Odborné semináře trenérů 2015

ČAS informuje
úterý 3. února 2015

Metodická komise ČAS schválila na svém jednání dne 29. 1. 2015 termíny odborných/doškolovacích seminářů trenérů atletiky pro rok 2015.


Účastníkům všech odborných seminářů bude automaticky prodloužena trenérská kvalifikace na dalších 5 let!


název: Odborný seminář pro trenéry žactva
místo: Olomouc, atletický stadion/tunel AK Olomouc
datum: sobota 21. 3. 2015
pořadatel: ČAS ve spolupráci s AK Olomouc
vedoucí semináře: Zdeněk Rakowski
cena:  300 Kč (v ceně je i poplatek za prodloužení trenérské kvalifikace)
specializace: PŘEKÁŽKOVÝ BĚH
Seminář je určen zejména pro trenéry žactva. Na semináři budou ukázána praktická cvičení pro překážkový běh žáků a žákyň, uzlové body techniky i metodika nácviku. Během semináře je možná diskuse se zkušenými lektory/trenéry žáků a žákyň.
Poznámka: seminář je kapacitně omezen, zájemci budou přijati dle zaslané přihlášky.
Pořadatel neproplácí cestovné a stravné.
Přihlášky se zasílají na formuláři – viz níže.
          
název: Odborný seminář pro trenéry žactva
místo: Praha, FTVS UK
datum: sobota 25. 4. 2015
pořadatel: ČAS ve spolupráci s FTVS UK
vedoucí semináře: Iveta Rudová
cena:  300 Kč (v ceně je i poplatek za prodloužení trenérské kvalifikace)
specializace: VRH KOULÍ
Na semináři budou ukázána praktická cvičení pro vrh koulí žáků a žákyň, uzlové body techniky a metodika nácviku vlastního vrhu. Během semináře je možná diskuse se zkušenými lektory/trenéry žáků a žákyň.
Poznámka: seminář je kapacitně omezen, zájemci budou přijati dle zaslané přihlášky.
Pořadatel neproplácí cestovné a stravné.
Přihlášky se zasílají na formuláři – viz níže.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

název: Odborný seminář pro vybrané disciplíny
Vybrané disciplíny budou upřesněny.
místo: Nymburk
datum: 16. 10. – 17. 10. 2015 (pátek – sobota)
pořadatel: ČAS
vedoucí semináře: Mgr. Jiří Šorm
cena: bude upřesněna (500 Kč poplatek + pobytové náklady)
Pořadatel neproplácí cestovné.
Seminář je určen pro trenéry všech kvalifikačních stupňů s platnou trenérskou kvalifikací. Účast je doporučena těm, kterým v letošním roce končí platnost trenérské kvalifikace.
lektoři: trenéři předních českých reprezentantů a zahraniční lektoři jsou v jednání
Poznámka: seminář je kapacitně omezen, zájemci budou přijati dle zaslané přihlášky.
Přihlášky se zasílají přímo vedoucímu semináře J. Šormovi na email: jsorm@atletika.cz  na formuláři – ke stažení níže.

Seminář je povinný pro vedoucí trenéry sportovních středisek (SpS), Sportovních center mládeže (SCM) a zodpovědné trenéry za atletiku na sportovních gymnázií (SG) – nemusí se přihlašovat.

Pro trenéry SpS DP, smluvní trenéry SpS a SCM, ostatní trenéry SG a další trenéry atletiky není účast povinná, v případě zájmu se musí řádně přihlásit!


--------------------------------------------------------------------------------------------------

název: Odborný seminář
místo: Brno
datum: sobota 7. 11. 2015
pořadatel: ČAS
vedoucí semináře: Dr. Jan Cacek
cena:  300 Kč (v ceně je i poplatek za prodloužení trenérské kvalifikace)
specializace: BĚHY nebo SKOKY (vybranou specializaci je nutné uvést do poznámky v přihlášce)
Seminář je určen pro trenéry všech kvalifikačních stupňů zejména těm, kterým v letošním roce končí platnost trenérské kvalifikace nebo již platnost skončila. Seminář je určen i zájemcům o odbornou tématiku z atletické veřejnosti.
Organizace: dopolední část je společná pro všechny účastníky (zdravověda, obecné aktuální informace ke sportovnímu tréninku), odpolední část je rozdělena dle specializací.
Poznámka: Pořadatel neproplácí cestovné a stravné.
Přihlášky se zasílají na formuláři – viz níže.
          
název: Odborný seminář
místo: Praha, FTVS UK
datum: sobota 7. 11. 2015
pořadatel: ČAS ve spolupráci s FTVS UK
vedoucí semináře: PaedDr. Jitka Vindušková, CSc.
cena:  300 Kč (v ceně je i poplatek za prodloužení trenérské kvalifikace)
specializace: VRHY nebo ŽACTVO (vybranou specializaci je nutné uvést do poznámky v přihlášce)
Seminář je určen pro trenéry všech kvalifikačních stupňů zejména těch, kterým v letošním roce končí platnost trenérské kvalifikace nebo již platnost skončila. Seminář je určen i zájemcům o odbornou tématiku.
Organizace: dopolední část je společná pro všechny účastníky (zdravověda, obecné aktuální informace ke sportovnímu tréninku), odpolední část je rozdělena dle specializací.
Poznámka: Pořadatel neproplácí cestovné a stravné.
Přihlášky se zasílají na formuláři – viz níže.
         
--------------------------------------------------------------------------------------------------

název: Odborný seminář pro trenéry atletických přípravek
téma: Atletíme se zvířátky
místo: Nymburk
datum: 28. – 29. 11. 2015 (seminář začíná v sobotu v 11 h a končí v neděli ve 13 h)
pořadatel: ČAS
vedoucí semináře: Iveta Rudová
cena:  bude upřesněna (500 Kč + pobytové náklady)
Pořadatel neproplácí cestovné.
Poznámka: seminář je kapacitně omezen, zájemci budou přijati dle zaslané přihlášky.
Podmínkou účasti je platná trenérská kvalifikace jakéhokoliv stupně.
Seminář je určen pro „hravé“ trenéry malých atletů, předpokládá se aktivní zapojení účastníků do programu.
Přihlášky se zasílají na formuláři – viz níže.
Další odborné/doškolovací semináře mohou pořádat krajské atletické svazy.
Plzeňský krajský atletický svaz bude pořádat odborný seminář v březnu 2015 – bude upřesněno.OBECNÉ PODMÍNKY přijetí na semináře

-   Na všechny semináře se přihlašuje pouze emailem.
Přihlášku zasílejte na Český atletický svaz Ivetě Rudové na adresu irudova@atletika.cz

-    Přihláška ke stažení zde:-    Přihlášky na semináře se zasílají průběžně, nejpozději 14 dní před vlastním seminářem. Zájemcům bude obratem potvrzeno přihlášení zpětným emailem.

-    Všem přijatým účastníkům budou zaslány konkrétní informace k příslušnému semináři nejpozději týden před vlastní akcí na osobní emailovou adresu.

-    Přihlášky zájemců o semináře, kteří nejsou členy atletických oddílů (cvičitelé, učitelé, lektoři aj.) budou řešeny individuálně.

-    Kontaktní osoba pro oblast školení a seminářů na Českém atletickém svazu:
Iveta Rudová, email: irudova@atletika.cz, mobil 602 946 212


za MK ČAS: Iveta Rudová
schválila: PaedDr. Jitka Vindušková, CSc., předsedkyně MK ČAS

Přiložené soubory