Plán značení atletického stadionu dle standardu ČAS

ČAS informuje
středa 15. května 2024
Předsednictvo ČAS na základě návrhu soutěžní komise ČAS schválilo na svém jednání dne 8. 4. 2024 Plán značení atletického stadionu dle standardu ČAS.

Schválený plán (viz přílohu) vychází z "WA marking planu" a je doplněn o značení pro disciplíny, které nejsou součástí tohoto plánu. Jedná se primárně o značení disciplín mladšího a staršího žactva. Dosavadní značení bylo mnohdy nejednotné, neumožňovalo v místech, kde se potkávalo více značek tyto značky jednotně a přehledně realizovat.

Plán značení stadionu bude závazný od 1. 1. 2027 s tím, že již nyní doporučujeme, aby do té doby nově rekonstruované stadiony byly značeny v souladu se schváleným Plánem značení atletického stadionu dle standardu ČAS. 

Ing. Ondřej Veverka, předseda soutěžní komise ČAS
Mgr. David Bor, oddělení soutěží

Přiložené soubory