Školení trenérů v roce 2016

ČAS informuje
středa 3. února 2016


Seznam školení pro zájemce o trenérskou kvalifikace popř. její zvýšení.

Metodická komise ČAS schválila na svém jednání dne 21. 1. 2016 následující termíny školení trenérů atletiky pro rok 2016:

Trenérská škola při FTVS UK Praha pro získání kvalifikace Trenér 1. třídy
Probíhá 2. ročník. Další kurs trenérské školy bude otevřen až v roce 2017/18.

Školení trenérů 2. třídy
Probíhá školení 2. třídy specializace ŽACTVO, BĚHY a SPRINTY a PŘEKÁŽKY. Závěrečná zkouška se uskuteční v sobotu 30. 4. 2016.

Nové školení:
název: Školení trenérů  2. třídy
místo: Praha, FTVS UK
datum: 1. konzultace: 7. - 9. 10. 2016
             2. konzultace: jaro 2017
             závěrečná zkouška: podzim 2017
specializace: SKOKY nebo VÍCEBOJE nebo VRHY a HODY (vybranou specializaci je nutné uvést do poznámky v přihlášce)
pořadatel: ČAS ve spolupráci s FTVS UK
vedoucí školení: Jitka Vindušková
cena: 3000 Kč
Poznámka: Pořadatel neproplácí cestovné, nezajišťuje a neproplácí stravné a ubytování.
Přihlášky se zasílají na formuláři – viz níže.

Podmínky přijetí: věk 20 let, dokončené středoškolské vzdělání s maturitou, trenérská kvalifikace 3. třídy, 2 roky praxe a členství v atletickém oddílu/klubu. Školení obsahuje obecnou a speciální část, praxe je realizována mezi konzultacemi v mateřském oddílu. Školení je ukončeno ústní zkouškou a obhajobou písemné závěrečné práce.
Trenér atletiky 2. třídy je užším specialistou pro skupinu disciplín a působí ve výkonnostní  a vrcholové atletice.

Školení trenérů 3. třídy
název: Školení trenérů 3. třídy
místo: Olomouc
datum: 1. konzultace: 10. – 13. 11. 2016
             2. konzultace:  17. – 20. 11. 2016
            Účast je nutná na obou konzultacích!
pořadatel: ČAS ve spolupráci FTK Univerzity Palackého v Olomouci
vedoucí školení: Liběna Kováčová
cena:     2000 Kč
Poznámka: Pořadatel neproplácí cestovné, nezajišťuje a neproplácí stravné a ubytování.
Přihlášky se zasílají na formuláři – viz níže.


název: Školení trenérů 3. třídy
místo: Jablonec nad Nisou
datum: 1. konzultace: 10. – 13. 11. 2016
             2. konzultace:  17. – 20. 11. 2016
            Účast nutná na obou konzultacích!
pořadatel: ČAS ve spolupráci s PF Technická univerzita Liberec
vedoucí školení: Petr Jeřábek
cena:     2000 Kč
Poznámka: Pořadatel neproplácí cestovné, nezajišťuje a neproplácí stravné a ubytování.
Přihlášky se zasílají na formuláři – viz níže.
Podmínky přijetí na školení trenérů 3. třídy: věk 18 let, členství v atletickém oddílu/klubu, Na školení se mohou přihlásit trenéři nižšího kvalifikačního stupně (Trenér žactva, Trenér atletických přípravek a popř. bývalé 4. třídy), popř. zájemci bez trenérské kvalifikace. Školení obsahuje obecnou a speciální část,  v průběhu jsou účastníci aktivně zapojeni do praktické výuky. Školení je ukončeno zkouškou, která se skládá z praktické části, teoretické části (vědomostní test) a obhajoby písemné seminární práce. Trenér atletiky 3. třídy se věnuje zejména dorostu, působí především ve výkonnostní atletice.

Školení nižších kvalifikačních stupňů (Trenér žactva – TŽ a Trenér atletických přípravek - TAP) pořádají atletické oddíly nebo krajské atletické svazy (KAS/PAS). ČAS spolupracuje pouze na jednom školení TAP, které pořádá atletický oddíl USK Praha /podrobné informace níže/. Informace o školeních budou průběžně zveřejňovány dle informací dodaných od oddílů nebo KAS/PAS.
Zájemci o pořádání školení TAP a TŽ kontaktují I. Rudovou minimálně měsíc před plánovaným školením.

název: Školení trenérů TAP
místo: ZŠ Petřiny – jih, Praha 6
datum: 12. 11. 2016
pořadatel: USK Praha
vedoucí školení: Jan Ruda
cena:     500 Kč
Mimo povinné náplně je toto školení rozšířeno o informace k projektu IAAF Nestlé Kids´Athletics.
Poznámka: Pořadatel neproplácí cestovné, nezjišťuje stravování.
Přihlášky se zasílají na formuláři – viz níže.OBECNÉ PODMÍNKY přihlášení na školení:

Na všechna školení se přihlašuje pouze emailem.
Přihlášku v uvedeném excelovém formátu (nepřevedeném do pdf) zasílejte na Český atletický svaz Ivetě Rudové na adresu irudova@atletika.cz

Přihláška ke stažení zde:Přihlášky na školení se zasílají průběžně, nejpozději týden před vlastním školením. Zájemcům bude obratem potvrzeno přihlášení zpětným emailem. Kapacita některých školení je omezena. Zájemci budou přijati dle data zaslané přihlášky.

Všem přijatým účastníkům budou zaslány konkrétní informace k příslušnému školení nejpozději týden před vlastní akcí na osobní emailovou adresu.

Školení trenérů probíhají podle platného Prováděcího pokynu ke školení trenérů v rámci ČAS:
Přihlášky zájemců o školení, kteří nejsou členy atletických oddílů (cvičitelé, učitelé, lektoři aj.) budou řešeny individuálně.

Kontaktní osoba pro oblast školení a seminářů na Českém atletickém svazu:
Iveta Rudová, email: irudova@atletika.cz, mobil 602 946 212za MK ČAS: Iveta Rudová
schválila: PaedDr. Jitka Vindušková, CSc., předsedkyně MK ČAS

Přiložené soubory