VÝZVA MŮJ KLUB 2023 - POHYB A ZDRAVÍ

ČAS informuje
čtvrtek 27. října 2022

Národní sportovní agentura zveřejnila Výzvu MŮJ KLUB 2023 - Pohyb a zdraví. Výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které se věnují sportování dětí a mládeže od 3 do 14 let. Lhůta pro podání žádostí je stanovena od 16. listopadu do 30. prosince 2022Výzvu naleznete na: https://agenturasport.cz/dotace-neinvesticni/24-2022-muj-klub-2023-pohyb-a-zdravi/

Výše dotace bude stanovena na základě rozsahu sportovní aktivity dětí a mládeže ve věku od 3 let (ročník narození 2020) do 14 let (ročník narození 2009) s předpokládanou účastí 1x týdně na tréninkové jednotce. Sportovce je možné do dotace zařadit pouze tehdy, pokud nebyl zařazen v rámci žádosti o poskytnutí dotace ve Výzvě 21/2022 - Můj Klub 2023.

Datum a čas zahájení příjmu žádostí:      16. 11. 2022 od 12:00 hod.

Datum a čas ukončení příjmu žádostí:     30. 12. 2022 do 12:00 hod. 

 

Žádost (včetně příloh) je nutné podat datovou schránkou žadatele nebo datovou schránkou zmocněnce.

S pomocí administrace žádosti a dotazy se TJ/SK mohou obracet na příslušné okresní sdružení ČUS. Kontakty ZDE.

Případné dotazy lze směřovat na email: dotace@agenturasport.cz nebo na tel.: +420 704 857 111.

 

V Praze dne 27. října 2022


Ing. Tomáš Taubr
vedoucí ekonomického oddělení