přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Nominační kritéria 2013 - kompletní souhrn

MEZISTÁTNÍ UTKÁNÍ V HALOVÝCH VÍCEBOJÍCH - 26.-27.1.2013 - Valencie (Španělsko)

International Indoor Match of Combined Events - Valencia (ESP)

Startují družstva: CZE – GBR – ESP – FRA - NED.
Družstvo tvoří až čtyři (4) vícebojaři a čtyři (4) vícebojařky, do hodnocení jednotlivých družstev se započítávají bodové součty tří nejlepších sedmibojařů a pětibojařek.
ČAS nominuje čtyři (4) sedmibojaře a čtyři (4) sedmibojařky na návrh TR ČAS, s přihlédnutím na podaný výkon v halové a letní sezóně v roce 2012 a k výkonnosti v halové sezóně 2013. Přihlédnuto bude na spolehlivost a prospěšnost závodníka pro družstvo a jeho zdravotní stav.
Uzávěrka nominace - 20.1.2013

32. HALOVÉ MISTROVSTVÍ EVROPY - 1.-3.3.2013 - Göteborg (Švédsko)

32nd European Athletics Indoor Championships – Gothenburg (SWE)

Výkonnostní limity:

MUŽI

DISCIPLÍNA

ŽENY

Limit ČAS

Limit ČAS 

6,68

60 m

7,33

47,10

400 m

53,45

1:48,40

800 m

2:04,00

3:42,50

1500 m

4:13,00

8:00,00

3000 m

9:06,00

7,75

60 m př.

8,15

VÝBĚR EA

4x400 m

VÝBĚR EA

2,26

Výška

1,91

5,55

Tyč

4,42

7,90

Dálka

6,50

16,55

Trojskok

14,00

19,75

Koule

17,10

VÝBĚR EA

7boj / 5boj

VÝBĚR EA


Nominační kritéria:

a) ČAS schvaluje výkonnostní limity a nominační kritéria ČAS, jejichž splnění zaručuje účast na HME 2013.

b) Podle pravidel EA mohou startovat tři (3) závodníci v každé disciplíně, s výjimkou vícebojů (viz níže), reprezentující každou členskou zemi EA.

 • V každém z vícebojů na HME startuje maximálně 15 závodníků a ne více než dva (2) za jednu členskou zemi EA, dle následovného klíče:
  • v případě zájmu o start má pořádající země přiděleno jedno místo v každém víceboji, a to v případě, že ‚domácí‘ závodník nesplňuje níže popsané podmínky,
  • automatickou kvalifikaci získává úřadující mistr Evropy, v případě potvrzení startu národní federací země, kterou reprezentuje
  • osm (8) závodníků bude vybráno dle pořadí v letních evropských tabulkách 2012 v desetiboji a sedmiboji, redukovaných na dva závodníky za stát (sedm (7) v případě, že ‚domácí‘ závodník nebude v tomto výběru); v případě nepotvrzení účasti takto kvalifikovaného závodníka národní federací, kterou reprezentuje, se na jeho místo posouvá další závodník v pořadí; v případě zrušení startu na HME jakéhokoli závodníka z tohoto výběru postupuje na uvolněné místo závodník dle níže popsaného postupu,
  • sedm (7) závodníků (nebo šest (6), v případě, že úřadující mistr Evropy není kvalifikován dle výše popsaných kritérií) pak doplní startovní pole dle aktuálního halového výkonu v sedmiboji a pětiboji v roce 2013, předvedeného ne později než 10dní před zahájením HME; v případě, že některý z těchto atletů je již kvalifikován dle bodu výše (dle letního výkonu), zaujme jeho místo další závodník v pořadí.
 • V závodě štafet se na HME uskuteční jen finále, ve kterém startuje šest (6) národních štafetových týmů na pozvání EA v každé kategorii, a to následovně:
  • v případě zájmu o start má pořádající země jedno místo v každé kategorii
  • dalších pět (5) štafet (šest (6), v případě, že pořádající země neprojeví zájem o start) bude pozváno na základě pořadí národních týmů v letních evropských tabulkách 2012
  • v případě, že štafeta země splňující výše psané podmínky neprojeví zájem o start, bude pozvána štafeta další země v pořadí.

c) Výkony musí být dosaženy na halových závodech pořádaných dle pravidel IAAF, které jsou součástí oficiálních termínových listin členských zemí IAAF a v oficiální soutěžní brožuře ČAS (jen v disciplíně uveřejněné v rozpisu disciplín závodů nebo na webu ČAS, a to minimálně 14 dní před termínem konání závodů), za podmínky měření elektronickou časomírou. Nebudou akceptovány výkony dosažené na větší než 200m dráze pro disciplíny na oválu.

d) Výkonnostní limity lze plnit v období od 1.1.2013 do 20.2.2013 včetně (s výjimkou vícebojů, viz výše).

e) V případě, že limit ČAS splní více závodníků než tři (3), rozhoduje o nominaci absolutní hodnota výkonu dosažená v kvalifikačním období. V případě rovnosti výkonů rozhoduje lepší umístění na halovém MČR mužů a žen v halové sezóně 2013 a dále další nejlepší výkon dosažený v kvalifikačním období.

f) V případě pozvání štafety dle procedury EA, ČAS nominuje do štafety čtyři (4) závodníky a jednoho (1) náhradníka dle pořadí výkonů podaných v kvalifikačním období. Sestavu štafety před startem na HME pak na místě určuje odpovědný trenér.

Start v individuálním závodě na 400 m nebude umožněn závodníkům nominovaným do štafety při nesplnění limitu ČAS.

Uzávěrka nominace - 21.2.2013.

