Žádost o vyplnění dotazníku na téma dobrovolní trenéři

ČAS informuje
středa 10. dubna 2024

Žádost o vyplnění dotazníku do výzkumu diplomové práce studenta oboru Management sportu na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně, jejímž cílem je identifikace překážek dobrovolníků na pozici trenéra sportovního klubu, analýza a vliv těchto překážek na jejich činnost a následná diskuse možností na snížení těchto překážek. (Jako dobrovolník je pro potřeby tohoto výzkumu vnímán i trenér, který za svoji činnost obdrží určitou finanční odměnu – tedy jedná se o trenéra, který nemá trénování jako hlavní zdroj obživy.)

Dotazník lze vyplnit zde: https://www.survio.com/survey/d/D6U9O3S3L1L8E3L9K

Vaše zapojení do výzkumu poskytne cenné poznatky, které umožní lépe pochopit povahu výzev, kterým dobrovolní trenéři čelí a navrhnout podpůrná opatření, která mohou přispět k zlepšení podmínek pro dobrovolníky a tím i k posílení jejich účasti a přínosu ve společnosti. Vaše účast je zcela dobrovolná a důvěrná a všechny odpovědi budou použity pouze pro účely tohoto výzkumu. Sběr odpovědí bude probíhat do 17. dubna 2024.

Autor výzkumu: Tomáš Votoupal (t.votoupal@mail.muni.cz)