Školení TŽ v Jihočeském kraji

ČAS informuje
středa 29. listopadu 2017

název: Školení trenérů žactva (TŽ)
Místo:  České Budějovice
Termín: sobota  6. 1. 2018
Pořadatel: JKAS ve spolupráci s oddíly 4DVCB a SOKCB
kontaktní osoba: Pavel Novák ,tel. 777 126 648

Přihlášky: zasílejte do 8. 12. 2017 na email:  pavelnovak7@atlas.cz
Přihlášky musí obsahovat: jméno a příjmení, adresu (ulice, čp., město/obec, PSČ), rodné číslo, název mateřského oddílu/klubu, email a mobil
Poznámka: Kapacita školení je omezená (cca 25 osob), zájemci budou vybráni dle data zaslané přihlášky.

Školení trenérů TŽ je jednodenní – zahájení v 8.00 (zasedačka v Sokolovně u stadionu SOKCB), ukončení ve večerních hodinách po absolvování zkoušky, od 12.00 do 16.00 bude praxe v koridoru Sportovní.haly na Dlouhé louce (nutná sálová obuv, případně tretry a sportovní oblečení).

Cena: pro kluby a oddíly z Jihočeského kraje cena 1200 Kč, pro ostatní 2000 Kč

Ubytování: pořadatel nezajišťuje
Stravování: je možné na vlastní náklady na plaveckém stadionu v bufetu, nebo naproti v restauraci

Program školení TŽ:

8.00 – 8.15 Prezentace účastníků, organizační pokyny (zasedačka)
8.15 – 11.45 Teoretická část (zasedačka)
8.15 – 8.45 Charakteristika atletických disciplín, práce trenéra atletiky (lektor: Novák)
8.50 - 9.45 Základy techniky, didaktiky a tréninku překážkových běhů (Najbrt)
9.50  - 10.45 Základy techniky, didaktiky a tréninku skoků (Rybák)
10.50 – 11.45 Základy techniky, didaktiky a tréninku koule a hodů (Baronová)
12.15 – 16.00 Praktická část (koridor)
12.15 – 13.45 Základy techniky, didaktiky a tréninku sprintů a štafetových běhů
13.55 – 14.25 Základy techniky, didaktiky a tréninku skoků (dálka, výška)
14.30 – 16.00 Základy techniky, didaktiky a tréninku vrhů a hodů (koule, míček)
16.10 – 17.40 Základy techniky, didaktiky a tréninku běhů a chůze  (Láznička)
18.15 – 21.00 Teoretická část (zasedačka)
19.00 – 20.30 Úrazová prevence a první pomoc
20.40 – 21.00 Závěrečná zkouška (praktická a teoretická)

Zkouška: 

1. Praktická:  ukázka určených kontrolních cviků

2. Teoretická: seminární práce – Podrobná příprava na tréninkovou jednotku žactva

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

V Českých Budějovicích  dne  22. 11. 2017 Za J KAS  :    Pavel Novák předseda JKAS                

A.Barcala 26, 37005 Č.Budějovice        Telefon: 777126648,  email: pavelnovak7@atlas.cz