13. ZIMNÍ EVROPSKÝ POHÁR VE VRZÍCH – 16.-17.3.2013 – Castellón (ESP)

 13th European Cup Winter Throwing – Castellon (ESP)

Podle pravidel EA mohou v jednotlivých vrhačských disciplínách startovat až dva (2) závodníci v kategorii seniorů a jeden (1) závodník v kategorii do 22 let. Probíhá hodnocení družstev i jednotlivců. Hodnocení družstva probíhá na základě bodového ohodnocení výkonu členů družstva, dle bodovacích tabulek IAAF, nejvýše postavených v rámci výsledků jednotlivých disciplín.
Nominace závodníků proběhne na návrh TR ČAS.
Uzávěrka nominace - 21.2.2013

 40. IAAF MISTROVSTVÍ SVĚTA V PŘESPOLNÍM BĚHU – 24.3.2013 – Bydhošť (Polsko)

40th IAAF Worl Cross Country Championships – Bydogoszcz (POL)

ČAS nominuje na návrh TR ČAS závodníka pro start v kategorii seniorů jen v případě úspěšného vystoupení na ME v přespolním běhu 2012 –
do 15.místa v závodě seniorů
do 10.místa v závodě kategorie „22“
do 3.místa v závodě juniorů
Uzávěrka nominace - 21.2.2013

MEZISTÁTNÍ UTKÁNÍ V CHŮZI - 13.4.2013 - Poděbrady (Česká republika)

 International Walkimg Match – Podebrady (CZE)

Startují družstva: CZE-LTU-SVK-HUN-SUI-ITA-SWE-UKR mužů a žen na 20km, juniorů a juniorek na 10km ČAS nominuje tři (3) muže a tři (3) ženy pro závod na 20km, tři (3) juniory a tři (3) juniorky pro závod na 10km, a to na základě aktuální výkonnosti v roce 2013, s přihlédnutím k výkonům dosaženým v sezóně 2012.
Uzávěrka nominace -31.3.2013.

10. EVROPSKÝ POHÁR V CHŮZI – 19.5.2013 – Dudince (Slovensko)

 10th European Race Walking Cup – Dudince (SVK)

Výkonnostní limity

limit ČAS

DISCIPLÍNA

limit ČAS

MUŽI

ŽENY

1:26:30

20km

1:40:00

4:12:00

50km

 

MUŽI„22“

 

ŽENY„22“

1:30:00

20km

1:45:00

4:19:00

50km

 

JUNIOŘI

 

JUNIORKY

46:00

10km

51:30


Vypsány jsou závody pro muže na 20 a 50km, ženy na 20km, juniory a juniorky na 10km.
Družstvo pro kategorii seniorů tvoří až čtyři (4) závodníci a tři (3) závodníci bodují, pro kategorii juniorů tři (3) závodníci a dva (2) závodníci bodují.
ČAS nominuje závodníky pro individuální závod za předpokladu splnění výkonnostních limitů uvedených v tabulce.
Družstvo bude nominováno za předpokladu dosažení následujících průměrů časů pro jednotlivé kategorie:
juniorky- 10km- 53:00
junioři- 10km- 46:45
ženy- 20km- 1:42:00 muži- 20km- 1:28:00 muži- 50km- 4:15:00  Výkony lze plnit od 1.1.2013 do 13.4.2013 včetně. Výkonnostní limit musí být dosažen ve vybraných závodech, na okruhu nebo trati s úředním přeměřením a dle pravidel IAAF. Seznam závodů bude zveřejněn na webových stránkách ČAS, na začátku kvalifikačního období.
Uzávěrka nominace 18.4.2013.

17. EVROPSKÝ POHÁR V BĚHU NA 10.000m – 8.6.2013 Pravets (Bulharsko)

 17th European Cup 10.000m – Pravets (BUL)

Výkonnostní limity

MUŽI

DISCIPLÍNA

ŽENY

Entry standardy EAA

Entry standardy EAA

13:59,70

5.000m

16:14,30

29:48,98

10.000m

34:47,24

1:05:30

½MARATÓN

1:14:51

Uvedené limity v tabulce jsou po aktualizaci od EA.

ČAS nominuje na návrh TR ČAS závodníka/y v případě splnění entry standardů EAA pro účast na EP v běhu na 10.000 m  V potaz bude brána aktuální výkonnost závodníka, s přihlédnutím k výkonům roku 2012.
Družstvo bude případně nominováno na návrh TR ČAS dle pravidel nominace EAA.
Uzávěrka nominace -10.5.2013. 

MEZISTÁTNÍ UTKÁNÍ DOROSTENCŮ – 8.6.2013 - tbd (Česká republika)

 International Match U18– tbd (CZE)

Startují družstva: CZE – HUN – SVK.
Startují závodníci ročníků narození 1996 a 1997, dva (2) v každé disciplíně a štafety „Medley Relay“ (100-200-300-400m).
Disciplíny MU dorostenců jsou následující:
dorostenci - 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 110m př. (91,4cm), 400m př. (84cm), 2000m SC, výška, tyč, dálka, trojskok, koule (5kg), disk (1,5kg), kladivo (5kg), oštěp (700g)
 dorostenky- 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 100m př. (76,2cm), 400m př. (76,2cm), výška, tyč, dálka, trojskok, koule (3kg), disk (1kg), kladivo (3kg), oštěp (500g)
ČAS nominuje dva (2) závodníky pro start v disciplínách na programu MU dle návrhu TR ČAS, na základě absolutní výkonnosti v letní sezóně 2013, s přihlédnutím k výsledkům v halové sezóně a prospěšnosti závodníka pro družstvo. Při rovnosti výkonů rozhodují další nejlepší výkony podané v období od 1.4.2013 do 2.6.2013. Pro závod štafet budou nominováni závodníci na základě návrhu TR ČAS s přihlédnutím k absolutní výkonnosti v jednotlivých disciplínách.
Uzávěrka nominace 3.6.2013.

MISTROVSTVÍ EVROPY DRUŽSTEV, I. liga – 22.-23.6.2013 – Dublin (Irsko)

 2nd European Team Championships - 1st League – Dublin (IRL)

Startují družstva: BEL – BUL – CZE – EST – FIN – HUN – IRL – NED – POR – ROU – SWE - SUI.
Startuje jeden (1) závodník v každé individuální disciplíně v programu ME družstev a štafety žen a mužů na 4x100 a 4x400m.
Disciplíny v programu ME družstev jsou následující:
muži: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 5000m, 110m př, 400m př, 3000m SC, 4x100m, 4x400m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule, disk, kladivo, oštěp, 4x100m, 4x400m
ženy: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 5000m, 110m př, 400m př, 3000m SC, 4x100m, 4x400m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule, disk, kladivo, oštěp, 4x100m, 4x400m
ČAS nominuje závodníky pro jednotlivé starty, náhradníky a štafety dle návrhu TR ČAS, která při návrhu zohlední výkonnost v roce 2013 v období do 16.6.2013 včetně a výsledky dosažené na letním MČR 2013. Přihlédnuto bude na spolehlivost a prospěšnost závodníka pro družstvo a jeho zdravotní stav. Omezení startů: vzhledem k významu, který ČAS přikládá účasti družstva na ME družstev, doporučuje nominovaným závodníkům startovat v období od 17.6.2013 do 20.6.2013 (termín odletu výpravy) pouze v jednom závodu.
Uzávěrka nominace je 16.6.2013.

