Zpráva z Předsednictva ČAS ze dne 21. března 2024

ČAS informuje
úterý 2. dubna 2024

Předsednictvo ČAS řídil předseda ČAS Libor Varhaník. * Předsednictvo ČAS zhodnotilo vystoupení reprezentace na HMS v britském Glasgow jako neúspěšné. * Předsednictvo ČAS vzalo na vědomí kontrolu zajištění jarní schůze Výboru ČAS v roce 2024. * Předsednictvo Českého atletického svazu schválilo Pravidla pro stanovení finanční podpory pro krajské atletické svazy v roce 2024. * Předsednictvo ČAS vzalo na vědomí informaci o postupu a procesech digitalizace atletiky. * Předsednictvo ČAS v souladu s čl. X odst. 9 písm. a) Stanov ČAS jmenovalo předsedou Disciplinární komise ČAS Jana Suchomela a členem Disciplinární komise ČAS Miloše Olíka. * Předsednictvo ČAS navrhlo jako kandidáta na funkci ombudsmana Českého olympijského výboru ve volebním období 2024 až 2030 Alexandera Károlyiho. * Předsednictvo ČAS schválilo směrnici ČAS č. 3/2024 - Jednací řád Valných hromad KAS. * Předsednictvo ČAS schválilo s úpravou materiál Náplň práce delegátů ČAS na mistrovstvích České republiky, mezistátních utkáních a mezinárodních závodech majících statut mítinku WA konaných na území České republiky. * Předsednictvo ČAS podle čl. 6 odst. 1 směrnice ČAS č. 8/2019, o členství v ČAS, ve znění pozdějších předpisů, přijalo přihlášku uchazeče o členství v ČAS TJ Slavoj Chodová Planá, z.s. /Plzeňský KAS/. * Předsednictvo ČAS udělilo podle čl. 2 odst. 1 směrnice ČAS č. 9/2018, o atletických kroužcích, souhlas se zřízením atletického kroužku s názvem Český maratonský atletický kroužek. * Předsednictvo ČAS vzalo na vědomí přehled atletických klubů, oddílů a kroužků, kterým zaniklo členství v ČAS nebo které se nepřihlásily k činnosti na rok 2024.