Soutěžní poplatky za soutěže družstev 2023

ČAS informuje
pátek 24. března 2023

Úhrada soutěžního poplatku vyplývá ze Směrnice ČAS č. 3/2023 - Soutěžní řád družstev čl. 6., bod a).

Informace k platbám:

  • Číslo účtu 153150982/0300
  • variabilní symbol (viz přiložená tabulka níže)
  • specifický symbol 09
  • termín úhrady poplatku nejpozději do 31. 3. 2023 
  • (nedodržení termínu úhrady se trestá pokutou dle Soutěžního řádu družstev čl. 18, bod b)) 

PŘEHLED SOUTĚŽNÍCH POPLATKŮ ZA SOUTĚŽE DRUŽSTEV ČAS 2023 ZDE

 
Oddělení ekonomické a soutěží ČAS