EVROPSKÝ POHÁR VE VÍCEBOJÍCH, I. liga – 29.-30.6.2013 - Nottwil (Švýcarsko)

 European Cup Combined Events, 1st League – Nottwil (SUI)

Startují družstva: CZE – FIN – GRE – HUN – NED – ESP – SWE - SUI Za družstvo startují až čtyři (4) sedmibojařky a až čtyři (4) desetibojaři.
Probíhá hodnocení jednotlivců v každé kategorii a hodnocení družstev. Hodnocení družstva probíhá na základě bodových součtů tří (3) nejlepších výsledků členů týmu předvedených v závodě sedmibojařek a desetibojařů.
ČAS nominuje dva 2 závodníky dle absolutní výkonnosti v sezóně 2013 a 2 závodníky na návrh TR ČAS, dle výkonů podaných v roce 2012 a 2013. Přihlédnuto bude na spolehlivost a prospěšnost závodníka pro družstvo a jeho zdravotní stav.
Vzhledem k blízkému termínu konání a prioritě ME22, budou dotázáni závodníci kategorie do 22 let se splněným limitem pro toto mistrovství, zda zvažují vzhledem k případné nominaci svůj start na EP.
Uzávěrka nominace je 16.6.2013.

MEZISTÁTNÍ UTKÁNÍ JUNIORŮ – 3.7.2013 - tbd (Česká republika)

 International Match U20– tbd (CZE)

Startují družstva: CRO – CZE – HUN – SLO.
Startují závodníci ročníků narození 1994 a 1995, dva (2) v každé disciplíně zařazené v programu MU a štafety na 4x100 a 4x400m.
Disciplíny MU juniorů jsou následující:
junioři- 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, 110m př. (99cm), 400m př. (91,4cm), 3000m SC, výška, tyč, dálka, trojskok, koule (6kg), disk (1,75kg), kladivo (6kg), oštěp (800g), 4x100m, 4x400m
juniorky- 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 100m př. (84cm), 400m př. (76,2cm), výška, tyč, dálka, trojskok, koule (4kg), disk (1kg), kladivo (4kg), oštěp (600g), 4x100m, 4x400m
ČAS nominuje pro start v disciplíně zařazené do programu MU následovně: -mistra ČR juniorů v letní sezóně 2013 -druhého závodníka na návrh TR ČAS, na základě výsledků MČR juniorů, zohlednění absolutní výkonnosti v letní sezóně 2013 a prospěšnosti závodníka pro družstvo.
Při rovnosti výkonů rozhodují další nejlepší výkony podané v období od 1.4.2013 do 23.6.2013 včetně
Do štafet budou nominováni závodníci na základě návrhu TR ČAS (dle návrhu trenérů odpovědných za přípravu štafet), do štafet 4x400m s přihlédnutím k absolutní výkonnosti.
Uzávěrka nominace 23.6.2013.

12. MISTROVSTVÍ EVROPY V BĚHU DO VRCHU (nahoru) – 6.7.2013 – Borovets (Bulharsko)

 12th European Mountain Running Championships (uphill) – Borovets (BUL)

Podle pravidel EA mohou startovat až čtyři (4) muži, ženy, junioři a tři (3) juniorky.
Probíhá hodnocení jednotlivců a týmů. Týmy jsou hodnoceny na základě součtu umístění svých členů v celkovém pořadí. Do hodnocení se započítávají v cíli nejlépe umístění tři (3) muži, ženy, junioři, a dvě (2) juniorky.
Účastníci závodí na tratích s následujícími parametry:
muži ~12km, převýšení +/- 1200m
ženy a junioři ~8km, převýšení +/- 800m
juniorky ~4km, převýšení +/- 400m
Základem nominace pro ME v běhu do vrchu (nahoru) bude kvalifikační závod, který se uskuteční 1.6.2013, v rámci 9. ročníku Horského běhu na Lysou horu, pořádaném X-AIR Ostrava, s následujícími parametry trati:
muži, ženy, junioři 9,2km, převýšení 927m
juniorky 4,5km, převýšení 688m
ČAS nominuje dle výsledků kvalifikačního závodu první tři (3) závodníky v kategorii mužů, žen a juniorů, závodnice pro závod v kategorii juniorek budou nominovány na základě výkonnosti v aktuálním roce na dle návrhu asistenta reprezentačního trenéra pro běhy do vrchu a šéftrenéra ČAS (juniorští adepti nominace musí splňovat věková kritéria pro start v závodech juniorské kategorie na ME v běhu do vrchu - dosažení 16let věku do do 31.12. aktuálního roku). Případní další závodníci pro doplnění maximálního počtu startujících v družstvu budou navrženi pro nominaci na ME dle návrhu asistenta reprezentačního trenéra pro běhy do vrchu a šéftrenéra ČAS.
Závodníci usilující o nominaci na ME v běhu do vrchu musí být již před startem kvalifikačního závodu registrováni v oddíle či klubu, který je členem ČAS v daném roce.
Uzávěrka nominace 24.6.2013.
 

