Zpráva ze zasedání Výboru ČAS ze dne 25. 11. 2022

ČAS informuje
úterý 29. listopadu 2022

Výbor ČAS vedl předseda ČAS Libor Varhaník. * Výbor ČAS jednomyslně schválil zápis č. 1/2022 z jarní schůze Výboru ČAS v roce 2022 konané dne 9. 4. 2022. * Výbor ČAS schválil návrh rozpočtu ČAS na rok 2023. * Výbor ČAS podle článku VII odstavec 3 písmeno f) Stanov ČAS pro rok 2023 stanovil sazbu výši členského příspěvku hrazeného atletickými oddíly a atletickými kluby, a) jejichž členství trvá k 1. lednu 2023 pro rok 2023 dané součet pevné částky 500 Kč a násobku počtu evidovaných osob daného atletického oddílu/atletického klubu a částky 150 Kč. Pro určení počtu evidovaných osob je rozhodující stav k 1. lednu 2023. Členský příspěvek je v těchto případech splatný do 31. března 2023, b) jejich členství v Českém atletickém svazu vznikne v průběhu roku 2023 ve výši 500 Kč. Členský příspěvek je v těchto případech splatný do 30 dnů po přijetí za člena Českého atletického svazu. * Výbor ČAS schválil Návrh struktury mistrovských soutěží družstev dospělých řízených ČAS pro rok 2023. * Výbor ČAS jednomyslně vzal na vědomí obsahovou a organizační přípravu zasedání Valné hromady ČAS v roce 2023. * Výbor ČAS jednomyslně schválil termín jarní schůze Výboru ČAS v roce 2023 na den 28. 4. 2023 v Praze s tím, že stěžejními body pořadu schůze budou projednání Výroční zprávy ČAS za rok 2022, včetně výsledků hospodaření ČAS za rok 2022, projednání zprávy o kontrolní činnosti Dozorčí rady ČAS v roce 2022 a návrh struktury soutěží ČAS pro roky 2024-2028.