Zpráva z Předsednictva ČAS ze dne 20. února 2023

ČAS informuje
pátek 10. března 2023

Předsednictvo ČAS řídil předseda ČAS Libor Varhaník. * Předsednictvo ČAS schválilo návrh nominace závodníků dle předloženého seznamu na HME, které se bude konat v termínu 2. - 5. března 2023 v Istanbulu/TUR. Předsednictvo ČAS schválilo návrh vedení výpravy a doprovodu dle předloženého seznamu na HME, které se bude konat v termínu 2. - 5. března 2023 v Istanbulu/TUR. * Předsednictvo ČAS schválilo obsahovou a organizační přípravu jarní schůze Výboru ČAS v roce 2023 konané dne 28. dubna 2023 v Praze. * Předsednictvo ČAS schválilo nominaci delegátů ČAS mistrovství ČR pro rok 2023 /2. část/. Předsednictvo ČAS vzalo na vědomí nominaci technických delegátů mistrovství ČR pro rok 2023 /2. část/. Předsednictvo ČAS schválilo nominaci delegátů ČAS na mezinárodní závody konané na území ČR v roce 2023 /2. část/. * Předsednictvo ČAS schválilo Směrnici ČAS č. 3/2023 - Soutěžní řád družstev. * Předsednictvo ČAS vzalo na vědomí informaci o vyúčtování státních dotací za rok 2022. * Předsednictvo ČAS schválilo Prováděcí pokyn k udělení trenérské kvalifikace a jmenování trenérem na základě uznání tělovýchovného studia. * Předsednictvo ČAS schválilo prezentované připomínky předsedy ČAS k finálnímu znění návrhu Stanov ČOV. * Předsednictvo ČAS souhlasilo s případným podepsáním memoranda o výstavbě Haly Juliánov v Brně-Židenicích. * Předsednictvo ČAS schválilo přijetí atletického oddílu T. J. Sokol Klášterec nad Orlicí /Pardubický KAS/ a atletického klubu Atletika Jesenice, z.s. /Středočeský KAS/.