27. LETNÍ SVĚTOVÁ UNIVERZIÁDA – 6.-17.7.2013 – Kazaň (Rusko)

 27th Fisu Summer Universiade – Kazan (RUS)

Výkonnostní limity:

MUŽI

DISCIPLÍNA

ŽENY

limit "ČAUS/ČAS"

entry FISU

 

entry FISU

limit "ČAUS/ČAS"

10,40

10,95

100m

12,30

11,55

20,95

22,20

200m

25,40

23,65

46,70

49,60

400m

56,00

53,40

1:47,80

1:54,00

800m

2:15,00

2:02,80

3:41,40

3:55,00

1500m

4:35,00

4:12,00

13:40,00

15:00,00

5000m

18:00,00

15:40,00

28:55,00

30:15,00

10000m

35:45,00

33:25,00

1:06:00

1:08:15

1/2 Maratón

1:21:00

1:16:00

13,80

14,20

110m/100m překážek

14,00

13,35

51,10

54,00

400m překážek

64,50

57,60

8:35,00

9:30,00

3000m překážek

12:20,00

9:55,00

2,26

2,10

Výška

1,67

1,90

5,55

5,10

Tyč

3,50

4,35

7,95

7,20

Dálka

5,80

6,55

16,60

14,50

Trojskok

12,40

14,00

19,85

16,00

Koule

13,50

16,40

62,90

55,00

Disk

48,00

57,00

73,80

57,00

Kladivo

59,00

68,50

79,30

70,00

Oštěp

45,00

57,50

7800

X

10boj / 7boj

X

5920

1:26:30

1:26:30

20km RW

1:43:00

1:37:30

dle účastníků

X

4x100m

X

dle účastníků

dle účastníků

X

4x400m

X

dle účastníků


Pravidla FISU pro start na LSU:
-Na LSU mohou startovat jen závodníci ve věku 18-28 let (završených v aktuálním kalendářním roce, ročníky narození 1995-1985), se statutem "student VŠ" (držitel platného studijního průkazu akreditované VŠ), nebo závodník/absolvent, který ukončil studium v roce 2012, start není umožněn závodníkům s přerušeným studiem.
 -Na LSU mohou v individuální disciplíně startovat dva závodníci v disciplíně za stát v případě, že mají splněn entry standard FISU, jinak může startovat jeden závodník bez výkonnostního omezení.
-V týmových závodech může startovat jeden tým (štafeta) za stát.
Nominační kritéria ČAUS/ČAS:
Akce zabezpečovaná ČESKOU ASOCIACÍ UNIVERZITNÍHO SPORTU.
Pro účast na LSU 2013 bude přiděleno ze strany ČAUS zástupcům atletiky čtrnáct (14) míst pro závodníky, tři (3) trenérská místa a jedno (1) místo pro fyzioterapeuta /maséra. Výkony musí být dosaženy na závodech pořádaných dle pravidel IAAF, které jsou součástí oficiálních termínových listin členských zemí IAAF, EA a v oficiální soutěžní brožuře ČAS (jen v disciplíně uveřejněné v rozpisu disciplín závodů nebo na webu ČAS, a to minimálně 14 dní před termínem konání závodů), za podmínky měření elektrickou časomírou a užití větroměru. Výkony s podporou větru vyšší než 2m/s nebudou akceptovány (ve víceboji musí být splněna aspoň jedna z následujících dvou podmínek: a) v jednotlivé disciplíně nesmí být překročena hranice podpory větru 4m/s, b) průměr podpory větru u všech disciplín, kde je měřen, nesmí přesáhnout 2m/s). Výkonnostní limit v chůzi a ½ maratónu může být dosažen v závodech na okruhu nebo na trati s úředním přeměřením.
Vzhledem k brzkému termínu odeslání přihlášky startujících bude 6.6.2013 odeslána na ČAUS širší nominace/výběr atletů a osob doprovodu, který bude upřesněn na přidělené počty závodníků a doprovod při uzávěrce konečné nominace (po MČR mužů a žen 2013)
Návrh širší nominace provede předseda komise atletiky ČAUS a TR ČAS, na základě splněných výkonnostních limitů a dále dle postavení výkonů v porovnání s výsledky Univerziád konaných v letech 2009 a 2011.
Období pro plnění výkonnostních limitů - 1.3.2013 - 16.6.2013 včetně.
Konečnou nominaci závodníků a doprovodu schválí výkonný výbor ČAUS, dle návrhu předsedy komise atletiky ČAUS a TR ČAS, schváleného P-ČAS.
Při splnění výkonnostních limitů více závodníky než je přidělený počet míst tak vzhledem k výše popsaným důvodům nezaručuje nominaci a start na LSU 2013.
Štafety budou nominovány jen za předpokladu splnění kritérií pro individuální start jejich případných členů. Uzávěrka konečné nominace 16.6.2013.

8. MISTROVSTVÍ SVĚTA DO 17 let – 10.-14.7.2013 – Doněck (Ukrajina)

 8th IAAF World Youth Championships – Donetsk (UKR)

Výkonnostní limity:

DOROSTENCI

DISCIPLÍNA

DOROSTENKY

"B"limit ČAS 2013

"A"limit ČAS 2013

 

"A"limit ČAS 2013

"B"limit ČAS 2013

10,80

10,70

100m

11,90

12,00

21,75

21,60

200m

24,30

24,50

48,30

48,00

400m

55,30

55,60

1:53,50

1:52,00

800m

2:09,00

2:10,50

3:56,00

3:54,00

1500m

4:31,00

4:33,00

8:34,00

8:30,00

3000m

9:50,00

9:53,00

14,15

14,05

110m/100m překážek

14,05

14,20

53,80

53,50

400m překážek

61,00

62,00

 

6:00,00

2000m překážek

7:00,00

 

2,05

2,08

Výška

1,80

1,77

4,65

4,75

Tyč

3,80

3,70

7,20

7,30

Dálka

6,05

5,95

14,90

15,10

Trojskok

12,60

12,40

18,30

18,60

5kg/Koule/3kg

15,30

15,00

54,00

55,50

1.5kg/Disk/1kg

46,50

45,00

66,00

68,50

5kg/Kladivo/3kg

59,00

57,00

66,00

68,00

700g/Oštěp/500g

52,00

50,00

 

45:30,00
10km – 45:00

10000m/5000m chůze

24:40,00
5km – 24:15

 

 

