Přehled metodického videomateriálu

Přehled metodického videomateriálu, který vznikl v uplynulém období ve spolupráci Českého atletického svazu, vědeckého a servisního pracoviště tělesné výchovy a sportu CASRI Praha a Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (FTVS UK).

VRHY - HODY

Jarmila Segeťová

Metodický film podrobně představuje jednotlivé vrhačské disciplíny (vrh koulí - sunem i otočkou, hod diskem, oštěpem i kladivem). Vedle správné techniky prezentují naši přední závodníci širokou škálu průpravných a v neposlední řadě speciálních posilovacích cvičení.                                                                                                                                                                                                     

 

BĚHY – CHŮZE

Vladimír Kučera, Ivo Piták, Miloslav Lapka

Další film ucelené metodické řady se ve své první části věnuje běhům na střední a dlouhé tratě včetně jejich překážkových forem. Druhá části filmu se zabývá sportovní chůzí.


SKOKY

Jitka Vindušková, Petr Krátký

Další z řady metodických filmů představuje jednotlivé skokanské disciplíny (skok do dálky, výšky, trojskok a skok o tyči). Naši přední současní a bývalí závodníci (Milan Kovář, Tomáš Dvořák, Jaroslav Bába, Pavla Hamáčková, Štěpán Janáček, Petr Hnízdil a další) prezentují špičkovou techniku včetně celé řady průpravných a speciálních cvičení (posilování, koordinace, akrobacie).


SPRINTY, PŘEKÁŽKY A ŠTAFETY

M. Blažková, J. Hlína, L. Kárský, V. Millerová, J. Nejdl, L. Svoboda, M. Záhořák

Poslední film kompletující základní metodickou řadu se zabývá atletickými sprinty na 100 až 400 m a jejich překážkovými variantami včetně štafetových běhů. Vedle prezentace optimální techniky jednotlivých disciplín film obsahuje celou řadu průpravných i speciálních cvičení a neopomíjí ani kompenzační tréninkové prostředky. Jejich demonstrátory se již tradičně stali naši přední reprezentanti.


ATLETIKA DOROSTU 

Aleš Kaplan, Petr Konop, Jiří Sequent, Petr Jeřábek, Pavel Studnička

Film Atletika dorostu doplňuje řadu vydaných metodických filmů. Film se zabývá technikou a metodikou jednotlivých atletických disciplín v dorostenecké kategorii. Prezentuje specifika, která je potřeba respektovat, protože trénink v této věkové kategorii nelze chápat jen jako redukci přípravy dospělých atletů.


Další videomateriály, které vznikly ve spolupráci ČAS, Casri a FTVS UK:

Technika mistrů  - Mistrovství světa v atletice 1983

V rámci reedice metodických materiálů připravil ČAS ve spolupráci s CASRI  DVD s názvem Technika mistrů.  Materiál představuje velmi uceleně biomechanické analýzy těchto atletických disciplín - sprinty, štafety, překážky, běhy a chůzi. Tým našich předních odborníků pod vedením doktora Sušanky na základě měření provedených přímo v dějišti konání šampionátu velmi srozumitelnou a názornou formou přibližuje biomechanickou podstatu atletických disciplín, která se v drtivé většině případů dodnes nezměnila.  Filmy celé řady jsou i v dnešní době o to více aktuální, protože ve své kategorii doposud nebyly překonány. Chcete-li se seznámit se základy biomechaniky atletických disciplín nebo jen tak zavzpomínat na zlatou éru československé atletiky, určitě vás film nezklame.Kontakt: Český atletický svaz, Dominik Kolinger, email: dkolinger@atletika.cz
 

Další videomateriály

Atletika pro děti

V rámci projektu Atletika pro děti připravil Český atletický svaz DVD se stejným názvem. Stejně jako celý projekt, je i film rozdělen na tři hlavní části:
Atletická školka (děti 5-7 let), Atletická minipřípravka (děti 8 -9 let), Atletická přípravka (děti 10 -11 let).Film je prioritně určen trenérům atletických přípravek, a to začínajícím i zkušeným, dále i učitelům a cvičitelům. Nabízí možnost nahlédnout do tréninků dětí v atletických oddílech a klubech, kde se malí atleti zábavnou a hravou formou učí novým pohybovým dovednostem a rozvíjejí pohybové schopnosti. Obsahuje příklady jednotlivých cvičení, her i ucelených pohybových aktivit. DVD také ukazuje nácvik techniky základních atletických disciplín: běhu hladkého a překážkového, skoku dalekého, hodu kriketovým míčkem a štafetového běhu.

Atletika pro děti a mládež

DVD bylo zpracováno odborníky z Fakulty sportovních studií MU v Brně, za podpory Českého atletického svazu. Autoři se věnují zejména tréninku žactva, inspiraci zde najdou i trenéři nejmladších atletů z přípravek. DVD je primárně určeno novým trenérům, kteří se účastní školení trenérů žactva popř. přípravek.