přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

19. dubna 2020, 12:31

Zpráva z Výboru ČAS ze dne 18. 4. 2020

Výbor ČAS řídil předseda ČAS Libor Varhaník. * Výbor ČAS schválil Výroční zprávu Českého atletického svazu za rok 2019. Výbor ČAS schválil účetní závěrku a výsledky hospodaření ČAS za rok 2019 podle českých účetních předpisů. Hospodaření vykazuje zisk 503.521,69 Kč po zdanění. Výbor ČAS schválil zvýšení vlastního jmění ČAS o celou částku zisku vytvořeného za rok 2019. Výbor ČAS schválil závěrečný účet ČAS. * Výbor ČAS vzal na vědomí zprávu o kontrolní činnosti Dozorčí rady ČAS v roce 2019. * Výbor ČAS schválil odložení projednání návrhu struktury mistrovských soutěžní družstev dospělých řízených ČAS pro rok 2021. * Výbor ČAS schválil termín podzimní schůze Výboru ČAS, která se uskuteční 20. listopadu 2020 v Praze. * Výbor ČAS schválil přesunutí pravomoci provádět změny ve schválené struktuře soutěží družstev ČAS pro rok 2020 do gesce Předsednictva ČAS. *

 

Karolína Farská

Vytisknout