5.700

8boj / 7boj

4.900

 

dle nominovaných - návrh TR ČAS

Medley relay

dle nominovaných - návrh TR ČAS


Nominační kritéria:
ČAS schvaluje výkonnostní limity a nominační kritéria, jejichž splnění zaručuje účast na MS „17“ 2013. Podle pravidel IAAF mohou startovat za každou členskou zemi v každé disciplíně maximálně dva (2) závodníci a každá jedna štafeta, ročníků narození 1996 a 1997.
Jednomu závodníkovi je povolen start maximálně ve dvou individuálních disciplínách a štafetě, při zdvojeném startu může být jen jedna disciplína delší než 200m.
Výkony musí být dosaženy na závodech pořádaných dle pravidel IAAF, které jsou součástí oficiálních termínových listin členských zemí IAAF, EAA a v oficiální soutěžní brožuře ČAS (jen v disciplíně uveřejněné v rozpisu disciplín závodů nebo na webu ČAS, a to minimálně 14 dní před termínem konání závodů), za podmínky měření elektrickou časomírou a užití větroměru. Výkony s podporou větru vyšší než 2m/s nebudou akceptovány. Výkonnostní limit v chůzi může být také dosažen v závodech na okruhu nebo na trati s úředním přeměřením, ale jen na vypsaných závodech uveřejněných na stránkách ČAS.
Výkonnostní limity lze plnit v období od 1.3. 2013 do 23.6. 2013 včetně (v chůzi od 1.1. 2013).
Závodníci budou nominováni na základě splnění následujících podmínek:
- závodník, který překoná „A“ limit ČAS v kvalifikačním období (tedy od 1.3.2013 do 23.6.2013, v chůzi od 1.1.2013);
- závodník, který překoná „B“ limit ČAS při MČR mužů/žen, dorostenců/dorostenek a při MU dorostenců v letní sezóně 2013 (platí pro disciplíny v rozsahu závodění na MS „17“)
- závodník, který v kvalifikačním období (tedy od 1.3.2013 do 23.6.2013) 2x dosáhne výkonu rovného nebo lepšího“B“ limitu ČAS (s výjimkou běhu na 2000m překážek, chůze a vícebojů)
V případě, že limit splní více závodníků než dva (2), rozhoduje absolutní hodnota výkonu dosažená v kvalifikačním období. V případě rovnosti rozhoduje lepší umístění na M-ČR dorostenců a dorostenek v letní sezóně 2013 a dále další nejlepší výkony dosažené v kvalifikačním období.
Pro start závodníka na MS“17“ ve víceboji, musí mít dorostenci splněný limit IAAF v 8 boji (octathlon IAAF - 5.600b. – 100m, dálka, koule 5kg, 400m, 110mpř, výška, oštěp 700gr,1000m). Pro nominaci bude brán do úvahy i výsledek v 10 boji (odečtením výkonů v disku 1,5kg a skoku o tyči).  Při nominaci štafety budou závodníci vybráni na návrh TR ČAS s přihlédnutím k absolutní výkonnosti na 100, 200 a 400m.
Uzávěrka nominace je 24.6. 2013.

 9. MISTROVSTVÍ EVROPY DO 22 LET – 11.-14.7.2013 – Tampere (Finsko)

 9th European athletics U23 Championships – Tampere (FIN)

Výkonnostní limity:

MUŽI "do 22let"

DISCIPLÍNA

ŽENY "do 22let"

"B"limit ČAS 2013

"A"limit ČAS 2013

 

"A"limit ČAS 2013

"B"limit ČAS 2013

10,55

10,45

100m

11,60

11,70

21,25

21,10

200m

23,80

24,00

47,10

46,80

400m

53,00

54,00

1:48,70

1:48,20

800m

2:05,50

2:06,00

3:44,00

3:42,50

1500m

4:18,00

4:20,00

 

14:10,00

5000m

16:30,00

 

 

30:20,00

10000m

36:30,00

 

14,15

14,05

110m/100m překážek

13,60

13,75

51,50

51,15

400m překážek

59,50

60,25

 

8:55,00

3000m překážek

10:15,00

 

2,15

2,18

Výška

1,85

1,83

5,25

5,35

Tyč

4,20

4,10

7,65

7,80

Dálka

6,35

6,20

15,80

16,00

Trojskok

13,40

13,10

17,70

18,10

Koule

15,50

15,00

56,00

57,50

Disk

52,50

51,00

67,00

69,00

Kladivo

63,00

61,00

74,50

76,50

Oštěp

54,00

52,00

 

7400

10boj / 7boj

5400

 

 

1:29:00

20km chůze

1:43:30

 

 

40,20

4x100m

45,40

 

 

3:08,00/ x47,50

4x400m

3:37,00/ x54,70

 


Nominační kritéria:
ČAS schvaluje výkonnostní limity a nominační kritéria, jejichž splnění zaručuje účast na ME“22“ 2013.
Podle pravidel EA mohou startovat za každou členskou zemi v každé disciplíně maximálně 3 závodníci (ročníky narození 1991, 1992 a 1993) a každá jedna štafeta.
Výkony musí být dosaženy na závodech pořádaných dle pravidel IAAF, které jsou součástí oficiálních termínových listin členských zemí IAAF, EA a v oficiální soutěžní brožuře ČAS (jen v disciplíně uveřejněné v rozpisu disciplín závodů nebo na webu ČAS, a to minimálně 14 dní před termínem konání závodů), za podmínky měření elektrickou časomírou a užití větroměru. Výkony s podporou větru vyšší než 2m/s nebudou akceptovány (ve víceboji musí být splněna aspoň jedna z následujících dvou podmínek:
a) v jednotlivé disciplíně nesmí být překročena hranice podpory větru 4m/s,
b) průměr podpory větru u všech disciplín, kde je měřen, nesmí přesáhnout 2m/s).
Výkonnostní limit v chůzi může být dosažen v závodech na okruhu nebo na trati s úředním přeměřením, ale jen na vypsaných závodech uveřejněných na webových stránkách ČAS, na začátku kvalifikačního období.
Výkonnostní limity lze plnit v období od 1.3.2013 do 30.6.2013 včetně (v chůzi od 1.1.2013).
Závodníci budou nominováni na základě splnění následujících podmínek:
závodník, který překoná „A“ limit ČAS v kvalifikačním období (tedy od 1.3.2013 do 30.6.2013, pro chůzi od 1.1.2013);
závodník, který překoná „B“ limit ČAS při MČR seniorů v letní sezóně 2013
závodník, který v kvalifikačním období (tedy od 1.3.2013 do 30.6.2013) 2x dosáhne výkonu rovného nebo lepšího“B“ limitu ČAS (s výjimkou běhů na 5000 a 10000m, 3000m překážek, chůze, vícebojů a štafet)
V případě, že limit splní více závodníků než tři (3), rozhoduje absolutní hodnota výkonu dosažená v kvalifikačním období, v případě rovnosti výkonu rozhoduje lepší umístění na MČR mužů a žen v letní sezóně 2013 a dále nejlepší výkony dosažené v kvalifikačním období.
Do štafet budou nominováni ti čtyři (4) závodníci, kteří se podíleli na překonání potřebného výkonu/průměru, dále pak jeden (1) náhradník, dle rozhodnutí odpovědného trenéra za přípravu jednotlivých štafet, s přihlédnutím k absolutnímu výkonu roku 2013. Nominace štafet na 4x400m dále pod podmínkou, že se do potřebného průměru nebudou zahrnovat závodníci, kteří by svým výkonem napomohli nominaci, ale start na ME“22“ v této disciplíně neplánují.
Start v individuálním závodě nebude umožněn závodníkům nominovaným do štafety při nesplnění limitu ČAS.
Uzávěrka nominace je 1.7. 2013.  

