VÝZVA MŮJ KLUB 2023

ČAS informuje
středa 19. října 2022

Národní sportovní agentura zveřejnila Výzvu MŮJ KLUB 2023. Výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které se věnují sportování dětí a mládeže od 4 do 19 let. Lhůta pro podání žádostí je stanovena od 17. října do 30. prosince 2022.

Datum a čas zahájení příjmu žádostí:      17. 10. 2022 od 12:00 hod.

Datum a čas ukončení příjmu žádostí:     30. 12. 2022 do 12:00 hod.

 

Aktualizaci údajů o evidovaných sportovcích je vhodné provést již nyní v systému Rejstřík sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení (www.rejstriksportu.cz).

Upozorňujeme, že sportovce nezapsané do Rejstříku sportu nebude možné v žádosti uplatnit. 

Tak jako v loňském roce je v rámci žádosti nezbytné doložit i úplný výpis z evidence skutečných majitelů 

Funkcionalita podávání žádostí bude aktivována v prostředí Rejstříku sportu, který umožní přímé propojení evidovaných údajů o sportovní organizaci a sportovcích s žádostí o dotaci. Proto je nezbytné, aby veškeré evidované údaje v Rejstříku sportu odpovídaly skutečnosti.

Případné dotazy lze směřovat na email: dotace@agenturasport.cz nebo na tel.: +420 704 857 111.

Výzvu vč. příloh naleznete zde https://agenturasport.cz/dotace-neinvesticni/21-2022-muj-klub-2023/

10. října 2022 zveřejnila Národní sportovní agentura na výše uvedeném webu Dodatek č. 1.

Český atletický svaz zpracuje k 17. 10. 2022 jmenný seznam atletů/atletek s účastí v oficiálních soutěžích za posledních 36 měsíců (tj. od 17. 10. 2019 do 17. 10. 2022). Žádosti o tento seznam zasílejte na kontakt obenda@atletika.cz.

V Praze dne 5. října 2022


Ing. Tomáš Taubr
vedoucí ekonomického oddělení