přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

XXX. OLYMPIJSKÉ HRY – 3.-12. 8. 2012 – Londýn
(Spojené království Velké Británie a Severního Irska)

GAMES OF THE XXX OLYMPIAD – London (GBR)

Český olympijský výbor (ČOV) a Český atletický svaz (ČAS) přijaly společné podmínky, výkonnostní limity a nominační kritéria pro nominaci českých atletů na OH 2012 v Londýně, které vycházejí ze specifického systému zásad kvalifikace vydaných MOV/IAAF.

a) ČOV a ČAS přijaly společné nominační zásady a kritéria, jejichž splnění podmiňuje účast sportovce na OH 2012. O konečné nominaci rozhoduje Plénum ČOV dne 28.6.2012.
b) ČAS předá ČOV jmenovitý seznam návrhu závěrečné nominace na OH v Londýně do 20.6. 2012. Do návrhu nominace může být zařazen pouze závodník, který splňuje kritéria MOV/IAAF a ČOV/ČAS. Navíc bude předán jmenovitý seznam atletů (včetně všech dat požadovaných LOCOG), u nichž bude reálný předpoklad ke splnění limitů a kritérií ČOV/ČAS v termínu od 20.6.2012 do 7.7.2012. Závodník, který nebude uveden v těchto seznamech, nemůže startovat na OH v Londýně.
c) Podle podmínek MOV mohou startovat v každé disciplíně maximálně tři (3) atleti (kromě štafet, kde může být nominováno pro jednotlivou štafetu až šest (6) atletů, včetně atletů absolvujících individuální starty);
počty startujících mohou být v následující struktuře:
- 1, 2 nebo 3 atleti se splněným „A“ limitem MOV/IAAF;
- v případě, že se v dané disciplíně nekvalifikoval ani jediný atlet se splněným „A“ limitem MOV/IAAF, může v této disciplíně startovat maximálně 1 atlet se splněným limitem ČOV/ČAS.
d) Výkonnostní limity lze, až na výjimky uvedené v bodech e), f) a g), plnit v kvalifikačním období stanoveném ČOV/ČAS, a to od 1.3.2012 do 7.7.2012, na závodech pod otevřeným nebem.
e) Výkony v chůzi a maratónu musí být dosaženy na vybraných závodech, dle podmínek stanovených MOV/IAAF, jejichž seznam bude uveden na stránkách IAAF a ČAS. Kvalifikační období pro chůzi na 50 km a maratón je od 1.1.2011 do 7.7.2012.
f) Pro start na OH2012 v Londýně bude IAAF vybráno 16 týmů pro každý štafetový závod, na základě součtu dvou nejlepších časů dosažených národními týmy na závodech v kvalifikačním období od 1.1.2011 do 2.7.2012, za předpokladu splnění kritérií MOV/IAAF, kde v každém jednotlivém běhu nastoupí minimálně 3 štafety reprezentující jiné státy.
Do štafet budou pro nominaci navrženi přednostně atleti, kteří se podíleli na splnění nominačních kritérií štafet, dále na návrh zodpovědných trenérů jednotlivých štafet.
g) Nominován může být atlet/ka při splnění následujících podmínek:

 • Přímá kvalifikace- závodník umístěný do 8. místa na MS2011 a zároveň se splněným „A“ limitem MOV/IAAF z roku 2011, při potvrzení výkonnosti v kvalifikačním období ČOV/ČAS minimálně výkonem rovným nebo lepším limitu ČOV/ČAS.
 • Závodník, člen štafety, která splňuje kritéria MOV/IAAF a další podmínky uvedené v bodech c) a g).
 • Závodník, který překoná „A“ limit MOV/IAAF během kvalifikačního období ČOV/ČAS (tedy od 1.3.2012 do 7.7.2012).
 • Závodník, který v kvalifikačním období ČOV/ČAS (tedy od 1.3.2012 do 7.7.2012) dosáhne výkonu rovného nebo lepšího limitu ČOV/ČAS a k jehož nominaci může přispět výkon rovný nebo lepší „A“ limitu MOV/IAAF dosažený v období od 1.5.2011 (pro chůzi, maratón, běh na 10.000m a víceboje od 1.1.2011), tedy při splnění kvalifikačních kritérií MOV/IAAF, a to v disciplíně, kde již má jiný atlet zajištěnu přímou kvalifikaci nebo splněn „A“ limit MOV/IAAF.
 • Závodník, který v kvalifikačním období ČOV/ČAS (tedy od 1.3.2012 do 7.7.2012) dosáhne výkonu rovného nebo lepšího limitu ČOV/ČAS v disciplíně, kde nemá jiný atlet zajištěnu přímou0020kvalifikaci nebo splněn „A“ limit MOV/IAAF, za předpokladu, že jeho výkon bude lepší než u případných dalších závodníků se splněným limitem ČOV/ČAS.

h) Výkony musí být dosaženy na závodech pořádaných dle pravidel IAAF, které jsou součástí oficiálních termínových listin členských zemí IAAF a v oficiální soutěžní brožuře ČAS (jen v disciplíně uveřejněné v rozpisu disciplín závodů nebo na webu ČAS, a to minimálně 14 dní před termínem konání závodů), za podmínky měření elektronickou časomírou a užití větroměru (v případě závodů pod otevřeným nebem).
Výkony dosažené na univerzitních či školních soutěžích musí mít osvědčení příslušné Národní atletické federace země, ve které jsou pořádány.
Výkony dosažené ve smíšených závodech mužů a žen na stadionu, mohou být akceptovány jen dle specifických okolností a podmínek (dle pravidla 147 IAAF).
Výkony s nedovolenou podporou větru nebudou akceptovány.
Akceptovány budou halové výkony ve všech disciplínách v poli a v bězích na 400m a delších, dle podmínek uvedených níže (nemohou být akceptovány výkony pro běhy 400m a delší na dráze větších rozměrů, než na 200m oválu).