12. EVROPSKÝ OLYMPISJKÝ FESTIVAL MLÁDEŽE–EYOF – 14.-19.7.2013 – Utrecht (Nizozemí)

12th European Youth Olympic Festival – Utrecht (NED)

Akce organizovaná ČOV. ČAS nominuje na základě pokynů ČOV umožněný počet atletů (ročníků narození 1997 a 1998) a doprovodu.
Uzávěrka nominace 23.6.2013 (nestanoví-li EOC jiný termín pro finální přihlášku).

22. MISTROVSTVÍ EVROPY JUNIORŮ – 18.-21.7.2013 – Rieti (Itálie)

 22nd European Athletics Junior Championships – Rieti (ITA)

Výkonnostní limity:

JUNIOŘI

DISCIPLÍNA

JUNIORKY

"B"limit ČAS 2013

"A"limit ČAS 2013

 

"A"limit ČAS 2013

"B"limit ČAS 2013

10,70

10,65

100m

11,80

11,90

21,60

21,45

200m

24,00

24,20

48,00

47,70

400m

54,60

55,00

1:50,80

1:50,00

800m

2:07,00

2:08,00

3:50,00

3:48,50

1500m

4:24,00

4:26,00

 

 

3000m

9:46,00

 

 

14:40,00

5000m

17:10,00

 

 

31:30,00

10000m

 

 

14,15

14,05

110m/100m překážek

13,85

13,95

52,80

52,50

400m překážek

60,00

60,50

 

9:10,00

3000m překážek

10:45,00

 

2,12

2,15

Výška

1,82

1,81

5,00

5,10

Tyč

4,05

3,95

7,45

7,55

Dálka

6,20

6,05

15,30

15,50

Trojskok

13,00

12,80

18,10

18,60

6kg/Koule/4kg

14,60

14,20

54,50

56,00

1.75kg/Disk/1kg

48,50

47,00

68,00

70,00

6kg/Kladivo/4kg

59,50

58,00

68,50

70,00

800g/Oštěp/600g

51,50

50,00

 

*7150/**7050

10boj / 7boj

5250

 

 

44:30,00
10km – 44:00

10000m chůze

50:15,00
10km – 49:45

 

 

40,60

4x100m

45,60

 

 

3:12,00 x48,50

4x400m

3:45,00 x56,70

 

juniorský 10boj:6kg-koule;99cm-110m př.;1.75kg-disk
mužský 10boj:7.26kg-koule;107cm-110m př.;2.00kg-disk

Nominační kritéria:
ČAS schvaluje výkonnostní limity a nominační kritéria, jejichž splnění zaručuje účast na MEJ 2013.
Podle pravidel EA mohou startovat za každou členskou zemi v každé disciplíně maximálně 3 závodníci a každá jedna štafeta, ročníky narození 1994-1997.
Výkony musí být dosaženy na závodech pořádaných dle pravidel IAAF, které jsou součástí oficiálních termínových listin členských zemí IAAF, EA a v oficiální soutěžní brožuře ČAS (jen v disciplíně uveřejněné v rozpisu disciplín závodů nebo na webu ČAS, a to minimálně 14 dní před termínem konání závodů), za podmínky měření elektrickou časomírou a užití větroměru. Výkony s podporou větru vyšší než 2m/s nebudou akceptovány (ve víceboji musí být splněna aspoň jedna z následujících dvou podmínek: a) v jednotlivé disciplíně nesmí být překročena hranice podpory větru 4m/s, b) průměr podpory větru u všech disciplín, kde je měřen, nesmí přesáhnout 2m/s). Výkonnostní limit v chůzi může být dosažen v závodech na okruhu nebo na trati s úředním přeměřením, ale jen na vypsaných závodech uveřejněných na webových stránkách ČAS, na začátku kvalifikačního období.
Výkonnostní limity lze plnit v období od 1.3.2013 do 7.7.2013 (v chůzi od 1.1.2013).
Závodníci budou nominováni na základě splnění následujících podmínek:
závodník, který překoná „A“ limit ČAS v kvalifikačním období (tedy od 1.3.2013 do 6.7.2013, pro chůzi od 1.1.2013);
závodník, který překoná „B“ limit ČAS při MČR můžů/žen, juniorů/juniorek, dorostenců/dorostenek a při MU juniorů v letní sezóně 2013 (platí pro disciplíny v rozsahu závodění na MEJ)
závodník, který v kvalifikačním období (tedy od 1.3.2013 do 7.7.2013) 2x dosáhne výkonu rovného nebo lepšího“B“ limitu ČAS (s výjimkou běhů na 3000m,5000m,10000m a 3000m překážek, vícebojů, chůze a štafet)
V případě, že limit splní více závodníků než tři (3), rozhoduje absolutní hodnota výkonu dosažená v kvalifikačním období, v případě rovnosti výkonu rozhoduje lepší umístění/výkon na MČR juniorů a dorostu v letní sezóně 2013 a dále nejlepší výkony dosažené v kvalifikačním období.
Do štafet budou nominováni ti čtyři (4) závodníci, kteří se podíleli na překonání potřebného výkonu/průměru, dále pak jeden (1) náhradník, dle rozhodnutí odpovědného trenéra za přípravu jednotlivých štafet, s přihlédnutím k absolutnímu výkonu roku 2013. Nominace štafet na 4x400m dále pod podmínkou, že se do potřebného průměru nebudou zahrnovat závodníci, kteří by svým výkonem napomohli nominaci, ale start na MEJ v této disciplíně neplánují.
Start v individuálním závodě nebude umožněn závodníkům nominovaným do štafety při nesplnění limitu ČAS.
Uzávěrka nominace je 8.7.2013
 

