Zpráva z Předsednictva ČAS ze dne 25. května 2023

ČAS informuje
pátek 2. června 2023

Předsednictvo ČAS řídil předseda ČAS Libor Varhaník. * Předsednictvo ČAS vzalo na vědomí závěry z jarní schůze Výboru ČAS v roce 2023. * Předsednictvo ČAS zhodnotilo vystoupení reprezentace na ME družstev v chůzi v Poděbradech, z pohledu současné úrovně reprezentace chodeckých disciplín, jako úspěšné. * Předsednictvo ČAS vzalo na vědomí informaci o vývoji rozpočtu ČAS k 31. březnu 2023. * Předsednictvo ČAS schválilo Zásady zpracování návrhu rozpočtu ČAS pro rok 2024. * Předsednictvo ČAS schválilo formát mezikrajového utkání staršího žactva – utkání v rámci jedné skupiny v termínu 25. 6. 2023 na místě dostupném na jednodenní akci – střed ČR (předpoklad Stará Boleslav) v klasickém formátu utkání. * Předsednictvo ČAS neschválilo doplnění PSK Olympu Praha, z.s., A. C. Sparty Praha a Atletiky Stodůlky, z.s. do VŘ SpS 2024-2025. * Předsednictvo ČAS schválilo směrnici ČAS č. 6/2023, kterou se mění směrnice ČAS č. 3/2023 Soutěžní řád družstev. * Předsednictvo ČAS schválilo s úpravou nominační kritéria na MS štafet 2024. * Předsednictvo ČAS schválilo s úpravou jednorázovou finanční úplatu pro atletické oddíly a kluby jako kompenzaci za zvýšené náklady oddílů a klubů při přechodu na personifikovaný systém Registru Českého atletického svazu a s ním související náležitosti. * Předsednictvo ČAS schválilo rozdělení MČR ve vícebojích pro rok 2024 na MČR mužů a žen ve vícebojích a na MČR juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, starších žáků, starších žákyň, mladších žáků a mladších žákyň ve vícebojích. * Předsednictvo ČAS schválilo Pravidla pro stanovení finanční podpory pro krajské atletické svazy v roce 2023. * Předsednictvo ČAS schválilo přijetí atletického oddílu Tělocvičné jednoty Sokol Kunvald /Pardubický KAS/ za člena ČAS.