přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

22. listopadu 2019, 19:51

Zpráva z Výboru ČAS ze dne 22. listopadu 2019

Výbor ČAS řídil předseda Českého atletického svazu Libor Varhaník. * Výbor ČAS schválil zápis č.1/2019 z jarní schůze Výboru ČAS v roce 2019 konané dne 6. dubna 2019 v Poděbradech. * Výbor ČAS schválil předložený návrh rozpočtu ČAS na rok 2020. * Výbor ČAS podle článku VII odstavec 3 písmeno g) Stanov ČAS pro rok 2020 stanovil sazbu členského příspěvku takto: Každý atletický oddíl nebo atletický klub uhradí 500 Kč bez ohledu na velikost své členské základny. Každý atletický oddíl nebo atletický klub uhradí dále za každého evidovaného člena 100 Kč. Pro účely výpočtu členského příspěvku se vychází z počtu evidovaných členů vykázaných ve stavu evidence členské základny podle směrnice ČAS č. 3/2016 k 1. 1. 2020. * Výbor ČAS schválil Strukturu mistrovských soutěží družstev dospělých řízených ČAS pro rok 2020 s tím, že předseda soutěžní komise předloží návrh struktury soutěží na rok 2021 na jarním Výboru ČAS. * Výbor ČAS schválil strukturu mistrovských soutěží družstev mládeže řízených ČAS pro rok 2020. * Výbor ČAS schválil strukturu mistrovských soutěží jednotlivců řízených ČAS pro rok 2020. * Výbor ČAS schválil návrh na volbu náhradního člena Předsednictva ČAS – předsedkyní komise mládeže ČAS se stala paní Jaroslava Weberová (SK ZŠ Jeseniova). * Výbor ČAS stanovil termín jarní schůze Výboru ČAS na 18. dubna 2020 v Praze. * Výbor ČAS vzal na vědomí informaci týkající se soutěží družstev mládeže od roku 2021. *

 

Karolína Farská

Vytisknout