14. MISTROVSTVÍ SVĚTA – 10.-18.8.2013 – Moskva (Rusko)

14th IAAF World Championships in Athletics – Moscow (RUS)

Výkonnostní limity:

MUŽI

DISCIPLÍNA

ŽENY

limit ČAS

A limit IAAF

 

A limit IAAF

limit ČAS

10,21

10,15

100m

11,28

11,36

20,60

20,52

200m

23,05

23,30

45,60

45,28

400m

51,55

52,35

1:46,20

1:45,30

800m

2:00,00

2:01,50

3:37,00

3:35,00

1500m

4:05,50

4:09,00

13:20,00

13:15,00

5000m

15:18,00

15:24,00

28:05,00

27:40,00

10000m

31:45,00

32:05,00

2:15:00

 

Maratón

 

2:33:30

13,50

13,40

110m/100m překážek

12,94

13,10

49,60

49,40

400m překážek

55,40

56,55

8:32,00

8:26,00

3000m překážek

9:43,00

9:48,00

2,28

2,31

Výška

1,95

1,92

5,60

5,70

Tyč

4,60

4,50

8,10

8,25

Dálka

6,75

6,65

16,85

17,20

Trojskok

14,40

14,20

20,10

20,60

Koule

18,30

17,20

64,00

66,00

Disk

62,00

59,50

76,00

79,00

Kladivo

72,00

69,50

81,00

83,50

Oštěp

62,00

60,00

8000

8200

10boj/7boj

6100

5950

 

1:24:00

20km chůze

1:36:00

 

 

4:02:00

50km chůze

 

 

39,20

39,20

4x100m

44,00

44,00

3:05,00 x46,50

3:05,00

4x400m

3:33,00

3:33,00 x53,70


Nominační kritéria:
ČAS schvaluje výkonnostní limity a nominační kritéria, jejichž splnění zaručuje účast na MS 2013.
Podle pravidel IAAF a nominačních kritérií ČAS, může za každou členskou zemi startovat: jedna každá štafeta a jeden (1), dva (2) nebo tři (3) atleti v individuálních disciplínách s „A“ limitem IAAF (v případě maratónu mužů a žen s limitem ČAS)
jeden (1) atlet s limitem „ČAS“ a jeden (1) nebo dva (2) atleti s „A“ limitem IAAF
jeden (1) atlet s limitem „ČAS“.
Dle pravidel IAAF pro start na MS2013 bude při nominaci ČAS a dodržení níže psaných kritérií zohledněno následující:
kromě výše uvedených předpisů o účasti maximálně tří (3) atletů soutěžících v jedné disciplíně z každé členské země, IAAF přijímá účast vítězů IAAF Diamantové ligy 2012 na základě ‚divoké karty IAAF‘, za podmínky, že atlety nominuje jejich federace; pokud v důsledku tohoto předpisu bude mít federace možnost nominovat čtyři závodníky, budou mít všichni čtyři povoleno soutěžit
úřadující mistři Evropy pod otevřeným nebem (mistři Evropy z Helsinek 2012) v individuálních disciplínách jsou automaticky kvalifikováni bez ohledu na jejich dosažený výkon v kvalifikačním období, který bude brán jako splněný limit A IAAF
Výkony musí být dosaženy na vybraných závodech, pořádaných dle pravidel IAAF, které jsou součástí oficiálních termínových listin členských zemí IAAF, EAA a v oficiální soutěžní brožuře ČAS (jen v disciplíně uveřejněné v rozpisu disciplín závodů nebo na webu ČAS, a to minimálně 14 dní před termínem konání závodů), za podmínky měření elektronickou časomírou a užití větroměru.
Výkony dosažené ve smíšených závodech mužů a žen na stadionu, mohou být akceptovány jen dle specifických okolností a podmínek (dle pravidla 147 IAAF). Výkony s nedovolenou podporou větru nebudou akceptovány. Akceptovány budou halové výkony dosažené při HME 2013 v Göteborgu, a to ve všech disciplínách v poli a v bězích na 400m a delších.
Seznam vybraných závodů v ČR pro plnění výkonnostních limitů je součástí ‚Trenérských informací 2013‘. Souhrnný seznam vybraných závodů bude uveden na stránkách ČAS. Výkony dosažené v zahraničí budou akceptovány jen ze závodů kategorie 1. – 6. uvedeného v kalendáři a na stránkách EA.
Výkony v chůzi a maratónu musí být dosaženy na vybraných závodech, dle podmínek stanovených IAAF, jejichž seznam bude uveden na stránkách IAAF a ČAS.
Výkonnostní limity lze plnit v období od 1.3. 2013 do 28.7. 2013 včetně (v maratonu a chůzi od 1.1.2013).
V případě, že splní nominační kritéria na úrovni limitu ČAS v jedné disciplíně více než jeden (1) závodník, rozhoduje absolutní hodnota výkonu dosažená v kvalifikačním období. V případě rovnosti výkonů rozhoduje lepší umístění na MČR mužů a žen na dráze v roce 2013, poté další nejlepší výkony dosažené v kvalifikačním období.
V případě, že nominační kritéria na úrovni limitu A IAAF v jedné disciplíně splní více závodníků než tři (3), pro nominaci rozhoduje absolutní hodnota výkonu dosažená v kvalifikačním období. V případě rovnosti výkonů rozhoduje lepší umístění na MČR mužů a žen na dráze v roce 2013, poté další nejlepší výkony dosažené v kvalifikačním období.
Štafety budou nominovány za předpokladu splnění výkonnostního limitu a kritérií IAAF, a to tehdy, když bude výkon dosažen na závodech s mezinárodní účastí (v každém jednotlivém běhu musí být minimálně tři štafety reprezentující jiné státy). Do štafet na 4x100m budou přednostně nominováni čtyři (4) závodníci, kteří se podíleli na splnění nominačních kritérií a dále jeden (1) náhradník navržený zodpovědným trenérem za danou štafetu. Štafety na 4x400m budou nominovány za předpokladu účasti těch závodníků v rozbězích štafet, kteří se podíleli na splnění nominačních kritérií štafety. Vzhledem k možné kolizi startů dle časového pořadu může být nominován náhradník, a to jen v případě, že jeho výkon na 400m, podaný v sezóně 2013, započítaný do průměru časů štafety nepřesáhne 46,50s pro muže, respektive 53,70s pro ženy.
Uzávěrka nominace - 29.7. 2013

