Časopis ATLETIKA načal novou éru

Aktuality
středa 7. dubna 2010
Do schránek předplatitelů zamířilo historicky první čtvrtletní vydání specializovaného atletického časopisu. Oproti minulosti má dvojnásobný rozsah.

Dnes dopoledne dorazila z tiskárny zásilka s čerstvě vytištěným číslem ATLETIKY. Pro časopis je to velký okamžik, neboť po 61 letech, ve kterých až na drobné výjimky vycházel každý měsíc, vystupuje ze zajetých kolejí a pouští se na dosud nepoznanou půdu čtvrtletní periodicity. Navíc ve dvojnásobném rozsahu oproti posledním čtyřem letům a dokonce ve čtyřnásobném při srovnání s obdobím do roku 2005. V této souvislosti došlo i k posunu v obsahu, kde bylo výrazně upozaděno zpravodajství a většího prostoru se dostalo publicistice a jejím žánrům. Přibyla řada nových rubrik a časopis se tím stal nejen objemnějším, ale i rozmanitějším a komplexnějším.

Některé zvyklosti však zůstaly zachovány. Stejně jako v minulosti se tak v časopisu dočkáte zevrubné analýzy vrcholu halové sezony, jímž bylo tentokráte HMS v Dauhá, i stručného ohlédnutí za domácími šampionáty. Své místo ve čtvrtletníku má i metodika, u které jsme se však ještě více než v minulosti snažili, aby byla formou sdělení i tématy srozumitelná co největšímu okruhu čtenářů. Ti nepřijdou ani o sumarizující přehled podstatných výsledků halové sezony a o statistiky, které jsou koncentrovány do 16stránkové přílohy, jež je na rozdíl od minulosti k časopisu skutečně jen přiložena, takže ji lze snadno schraňovat samostatně. Nově jsme do záběru časopisu přibraly např. ekonomiku, rehabilitaci, psychologii, technické novinky, rubriku, věnovanou významným závodům, trenérům ad.

A ještě jednu důležitou věc je třeba zmínit. Na rozdíl od předchozích let již není možné zakoupit ATLETIKU na stáncích. Stejně tak byla ukončena spolupráce se společností Mediaservis a veškerou distribuci bude nadále zajišťovat výhradně naše redakce. Nabízíme jak výhodné roční předplatné, tak i prodej jednotlivých čísel. Dále by měla být ATLETIKA k sehnání i na některých atletických závodech.

Informace o předplatném podává, objednávky přijímá a vyřizuje:
Jarmila Rektorová
Tel.: 233 014 444
E-mail: redakce@atletika.cz

Věříme, že si k nové ATLETICE najdete cestu se stejnou vlídností, s jakou ji někteří z Vás doprovázeli po předchozích šest desetiletí.

Adam Pražák

Fotogalerie