Odborné semináře trenérů 2016

ČAS informuje
středa 3. února 2016

Rozpis odborných seminářů pro trenéry v roce 2016 najdete níže.
Odborné semináře slouží mj. k prodloužení trenérské kvalifikace.


Odborné semináře trenérů 2016


Metodická komise ČAS schválila na svém jednání dne 21. 1. 2016 termíny odborných seminářů trenérů atletiky pro rok 2016.

Účastníkům všech odborných seminářů bude automaticky prodloužena trenérská kvalifikace na dalších 5 let!


název: Základy sportovní chůze
místo: Praha, FTVS UK
datum: neděle 10. 4. 2016
pořadatel: ČAS ve spolupráci s FTVS UK
vedoucí semináře: Jiří Šorm
cena:  300 Kč (v ceně je i poplatek za prodloužení trenérské kvalifikace)
Seminář je určen pro trenéry přípravek /děti 10 -11 let/ a trenéry žactva.
Na semináři budou ukázána praktická cvičení pro nácvik atletické disciplíny chůze a to od úplných začátků /přípravky/ až po starší žactvo, které v této disciplíně už závodí. Budou ukázány uzlové body techniky a metodika nácviku. Hlavní lektor semináře: Petr Choděra
Poznámka: seminář je kapacitně omezen, zájemci budou přijati dle zaslané přihlášky.
Pořadatel neproplácí cestovné a stravné.
Přihlášky se zasílají na formuláři – viz níže.


název: Skok do výšky pro děti aneb učíme se skákat přes laťku
místo: ZŠ Jeseniova, Praha 3
datum: sobota 16. 4. 2016
pořadatel: ČAS ve spolupráci s SK ZŠ Jeseniova
vedoucí semináře: Iveta Rudová
cena:  300 Kč (v ceně je i poplatek za prodloužení trenérské kvalifikace)
Seminář je určen pro trenéry přípravek /děti 10-11 let/ a trenéry mladšího žactva, kteří se chtějí „naučit jak učit“ malé atlety skákat do výšky.  Na semináři budou ukázána praktická cvičení pro nácvik skoku vysokého dětí z přípravek na malém doskočišti na výšku a poté na vyšším - závodním doskočišti pro mladší žactvo. Část semináře bude věnována ukázkám obratnostních a gymnastických cvičení na těchto doskočištích + nácviku kvalifikované dopomoci při těchto cvičeních. Tuto lekci povedou trenéři sportovní gymnastiky Sabina a Jiří Fiřtovi /mj. bývalý gymnasta - olympionik/.
Poznámka: seminář je kapacitně omezen, zájemci budou přijati dle zaslané přihlášky.
Pořadatel neproplácí cestovné a stravné.
Přihlášky se zasílají na formuláři – viz níže.
          


název: Odborný seminář pro ČPTM
místo: Sportovní centrum Nymburk
datum: 14. 10. – 15. 10. 2016 (v pátek se začíná večeří a končí se v sobotu obědem)
pořadatel: ČAS
vedoucí semináře: Vít Rus, Tomáš Purman
podrobné informace zde


název: Odborný seminář
místo: Brno
datum: sobota 5. 11. 2016
pořadatel: ČAS
vedoucí semináře: Jan Cacek
cena:  300 Kč (v ceně je i poplatek za prodloužení trenérské kvalifikace)
Náplní semináře budou novinky v oblasti zdravotní péče a vlastního tréninku atletů – bude upřesněno. Seminář je určen pro trenéry všech kvalifikačních stupňů zejména těm, kterým v letošním roce končí platnost trenérské kvalifikace nebo již platnost skončila. Seminář je určen i zájemcům o odbornou tématiku z atletické veřejnosti.
Pořadatel neproplácí cestovné a stravné.
Přihlášky se zasílají na formuláři – viz níže.
          
název: Odborný seminář
místo: Praha, FTVS UK
datum: sobota 5. 11. 2016
pořadatel: ČAS ve spolupráci s FTVS UK
vedoucí semináře: Iveta Rudová
cena:  300 Kč (v ceně je i poplatek za prodloužení trenérské kvalifikace)
Náplní semináře budou novinky v oblasti zdravotní péče a vlastního tréninku atletů – bude upřesněno. Seminář je určen pro trenéry všech kvalifikačních stupňů zejména těm, kterým v letošním roce končí platnost trenérské kvalifikace nebo již platnost skončila. Seminář je určen i zájemcům o odbornou tématiku z atletické veřejnosti.
Pořadatel neproplácí cestovné a stravné.
Přihlášky se zasílají na formuláři – viz níže.
 


název: Atletika pro radost II
místo: Sportovní centrum Nymburk
datum: 26. – 27. 11. 2016
pořadatel: ČAS
vedoucí semináře: Vít Rus
podrobné informace zde
OBECNÉ PODMÍNKY přijetí na semináře

Na všechny semináře se přihlašuje pouze emailem.
Přihlášku v uvedeném excelovém formátu (nepřevedeném do pdf) zasílejte na Český atletický svaz Ivetě Rudové na adresu irudova@atletika.cz

Přihláška ke stažení zde:
Přihlášky se zasílají průběžně, nejpozději týden před vlastním seminářem. Zájemcům bude obratem potvrzeno přihlášení zpětným emailem. Některé semináře jsou kapacitně omezeny, účastníci budou přijati dle data zaslané přihlášky.

Všem přijatým účastníkům budou zaslány konkrétní informace k příslušnému semináři nejpozději týden před vlastní akcí na osobní emailovou adresu.

Přihlášky zájemců o semináře, kteří nejsou členy atletických oddílů  (cvičitelé, učitelé, lektoři aj.) budou řešeny individuálně.

Kontaktní osoba pro oblast školení a seminářů na Českém atletickém svazu:
Iveta Rudová, email: irudova@atletika.cz, mobil 602 946 212


za MK ČAS: Iveta Rudová
schválila: PaedDr. Jitka Vindušková, CSc., předsedkyně MK ČAS


Přiložené soubory