29. MISTROVSTVÍ SVĚTA V BĚHU DO VRCHU – 8.9. 2013 – Krynica-Zdrój (Polsko)

 29th World Mountain Running Championships (up-/down-hill) – Krynica-Zdrój (POL)

Podle pravidel WMRA/IAAF může startovat až šest (6) mužů, až čtyři (4) ženy a junioři, až tři (3) juniorky.
Probíhá hodnocení jednotlivců a družstev. Družstva jsou hodnocena na základě součtu umístění svých členů v celkovém pořadí. Do hodnocení se započítávají v cíli nejlépe umístění tři (3) muži, ženy, junioři, a dvě (2) juniorky.
Účastníci závodí na tratích s následujícími parametry: muži ~12km, převýšení +/- 750m, 3kola
ženy a junioři ~9km, převýšení +/- 500m, 2kola
juniorky ~4km, převýšení +/- 250m, 1kolo
Základem nominace na MS v běhu do vrchu (nahoru – dolu) bude kvalifikační závod, který se uskuteční 17.8.2013, v rámci 14. ročníku Velké ceny Zadova v běhu do vrchu, pořádaném PSK Olymp Praha, s následujícími parametry trati:
muži 12,2km, převýšení 800m, 4kola
ženy a junioři 7,6km, převýšení 450m, 3 kola juniorky 4,6km, převýšení 260m, 2 kola ČAS nominuje dle výsledků kvalifikačního závodu první čtyři (4) závodníky v kategoriích mužů, první tři (3) závodnice v kategorii žen, první tři (3) závodníky v kategorii juniorů, závodnice pro závod v kategorii juniorek budou nominovány na základě výkonnosti v aktuálním roce dle návrhu asistenta reprezentačního trenéra pro běhy do vrchu a šéftrenéra ČAS (juniorští adepti nominace musí splňovat věková kritéria pro start v závodech juniorské kategorie na MS v běhu do vrchu - dosažení 16let věku do 31.12.2013). Případní další závodníci, pro doplnění maximálního počtu startujících v družstvu, budou navrženi pro nominaci na MS dle návrhu asistenta reprezentačního trenéra pro běhy do vrchu a šéftrenéra ČAS.
Závodníci usilující o nominaci na ME v běhu do vrchu musí být již před startem kvalifikačního závodu registrováni v oddíle či klubu, který je členem ČAS v daném roce.
Uzávěrka nominace je - 26.8.2013.

MEZISTÁTNÍ UTKÁNÍ ŽÁKŮ – 28.9.2013 - tbd (Maďarsko)

International Match U16 – tbd (HUN)

Startují družstva: CZE – CRO – HUN – SLO – SVK Startují závodníci žákovské kategorie (ročníky narození 1998 a mladší), dva (2) v každé disciplíně, ve štafetách na 4x100m čtyři (4) a ve štafetě na 4x300m dva (2) hoši a dvě (2) dívky.
Disciplíny MU „15“ jsou následující:
žáci- 100m, 300m, 1000m, 3000m, 100mpř(84cm), 300mpř(76,2cm), 3000m chůze, výška, tyč, dálka, koule(4kg), disk(1kg), kladivo(4kg), oštěp(600g), 4x100m
žákyně-100m, 300m, 600m, 2000m, 100mpř(76,2cm), 300mpř(76,2cm), 3000m chůze, výška, tyč, dálka, koule(3kg), disk(1kg), kladivo(3kg), oštěp(500g), 4x100m
smíšená štafeta na 4x300m- h-d-h-d
ČAS nominuje do družstva pro start na MU mistra ČR žactva v disciplínách shodných v programech MČR a MU. Další členové pro start v individuálních disciplínách a štafetách budou nominováni na základě návrhu TR ČAS. Přihlédnuto bude k výsledkům MČR žactva 2013, k absolutní výkonnosti v letní sezóně 2013 a prospěšnosti závodníka pro družstvo.
Uzávěrka nominace - 22.9.2013. 

20. MISTROVSTVÍ EVROPY V PŘESPOLNÍM BĚHU – 8.12.2013 – Bělehrad (Srbsko)

20th Spar European Cross Country Championships – Belgrade (SRB)

Dle pravidel EA může ve všech kategoriích startujících na ME v přespolním běhu startovat až šest (6) závodníků.
Probíhá hodnocení jednotlivců a družstev. Družstva jsou hodnocena na základě součtu umístění svých členů v celkovém pořadí. Do hodnocení se započítávají nejlépe umístění čtyři (4) závodníci v cíli.
ČAS nominuje závodníky pro závody jednotlivců a případně soutěž družstev v kategoriích seniorů, „22“ (ročníky 1991-1993) a juniorů (ročníky 1994-1997) následovně-
na základě výsledků MČR v přespolním běhu 2013 a výkonů z letní sezóny 2013, podaných na dráze, silnici a v terénu, bude sestaven ke 3.10.2013 širší výběr závodníků pro start na ME v přespolním běhu, dle návrhu vedení běžecké sekce a šéftrenéra ČAS;
finální návrh nominace TR ČAS vzejde z širšího výběru a výsledků kvalifikačního závodu, který se uskuteční v podzimní části roku před uzávěrkou nominace. Uzávěrka nominace -7.11.2013.

Dosažení stanovených výkonů za podmínek vymezených v nominačních kritériích garantuje, že závodník bude na konkrétní akci nominován. Neomezuje však trenérskou radu ČAS při zpracování návrhu nominace a předsednictvo ČAS při rozhodování o nominaci nad rámec nominačních kritérií.

Vytisknout