přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

27. března 2020, 10:48

Zpráva z Předsednictva ČAS ze dne 26. března 2020

Předsednictvo ČAS řídil předseda ČAS Libor Varhaník. *  Předsednictvo ČAS zhodnotilo mezinárodní atletický mítink Czech Indoor Gala 2020 jako úspěšný. *  P ČAS vzalo na vědomí informace o stavu příprav výstavby sídla ČAS. * P ČAS vzalo na vědomí Výroční zprávu ČAS za rok 2019, včetně výsledků hospodaření ČAS za rok 2019 a uložilo předsedovi ČAS předložit ji na jarní schůzi Výboru ČAS konané dne 18. 4. 2020 v Praze. * P ČAS vzalo na vědomí návrh struktury soutěží ČAS od roku 2021 a uložilo v souladu s usnesením Výboru ČAS ze dne 22.11.2019 tento návrh předložit na zasedání Výboru ČAS dne 18.4.2020. * P ČAS vzalo na vědomí návrh hlavních termínů roku 2021 a uložilo vypsat poptávkové řízení na pořádání mistrovství ČR 2021 a mistrovství ČR mužů a žen na dráze 2022. *  P ČAS vzalo na vědomí vyhlášení způsobu a časového výběru pořadatelů MČR 2021 a 2022.  *  P ČAS vzalo na vědomí zajištění a formu jarní schůze Výboru ČAS v roce 2020 Praha, 18. 4. 2020. * P ČAS vzalo na vědomí závěry z Hodnocení ČPTM SpS a SCM v OH cyklu 2017-2020. *  P ČAS schválilo návrh pravidel pro rozdělení prostředků na činnost KAS a PAS.  * P ČAS schválilo nominační kritéria na Mistrovství světa v běhu do vrchu nahoru. * P ČAS schválilo překonané a vyrovnané rekordy ČR v halové sezóně 2019/2020. *  P ČAS schválilo přijetí nových atletických oddílů: Atletický oddíl Doubravan Újezd /Středočeský KAS/, TJ Sokol Doudleby nad Orlicí /Královehradecký KAS/, Family for kids, z.s. /Moravskoslezský KAS/ a P ČAS souhlasilo se zřízením atletického kroužku AK ŽeRu /Plzeňský KAS/. *  P ČAS podle čl. VIII odst. 9 písm. a) Stanov ČAS jmenovalo členem soutěžní komise ČAS Jana Netschera a odvolalo člena soutěžní komise Tomáše Dvořáka. * P ČAS vzalo na vědomí odložení níže uvedených MČR z důvodu nouzového stavu a v návaznosti na situaci ohledně koronavirové pandemie: 21.3. MČR v chůzi mužů na 50 km Dudince (SVK) - závod odložen, 28.3. MČR v přespolním běhu dorostenců, dorostenek, starších žáků, starších žákyň, mladších žáků a mladších žákyň Tábor – závod odložen,  4.4.   MČR v chůzi mužů a žen na 20 km Poděbrady - závod odložen, 11.4. MČR v půlmaratonu mužů a žen Pardubice - závod odložen, 3. 5. M ČR v maratonu mužů a žen – závod odložen, školní soutěže - okresní a krajská kola Štafetového poháru – zrušeno,  republikové finále Štafetového poháru – odloženo, školní soutěž Pohár rozhlasu – ročník 2020 zrušen. * P ČAS schválilo uspořádání MČR v přespolním běhu dorostenců, dorostenek, starších žáků, starších žákyň, mladších žáků a mladších žákyň Tábor v rámci MČR přespolního běhu mužů, žen, juniorů a juniorek Běchovice (21.11.2020). * Předsednictvo ČAS schválilo přípravu realizace projektu E-atletika a ukládá předsedovi Českého atletického svazu Liboru Varhaníkovi začít realizovat jednotlivé fáze projektu E-atletika (Informační a komunikační systém ČAS) v pozici project ownera vč. přípravy rozpočtu. *  Předsednictvo ČAS schválilo znění a podpis Smlouvy o zřízení a činnosti atletické akademie při AK Škoda Plzeň a prováděcí pokyn Atletická akademie AK Škoda Plzeň.

 

Karolína Farská

Vytisknout