2014 každému kontinentu přidělen počet kvalifikačních míst v každé jednotlivé disciplíně, kde již může startovat jen jeden (1) zástupce členské federace IAAF, který se kvalifikoval při EYOT/Evropské kvalifikaci pro olympijské hry mládeže.
c)    ČAS nominuje na základě pokynů ČOV umožněný počet atletů (ročníků narození 1997 a 1998) a doprovodu.
d)    Uzávěrka nominace – 16.6.2014 (nestanoví-li IOC jiný termín pro finální přihlášku).

30. MISTROVSTVÍ SVĚTA V BĚHU DO VRCHU (nahoru)– 13.9. 2014 – Casette di Massa (Itálie)

a)    ČAS nominuje pro start na ME dle výsledků kvalifikačního závodu první čtyři (4) závodníky v kategorii mužů, první tři (3) závodníky v kategorii žen a juniorů, a první závodnici v kategorii juniorek. Případní další závodníci pro doplnění maximálního počtu členů družstva budou nominováni na základě výkonnosti v aktuálním roce dle návrhu šéftrenéra ČAS a asistenta reprezentačního trenéra pro běhy do vrchu (juniorští adepti nominace musí splňovat věková kritéria pro start v závodech juniorské kategorie na ME v běhu do vrchu - dosažení 16let věku do do 31.12. aktuálního roku, tedy ročník 1998 a starší).        
g)    Podle regulí WMRA/IAAF může na MS v běhu do vrchu reprezentovat členskou federaci až šest (6) mužů, až čtyři (4) ženy a junioři, až tři (3) juniorky. Probíhá hodnocení jednotlivců a týmů. Týmy jsou hodnoceny na základě součtu umístění svých členů v celkovém pořadí jednotlivých závodů. Do hodnocení jednotlivých družstev se započítávají v cíli nejlépe umístění čtyři (4) muži, tři (3) ženy, junioři a dvě (2) juniorky.
b)    Účastníci závodí na tratích s následujícími parametry:                        
                    muži                ~12km, převýšení +/- 1200m
                    ženy a junioři            ~8km, převýšení +/- 800m
                    juniorky            ~4km, převýšení +/- 400m
c)    Základem nominace na MS v běhu do vrchu (nahoru) bude MČR v běhu do vrchu, které se uskuteční 9.8.2014, v rámci 4. ročníku Běhu na Šerák, s následujícími parametry trati :    
                    muži, ženy a junioři            9,5 km, převýšení 950m   
                    juniorky                6km, převýšení 450m
d)    Závodníci usilující o nominaci na ME v běhu do vrchu musí být již před startem kvalifikačního závodu registrováni v oddíle či klubu, který je členem ČAS v daném roce.
e)    Uzávěrka nominace je – 25.8.2014.

IAAF KONTINENTÁLNÍ POHÁR – 13.-14.9.2014 – Marrákeš (Maroko)

a)    Akce zabezpečovaná EA.
b)    EA nominuje závodníky dle výsledků ME 2014 v Curychu.
c)    Startují dva (2) reprezentanti Evropy v každé individuální disciplíně a každá jedna štafeta.

MEZISTÁTNÍ UTKÁNÍ ŽÁKŮ – 27.9.2014 - tbd (Slovinsko)

a)    ČAS nominuje závodníky dle návrhu TR ČAS pro start v individuální disciplíně zařazené do programu MU následovně:
- mistra ČR žactva v disciplínách shodných v programech MČR a MU
- další závodníci pro start v individuálních disciplínách budou nominováni na dle návrhu TR ČAS, na základě výsledků MČR žáků 2014, zohlednění absolutní výkonnosti v letní sezóně 2014 a prospěšnosti závodníka pro družstvo.
b)    Do štafet budou nominováni závodníci na dle návrhu TR ČAS, na základě výsledků MČR žáků 2014 a zohlednění absolutní výkonnosti v letní sezóně 2014.
c)    Startují závodníci žákovské kategorie (ročníky narození 1998 a mladší), dva (2) v každé disciplíně, ve štafetách na 4x100m čtyři (4) a ve štafetě na 4x300m dva (2) hoši a dvě (2) dívky.
d)    Startují družstva: CZE – CRO – HUN – SLO – SVK
e)    Disciplíny MU „15“ jsou následující:
f)    žáci- 100m, 300m, 1000m, 3000m, 100mpř(84cm), 300mpř(76,2cm), 3000m chůze, výška, tyč, dálka, koule(4kg), disk(1kg), kladivo(4kg), oštěp(600g), 4x100m
žákyně-100m, 300m, 600m, 2000m, 100mpř(76,2cm), 300mpř(76,2cm), 3000m chůze, výška, tyč, dálka, koule(3kg), disk(1kg), kladivo(3kg), oštěp(500g), 4x100m
smíšená štafeta na 4x300m- h-d-h-d
g)    Uzávěrka nominace – 21.9.2014.

21. MISTROVSTVÍ  EVROPY  V PŘESPOLNÍM BĚHU – 14.12.2014 – Samokov (Bulharsko)

a)    ČAS nominuje závodníky pro závody jednotlivců a případně soutěž družstev v kategoriích seniorů, „22“ (ročníky 1992-1994) a juniorů (ročníky 1995-1998) dle návrhu TR ČAS následovně-
-    na základě výsledků MČR v přespolním běhu 2014 a výkonů z letní sezóny 2014, podaných na dráze, silnici a v terénu, bude sestaven ke 29.9.2014 širší výběr závodníků pro start na ME v přespolním běhu, dle návrhu vedení běžecké sekce a šéftrenéra ČAS;
-    finální návrh nominace TR ČAS vzejde z širšího výběru a výsledků kvalifikačního závodu, který se uskuteční v podzimní části roku před uzávěrkou nominace.
b)    Dle regulí EA může ve všech kategoriích startujících na ME v přespolním běhu startovat až šest (6) závodníků.
Probíhá hodnocení jednotlivců a družstev. Družstva jsou hodnocena na základě součtu umístění svých členů v celkovém pořadí. Do hodnocení se započítávají nejlépe umístění čtyři (4) závodníci v cíli.
c)    Uzávěrka nominace – 27.10.2014.


Kompletní nominační kritéria pro rok 2014 jsou ke stažení zde:

 

Vytisknout