přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Mistrovství světa

27.8. - 4.9. Tegu (KOR)

B limit IAAF LIMIT ČAS MUŽI A limit IAAF DISCIPLÍNA A limit IAAF LIMIT ČAS ŽENY B limit IAAF
10,25 10,25 10,18 100m 11,29 11,35 11,38
20,70 20,65 20,60 200m 23,00 23,15 23,30
45,70 45,70 45,25 400m 51,50 52,00 52,30
1:46,30 1:46,30 1:45,40 800m 1:59,80 2:00,80 2:01,30
3:38,00 3:38,00 3:35,00 1500m 4:05,90 4:08,00 4:08,90
13:27,00 13:27,00 13:20,00 5000m 15:14,00 15:25,00 15:25,00
28:00,00 28:00,00 27:40,00 10000m 31:45,00 32:00,00 32:00,00
2:17:00 2:16:00 2:17:00 MARATÓN 2:43:00 2:37:00 2:43:00
13,60 13,60 13,52 110m př. / 100m př. 12,96 13,05 13,15
49,80 49,70 49,40 400m překážek 55,40 56,30 56,55
8:32,00 8:28,00 8:23,10 3000m SC 9:43,00 9:43,00 9:50,00
2,28 2,28 2,31 VÝŠKA 1,95 1,92 1,92
5,60 5,60 5,72 TYČ 4,50 4,40 4,40
8,10 8,10 8,20 DÁLKA 6,75 6,65 6,65
16,85 16,90 17,20 TROJSKOK 14,30 14,10 14,10
20,00 20,00 20,50 KOULE 18,30 17,50 17,30
63,00 63,50 65,00 DISK 62,00 59,50 59,50
74,00 76,00 78,00 KLADIVO 71,50 69,50 69,00
79,50 80,00 82,00 OŠTĚP 61,00 59,50 59,00
8.000 8.000 8.200 10-BOJ / 7-BOJ 6.150 6.000 5.950
1:24:00 1:23:15 1:22:30 20km chůze 1:33:30 1:34:00 1:38:00
4:09:00 4:00:00 3:58:00 50km chůze
39,20 39,20 39,20 4x100m 44,00 44,00 44,00
3:04,00 3:04,00 3:04,00 4x400m 3:32,00 3:32,00 3:32,00

 

 1. ČAS schvaluje výkonnostní limity a nominační kritéria, jejichž splnění zaručuje účast na MS 2011.
 2. Podle pravidel IAAF a nominačních kritérií ČAS, může za každou členskou zemi startovat:
  - jedna každá štafeta a jeden (1), dva (2) nebo tři (3) atleti v individuálních disciplínách s „A“ limitem IAAF (v případě maratónu mužů a žen s limitem ČAS)
  - jeden (1) atlet s limitem „ČAS“ a jeden (1) nebo dva (2) atleti s „A“ limitem IAAF
  - jeden (1) atlet s limitem „ČAS“.
 3. Výkony musí být dosaženy na závodech pořádaných dle pravidel IAAF, které jsou součástí oficiálních termínových listin členských zemí IAAF, EAA a v oficiální soutěžní brožuře ČAS (jen v disciplíně uveřejněné v rozpisu disciplín závodů nebo na webu ČAS, a to minimálně 14 dní před termínem konání závodů), za podmínky měření elektronickou časomírou a užití větroměru. Výkony s podporou větru vyšší než 2m/s nebudou akceptovány (ve víceboji musí být splněna alespoň jedna z následujících dvou podmínek: a) v jednotlivé disciplíně nesmí být překročena hranice podpory větru 4m/s, b) průměr podpory větru u všech disciplín, kde je měřen, nesmí přesáhnout 2m/s). Výkony v chůzi a maratónu musí být dosaženy na vybraných závodech, dle podmínek stanovených IAAF, jejichž seznam bude uveden na stránkách IAAF a ČAS.
 4. Štafety budou nominovány za předpokladu splnění výkonnostního limitu a kritérií IAAF, a to tehdy, když bude výkon dosažen na závodech s mezinárodní účastí (v každém jednotlivém běhu musí být minimálně tři štafety reprezentující jiné státy).
  Do štafety na 4x100m budou nominováni závodníci, kteří se podíleli na splnění nominačních kritérií štafet a dále náhradník navržený zodpovědným trenérem za danou štafetu.
  Štafeta na 4x400m bude nominována za předpokladu účasti těch závodníků v rozbězích štafet, kteří se podíleli na splnění nominačních kritérií štafety. Vzhledem k možné kolizi startů dle časového pořadu může být nominován náhradník, a to jen v případě, že jeho výkon na 400m, podaný v sezóně 2011, započítaný do průměru časů štafety nepřesáhne 46,50s pro muže, respektive 53,40s pro ženy.
 5. Výkonnostní limity lze plnit v období od 1.4. 2011 do 31.7. 2011 včetně (v maratonu a chůzi od 1.1. 2011).
 6. Závodník bude nominován při splnění následujících podmínek:
  - splnění limitu „A“ IAAF na závodech uvedených v termínové listině IAAF, EAA a vybraných domácích závodech (seznam závodů najdete na internetových stránkách ČAS zde)
  - ke splněnému limitu „A“ IAAF na závodech, které nejsou uvedeny ve výše zmíněném seznamu, bude muset potvrdit výkonnost splněním limitu „B“ IAAF
  - ke splněnému limitu ČAS na závodech uvedených v termínové listině IAAF, EAA a vybraných domácích závodech (seznam závodů bude přílohou nominačních kritérií pro MS 2011), bude muset potvrdit výkonnost splněním limitu „B“ IAAF
  - ke splněnému limitu ČAS na závodech, které nejsou uvedeny ve výše zmíněném seznamu, bude muset potvrdit výkonnost dvojnásobným splněním limitu „B“ IAAF
  Tato podmínka platí pro všechny disciplíny, s výjimkou běhů na 3.000m SC, 5.000m, 10.000m a maratónu, v chůzi na 50km, pro víceboje a štafety.
  Případné potvrzení limitu je možné jen v jiném závodě a jiném termínu, než byl daný limit splněn, s výjimkou MČR mužů a žen, kde bude brán ohled na disciplíny rozložené do obou dnů mistrovství, tedy s možností splnit a potvrdit limit „A“ IAAF nebo limit ČAS.
  Případné specifické situace bude řešit TR ČAS.
 7. V případě, že splní nominační kritéria na úrovni limitu ČAS v jedné disciplíně více než jeden (1) závodník, rozhoduje absolutní hodnota výkonu dosažená v nominačním období. V případě rovnosti výkonů rozhoduje lepší umístění na MČR mužů a žen na dráze v roce 2011, poté další nejlepší výkony dosažené v nominačním období.
 8. V případě, že nominační kritéria v jedné disciplíně splní více závodníků než tři (3), rozhoduje absolutní hodnota výkonu dosažená v nominačním období. V případě rovnosti výkonů rozhoduje lepší umístění na MČR mužů a žen na dráze v roce 2011, poté další nejlepší výkony dosažené v nominačním období.
 9. Uzávěrka nominace je 1.8. 2011

Poznámka: informace k očkování naleznete zde.

Vytisknout