Zpráva z Předsednictva ČAS ze dne 20. února 2024

ČAS informuje
středa 28. února 2024

Předsednictvo ČAS řídil předseda ČAS Libor Varhaník. * Předsednictvo ČAS schválilo zpracování zadávací dokumentace atletických investicí pro investory z řad atletických oddílů a klubů. * Předsednictvo ČAS schválilo návrh nominace závodníků, vedení výpravy a doprovodu dle předloženého seznamu na HMS, které se bude konat v termínu 1. - 3. března 2024 v Glasgow/GBR. * Předsednictvo ČAS schválilo obsahovou a organizační přípravu jarní schůze Výboru ČAS v roce 2024 konané dne 13. dubna 2024 v Pardubicích. * Předsednictvo ČAS schválilo s doplněním nominaci delegátů ČAS mistrovství ČR pro rok 2024 /2. část/. Předsednictvo ČAS vzalo na vědomí nominaci technických delegátů mistrovství ČR pro rok 2024 /2. část/. Předsednictvo ČAS schválilo s doplněním nominaci delegátů ČAS na mezistátní utkání a mezinárodní závody konané na území ČR v roce 2024 /2. část/. * Předsednictvo ČAS vzalo na vědomí informaci o vyúčtování státních dotací za rok 2023. * Předsednictvo ČAS vzalo na vědomí informaci o mítinku Czech Indoor Gala 2024 a 2025, včetně přihlášky ČAS na WA o Indoor Tour Gold label pro rok 2025. * Předsednictvo ČAS vzalo na vědomí analýzu využití elektronického tréninkového deníku. * Předsednictvo ČAS vzalo na vědomí informaci o zajištění personalizovaného přístupu členů ČAS do Informačního systému Českého atletického svazu. * Předsednictvo ČAS vzalo na vědomí informaci o vydávaných metodických publikacích (Philippka sportverlang). * Předsednictvo ČAS schválilo směrnici ČAS č. 2/2024 - Volební řád Valných hromad KAS.