přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

12. dubna 2021, 17:06

Zpráva z Výboru ČAS ze dne 10. dubna 2021

Výbor ČAS řídil předseda Libor Varhaník. * Výbor ČAS jednomyslně schválil pořad schůze podle předloženého návrhu. * Výbor ČAS jednomyslně schválil zápis č. 2/2020 z podzimní schůze Výboru ČAS v roce 2020 konané dne 20. 11. 2020 videokonferenčně. * Výbor ČAS jednomyslně schválil Výroční zprávu ČAS za rok 2020, Účetní závěrku a výsledky hospodaření ČAS za rok 2020 podle českých účetních předpisů. Hospodaření vykazuje zisk 8.790.679,25 Kč po zdanění.  Výbor ČAS jednomyslně schválil zvýšení vlastního jmění ČAS o celou částku zisku vytvořeného za rok 2020 a závěrečný účet ČAS. * Výbor ČAS jednomyslně schválil zprávu o kontrolní činnosti Dozorčí rady ČAS v roce 2020. * Výbor ČAS jednomyslně vzal na vědomí informace o organizační a obsahové přípravě zasedání Valné hromady ČAS v roce 2021. * Výbor ČAS podle čl. 4 směrnice ČAS č. 2/2009, o zásadách udělování titulu Čestný člen ČAS, udělil titul Čestný člen ČAS Ladislavu Doskočilovi, PaedDr. Jitce Vinduškové, CSc., a Oldřichu Zvolánkovi s tím, že diplom a medaile náležející jim podle čl. 6 směrnice ČAS č. 2/2009, o zásadách udělování titulu Čestný člen ČAS, jim budou předány na Valné hromadě ČAS konané dne 17. dubna 2021. * Výbor ČAS jednomyslně schválil termín podzimní schůze Výboru ČAS v roce 2021 na den 20. 11. 2021 v Praze. * Výbor ČAS jednomyslně schválil přesunutí pravomoci provádět změny ve schválené struktuře mistrovských soutěží družstev řízených ČAS pro rok 2021 (které jsou jinak dány podle článku VII odst. 3 písm. g) Stanov ČAS do pravomoci Výboru ČAS) do gesce Předsednictva ČAS. *

 

Karolína Farská

Vytisknout