i) Zásady nominace atletů se splněnými nominačními kritérii:

 • V případě, že „A“ limit a kritéria pro nominaci MOV/IAAF splní více než tři atleti, o finální nominaci rozhoduje postupně
  -přímá kvalifikace atleta (dle bodu výše)
  -absolutní hodnota výkonu dosažená v kvalifikačním období ČOV/ČAS
  -v případě rovnosti výkonu rozhoduje lepší umístění na MČR seniorů v letní sezóně 2012
  -dále další nejlepší výkony dosažené v nominačním období ČOV/ČAS.
 • V případě, že v disciplíně bez přímo kvalifikovaného atleta nebo atleta s „A“ limitem MOV/IAAF dosaženém v kvalifikačním období ČOV/ČAS splní limit ČOV/ČAS více závodníků, o finální nominaci rozhoduje absolutní hodnota výkonu dosažená v kvalifikačním období ČOV/ČAS. V případě rovnosti rozhoduje lepší umístění na MČR seniorů v letní sezóně 2012 a dále další nejlepší výkony dosažené v kvalifikačním období ČOV/ČAS.

j) Časový postup nominace atletů a osob doprovodu je následující:

 • 20. 6. 2012 Český atletický svaz předá na Český olympijský výbor návrh závěrečné nominace sportovců a osob doprovodu na OH v Londýně.
  V tomto termínu budou v návrhu nominace ti atleti, kteří splňují výše uvedené podmínky a kritéria nominace.
  Dále bude předán jmenovitý seznam atletů, u nichž bude reálný předpoklad ke splnění limitů a nominačních kritérií ČOV/ČAS v termínu od 20.6.2012 do 7.7.2012. V seznamu budou zahrnuti dále závodníci, u nichž bude reálný předpoklad splnění nominačních kritérií MOV/IAAF pro start štafet (uvedeny výše).
  Závodník, který nebude uveden v těchto seznamech, nemůže startovat na OH2012 v Londýně.
 • 28.6.2012 se uskuteční zasedání Pléna ČOV, které schválí závěrečnou nominaci členů české delegace.
 • Atleti, kteří splní výše popsané podmínky pro nominaci v období 20.6. 7.7.2012, budou na návrh ČAS dodatečně zařazeni do olympijské výpravy. Dodatečná nominace sportovce je dle rozhodnutí Pléna ČOV v pravomoci předsedy ČOV.
 • 8.7.2012 předá ČAS na ČOV konečný návrh nominace atletů na OH2012 v Londýně.
 • 9.7.2012 musí ČOV předat závěrečnou jmenovitou nominaci a přihlášky ke startu v jednotlivých disciplínách na organizační výbor OH v Londýně.

V případě, že podmínky nominace s „A“ limitem MOV/IAAF splní více než tři (3) závodníci (respektive s limitem ČOV/ČAS splní více než jeden (1) závodník), bude nejlepší čtvrtý závodník se splněným „A“ limitem MOV/IAAF (respektive nejlepší druhý závodník se splněným limitem ČOV/ČAS) jmenován necestujícím náhradníkem.

k) Předběžná uzávěrka nominace závodníků a doprovodu pro tvorbu „návrhu závěrečné nominace“ proběhne 18.6.2012. Konečná uzávěrka nominace závodníků - 8.7.2012.
(více informací na http://www.iaaf.org/Mini/OLY12/index.aspx)

Výkonnostní limity stanovené MOV/IAAF a ČOV/ČAS pro OH2012 v Londýně
MUŽI
ŽENY
Limit ČOV/ČAS A limit MOV/IAA   DISCIPLÍNA A limit MOV/IAAF Limit ČOV/ČAS
10,24
20,65
45,90
1:46,30
3:38,00
13:27,00
28:05,00
2:16:30
13,60

49,80
8:32,00
2,28
5,60
8,10
16,85
20,00
63,50
75,50
80,50
7.950
1:24:00
4:00:00
16 nej týmů
16 nej týmů
10,18
20,55
45,30
1:45,60
3:35,50
13:20,00
27:45,00
2:15:00
13,52

49,50
8:23,10
2,31
5,72
8,20
17,20
20,50
65,00
78,00
82,00
8.200
1:22:30
3:59:00
16 nej týmů
16 nej týmů
100 m
200 m
400 m
800 m
1500 m
5000 m
10000 m
MARATÓN
110 m př./
100 m př.
400 m př.
3000 m SC
VÝŠKA
TYČ
DÁLKA
TROJSKOK
KOULE
DISK
KLADIVO
OŠTĚP
10BOJ/7BOJ
20 km CHŮZE
50 km CHŮZE
4x100 m
4x400 m
11,29
23,10
51,55
1:59,90
4:06,00
15:20,00
31:45,00
2:37:00

12,96
55,50
9:43,00
1,95
4,50
6,75
14,30
18,30
62,00
71,50
61,00
6.150
1:33:30

16 nej týmů
16 nej týmů
11,38
23,30
52,35
2:01,30
4:08,90
15:30,00
32:10,00
2:38:30

13,15
56,65
9:48,00
1,92
4,40
6,65
14,10
17,20
59,50
69,00
59,00
5.950
1:34:30

16 nej týmů
16 nej týmů

 

Vytisknout