přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

17. ledna 2020, 11:45

Zpráva z Předsednictva ČAS ze dne 16. ledna 2020

Předsednictvo ČAS řídil předseda ČAS Libor Varhaník. * Předsednictvo ČAS vzalo na vědomí vyhodnocení činnosti VSCM v roce 2019. * Předsednictvo ČAS schválilo s doplněním návrh plánu práce Předsednictva ČAS na I. pololetí roku 2020. * Předsednictvo ČAS schválilo s úpravami směrnici ČAS - Soutěžní řád družstev. *  Předsednictvo ČAS schválilo návrh směrnice o cestovních náhradách. * Předsednictvo ČAS schválilo nominaci delegátů ČAS mistrovství ČR (2. část). Předsednictvo ČAS vzalo na vědomí nominaci technických delegátů mistrovství ČR. * Předsednictvo ČAS schválilo nominaci delegátů ČAS na mezinárodní závody a na kvalifikační závody na mistrovství světa a Evropy v běhu do vrchu konané na území České republiky (2. část). * Předsednictvo ČAS rozhodlo o rozdělení částky 2,8 mil. dle předloženého návrhu místopředsedy ČAS J. Přibáně v souladu rozpočtem ČAS a úkolem uloženým Výborem ČAS do infrastruktury jednotlivých krajských atletických svazů za určených podmínek. * Předsednictvo ČAS schválilo personální obsazení 140 pozic trenérů SCM na základě výsledků výběrového řízení vypsaného pro projekt na rok 2020. * Předsednictvo ČAS schválilo změny v prováděcím pokynu Talentovaná mládež 2017-2020. * P ČAS vzalo na vědomí Koncepci přípravy reprezentace na rok 2020. * P ČAS schválilo doplnění dokumentu Trenérské informace pro rok 2020. * P ČAS schválilo nominační kritéria na Mistrovství Evropy v běhu do vrchu nahoru/dolů. * Předsednictvo ČAS schválilo nominační kritéria na Mistrovství Světa v běhu do vrchu nahoru/dolů. * P ČAS schválilo návrh úprav reprezentačních výběrů všech kategorií v rámci Trenérských informací pro rok 2020. * P ČAS schválilo změnu směrnice ČAS 7/2009 ve znění pozdějších předpisů. * P ČAS schválilo realizaci školení a seminářů podle předloženého seznamu a  schválilo výši účastnických poplatků na předložených akcích navržených předsedkyní MK pro rok 2020. * Předsednictvo ČAS schválilo nominační kritéria na WMRA Mezinárodní U18 pohár v běhu do vrchu. * P ČAS přijalo za své členy tři nové oddíly: SK Běžec Team, z. s., Sportovní atletický klub Rumburk, z. s., Atletický klub Ludvíka Daňka Blansko, z. s., a vzal na vědomí vznik atletického kroužku – Atytaky! (Třemošná u Plzně).

 

Karolína Farská

Vytisknout